Реферат: Ліцензування підприємницької діяльності. Державне регулювання підприємницької діяльності (ID:49866)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеЛіцензування підприємницької діяльності. Державне регулювання підприємницької діяльності (Код работы:49866)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст
1. Ліцензування підприємницької діяльності
2. Державне регулювання підприємницької діяльності
Використана література
1. Конституція України.
2. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991р. //
Відомості Верховної Ради України. - 1991. № 20
3. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р. //
Відомості Верховної Ради України. - 1991. № 14
4. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня
1991р.
5. Комерційне право. Правові основи підприємницької
діяльності. / Відп. редактори Шакун В.І., Мельник П.В.
Наук, редактор Попович В.М. - К.: Правові джерела, 1997.
-780с.
6. Підприємницьке право України. Підручник / За заг. ред.
доц. Р.Б.Шишки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр.справ,
"Еспада", 2000. - 480с.
7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.
Базилевича. - К.: Знання-Прес. 2001. - 581 с.
8. Загальна економіка: Підручник / За ред. І.Ф. Радіонової. - К.:
Знання. 1995. - 234 с.
9. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і
сертифікації: Підручник. - К.: ЕУІФІСМБ. 2000.
10. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. - К.:
Знання-Прес. 2002. - 239 с.
11. Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного. - К.:
Академія. 1998. - 464 с.
12. Основи економічної теорії: політекономічний аспект:
Підручник / За ред. Г.Н. Климка. В.П. Нестеренка. - К.: Вища
школа - Знання. 1997. - 743 с.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info