Реферат: Антимонопольна політика в Україні (ID:49862)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеАнтимонопольна політика в Україні (Код работы:49862)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Вступ
1. Теоретичні основи антимонопольного регулювання
1.1. Анотація на розділ із книги Макконнэл Кэмпбелл Р., Брю
Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика
1.2.Анотація на розділ книги Пол А. Семюельсон, Вільям Д.
Нордгауз. Мікроекономіка
2. Монографії та книги
2.1. Анотація на монографію Valentine Korah, An
Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, Cases
and Materials on EC Competition Law
2.2. Анотація на книгу Antitrust law and economics in a
nutshel/ by Ernest Gellhorn, William E. Kovacic
2.3.Анотація на монографію Семенова Л.Н. Антимонопольне
і конкурентне право
3. Статті
3.1. Анотація на статтю Н.В. Задорожная. Предприятие на
монопольном рынке
3.2.Анотація на статтю В. Полуянов. Монополізованість
промисловості України і тенденції формування ринкових
суб’єктів господарювання
3.3. Анотація на статтю Г.Филюк. Економіко-правові засади
державного регулювання природних монополій в Україні
3.4. Анотація на статтю В. Базилевич, Г Филюк.
Роздержавлення природних монопольних структур в Ураїні
3.5. Анотація на статтю В.Кучеренко, С.Дзезик.
Антимонопольне регулювання діяльності підприємств
водопостачання
3.6. Анотація на статтю Сива Т.В. Конкуренція на ринку
банківських послуг
3.7. Анотація на статтю Т.Бень, В. Сиченко. Методи
визначення рівня монополізму на ринках промислової
продукції
3.8. Анотація на статтю О.Мельникова. Особливості
національної монополії
3.9. Анотація на статтю А. Покритан. Про економічний зміст
сучасних суспільних відносин в Україні
3.10. Анотація на статтю Інеса Шуміло. Антиконкурентні
узгоджені дії
3.11. Анотація на статтю Александр Грановский. Критерии
согласия на экономическую концентрацию субъектов
хозяйствования на рынке
3.12. Анотація на статтю Виктория Малиновская. О
совершенствовании антимонопольного законодательства
Перелік використаної літератури
Перелік використаної літератури

1. Макконнэл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс:
Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го
изд. Т. 2. – Республика, 1992, 400 с.: табл., граф. – с.107-
109. ISBN 5-250-01486-0 (т. 2)
2. Пол А. Семюельсон, Вільям Д. Нордгауз. Мікроекономіка/
Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 676 с. – с. 271-272. ISBN
966-500-225-2
3. Valentine Korah, An Introductory Guide to EC Competition
Law and Practice, Cases and Materials on EC Competition Law
(Sixth edition, Hart Publishing, Oxford, 1997), 367 pp. ISBN 1-
901362-27-2.
4. Antitrust law and economics in a nutshel/ by Ernest Gellhorn,
William E. Kovacic.- 4th edition/West Publishing Co. 1994.
Russian translation. ISBN 0-314-02683-5 Эрнест Гелхорн,
Вилям Е. Ковасик. Антитрестовское законодательство и
экономика.
5. Семенова Л.Н. Антимонопольне і конкурентне право:
Курс лекцій. – Київ: Вид-во Європейського університету
фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу,
1999. – 136 с. ISBN 966-7508-18-8.
6. Н.В. Задорожная. Предприятие на монопольном рынке//
Экономика предприятия.-2001.-№1.- с.70-96.
7. В. Полуянов. Монополізованість промисловості України і
тенденції формування ринкових суб’єктів господарювання//
Економіка України. 2001.-№9.-с.36-42.
8. Г.Филюк. Економіко-правові засади державного
регулювання природних монополій в Україні // Економіка
України. – 2001. – 8. – с. 48-52.
9. В. Базилевич, Г Филюк. Роздержавлення природних
монопольних структур в Ураїні// Економіка України. – 2002. -
№3. – с. 35-42.
10. В.Кучеренко, С.Дзезик. Антимонопольне регулювання
діяльності підприємств водопостачання // Економіка
України. – 2001. - 3. – с.40-43.
11. Сива Т.В. Конкуренція на ринку банківських послуг//
Фінанси України. – 2002. - 7. – с.127-132.
12. Т.Бень, В. Сиченко. Методи визначення рівня
монополізму на ринках промислової продукції// Економіка
України. – 1999. –3. – с. 36-41.
13. О.Мельникова. Особливості національної монополії//
Економіка України. – 2001. – 2. – с.50-53.
14. А. Покритан. Про економічний зміст сучасних суспільних
відносин в Україні// Економіка України. – 2000. - №10. –
с.46-53.
15. Інеса Шуміло. Антиконкурентні узгоджені дії//
Підприємництво, господарство і право.-2001.-№1.-с. 15-18.
16. Александр Грановский. Критерии согласия на
экономическую концентрацию субъектов хозяйствования на
рынке// Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. -
№8. – с. 11-14.
17. Виктория Малиновская. О совершенствовании
антимонопольного законодательства//
Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - №8. –
с.8-10.
Смотрите также

© 2013 - 2022 refsbank.info