Реферат: Неправомірне використання ділової репутації підприємців (ID:49863)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеНеправомірне використання ділової репутації підприємців (Код работы:49863)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Неправомірне використання ділової репутації підприємців

Одним з трьох видів правопорушень, названих у Законі "Про
захист від недобросовісної конкуренції", є неправомірне
викорис¬тання ділової репутації суб'єкта господарювання.
Більше половини всіх порушень у вигляді недобросовісної
конкуренції, виявлених та пригашених органами
Антимонополь-ного комітету України, пов'язані з
неправомірним використанням ділової репутації підприємців.
Аналіз недобросовісної конкурентної практики свідчить, що
найпоширенішою категорією протиправних дій було
незаконне використання чужої ділової репутації.
Він включає три склади правопорушень:
1) неправомірне використання чужих позначень, рекламних
матеріалів, упаковки;
2) неправомірне використання товару іншого виробника;
3) копіювання зовнішнього вигляду виробу .
Згідно зі ст. 4 Закону "Про захист від недобросовісної
конку¬ренції" неправомірним використанням чужих
позначень, рек¬ламних матеріалів та упаковки є
використання без дозволу уповноваженої на те особи
чужого імені, фірмового найменуван¬ня, знаків для товарів і
послуг, інших позначень, а також реклам¬них матеріалів,
упаковки товарів, назв літературних, художніх творів,
періодичних видань, назв місць походжен
Використана література

1. Азоев Г. Конкуренция: аналнз, стратегия и
практика. — М.: Центр зкономики и маркетингу 1996, — 207
с.
2. Валітов С, Кузьмін Р, Деякі проблеми розвитку анти-
монопольного законодавства //Право України. — 1996. —
№8. — С. 37.
3. Вознюк А. Что нового в конкурентном
законодатель-стве Украиньї // Бизнес. — 1998. — № 36.
4. Дахно 1.1. Антнмонопольне право. Курс лекцій. —
К.: Четверта хвиля, 1998. — 352 с
5. Жилинский С.З. Правовая основа лредприниматель-
ской деятельности (предпринимательское право). — М.:
НОРМА-ИНФРА-М, 1998. — 672 с.
6. Саніахметова Н.А. Конкурентне законодавство у
питаннях та відповідях: Посібник. — К., 2002. — 73 с.
7. Саниахметова Н.А. Конкурентное законодательство
в государствах с развитой рьшочной зкономикой //
Підприємництво, господарство і право. — 2003.
8. Саниахметова Н.А. Правовая защита конкуренцни а
предпринимательстве Украиньї. — Одесса: Бахва, 1998. —
244 с.
9. Правова культура і підприємництво. — К.; Донецьк,
1999. — 280 с.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info