Курсовая: Маркетингова діяльність підприємства (ID:49853)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Маркетингова діяльність підприємства (Код работы:49853)

Информация о работе Раздел: Экономика предприятия
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 30 грн.
Код работы (ID): 49853
Добавлена: 22.11.2010
Просмотров: 42
СодержаниеВступ
1. Теоретичні основи маркетингової діяльності..................4
2. Процес управління маркетингом на підприємстві...........12
3. Сучасні аспекти управління маркетинговою діяльніст.....20
Висновки.......................................................................27
Список використаної літератури
ЛитератураВисновки
Розглянувши різноманітні методологічні підходи вчених-маркетологів до характеристики маркетингу було визначено, що маркетингова діяльність - це творча управлінська ініціатива, спрямована на задоволення потреб споживачів та отримання бажаного результату для підприємства на основі врахування ринкових умов функціонування суб’єктів та можливостей самого підприємства щодо розроблення та реалізації продукції. Ми розглянули концепції становлення маркетингу як науки, ідеї його основних шкіл та визначили основні принципи, сутність, функції та стратегічні завдання маркетингової діяльності підприємства.
Ми звернули увагу на деталях процесу управління маркетингом на підприємстві, визначивши що він має складатися з п’яти взаємопов’язаних етапів: маркетингове дослідження, розробка комплексу маркетингу, планування маркетингової діяльності, організація маркетингової діяльності підприємства, контроль маркетингової діяльності підприємства.
Роблячи висновок про теоретичне обґрунтування актуальності такої теми як маркетингова діяльність підприємства, було відзначено, що маркетинг є невід’ємною частиною життєдіяльності суспільства. Це процес, у ході якого аналізуються, плануються, перетворюють у життя й контролюються заходи, розраховані на встановлення, зміцнення й підтримку вигідних обмінів із цільовими покупцями заради досягнення певних цілей організації. Фахівець із маркетингу повинен добре вміти впливати на рівень, час, характер попиту, оскільки існуючий попит може не збігатися з тим, якого бажає для себе фірма. Тому інтерес до цієї діяльності підсилюється в міру того, як все більше число організацій у сфері підприємництва, у міжнародній сфері усвідомлюють, як саме маркетинг сприяє їх більше успішному виступу на ринку.
В роботі було детально розглянуті сучасні аспекти та тенденції маркетингової діяльності. Підсумовуючи їх, можна впевнено заявити, що у міру розвитку ринкових відносин маркетинг усе більше інтегруватиметься в загальну систему керування підприємством, коли в основі прийняття практично всіх виробничих, збутових, фінансових, адміністративних й інших рішень буде лежати інформація, що надходить від ринку.
Таким чином, маркетинг у наш час стає дуже перспективною областю. Керівники повинні зрозуміти, що нема рації виготовляти те, що ніхто ніколи не купить, а значить необхідно мати у своєму штаті людей, що знають і розуміє потреби населення. Тільки так можна забезпечити стабільне зростання прибутку компанії й зайняти гідне місце в міжнародній сфері економічних відносин.
ПродавецАлександр Козлов
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Маркетингова діяльність підприємства, як основа зростання його доходів

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сутність та значення комплексу маркетингу 6 1.2. Особливості маркетингової діяльності в оптового підприємства 12 1.3. Сутність контролю маркетингової діяльності, як основи зростання доходів підприємства 30 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "ЛІТАНАТ" 37 2.1. Аналіз прибутковості підприємства за споживачами 37 2.2. Аналіз прибутковості підприємства за товарами 46 2.3. Аналіз прибутковості підприємства за регіонами 50 2.4. Аналіз факторів комерційного успіху підприємства на ринку кондитерської сировини 55 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "ЛІТАНАТ" 58 3.1. Основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності досліджуваного підприємства 58 3.2. Маркетингові заходи щодо зростання доходів 72 3.3. Вибір і обгрунтування стратегії розвитку на основі проведеного аналізу 81 ВИСНОВКИ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95 ДОДАТКИ 98-101 Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є подальший розвиток теоретичних основ та методичних положень відносно оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств України, розробка методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Літанат». Предмет дослідження – маркетингова діяльність підприємства, як основа зростання його доходів. Об’єктом дослідження обрано торговельне підприємство ТОВ «Літанат», що займається оптовою торгівлею кондитерською сировиною. Джерела інформації. Теоретичною й методологічною основою дипломної роботи є положення й висновки сучасної теорії маркетингу, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків з питань управління товарною політикою виробничих підприємств.
 • Торговельно-маркетингова діяльність

  Зміст Вступ 3 1. Торговельно-маркетингова діяльність 4 2. Економічні передумови становлення маркетингу 13 3. Економічні кризи надвиробництва 15 4. Сутність та види торговельно-посередницької діяльності 21 Висновки 27 Список використаних джерел 29
 • Маркетингова діяльність підприємства

  Вступ......................................................................................................................3 1. Теоретичні основи організації та методології маркетингової діяльності підприємства 1.1. Сутність, роль та значення маркетингової діяльності в системі господарської діяльності підприємства.....................8 1.2. Зміст, функції та інструментарій маркетингової діяльності підприємства для забезпечення його економічного зростання...............................................................12 1.3. Організаційно-правові та економічні особливості маркетингової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю....................................................27 2. Техніко-економічна характеристика та аналіз господарської діяльності ТОВ „Експо-Пак” 2.1. Організаційно-правовий статус, напрямки господарської діяльності та система управління.......................31 2.2. Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства...............................................................35 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства.....................................42 2.4. Технологічна схема виробництва (назва продукту)...................48 3. Аналіз маркетингової діяльності ТОВ „Експо-Пак” та її впливу на сталий економіко-фінансовий розвиток підприємства 3.1. Аналіз організаційної структури та функцій служби маркетингу ТОВ „Експо-Пак”.....................................................59 3.2. Аналіз ринку збуту та резервів його оптимізації.......................66 3.3. Аналіз впливу маркетингової діяльності на підвищення загальної ефективності господарської діяльності підприємства...............................................................78 4. Шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємства „Експо-Пак” 4.1. Резерви зростання ефективності господарської діяльності підприємства засобами удосконалення маркетингової діяльності...................................82 4.2. Впровадження науково-технічного та організаційного прогресу..............................................................90 4.3. Економіко-математична модель...................................................98 Висновки..............................................................................................................105 Список використаної літератури.......................................................................108 Додатки.................................................................................................................115
 • «Маркетингова комунікаційна політика підприємства та напрямки її вдосконалення» (на прикладі ТОВ «Камелот-Київ»)

  ЗМІСТ Вступ 4 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 7 1.1. Сутність маркетингової комунікаційної політики 7 1.2. Організація маркетингової політики комунікацій на підприємстві 12 1.3. Засоби маркетингової комунікаційної політики 22 1.4. Методичні підходи до оцінки ефективності комунікаційної політики підприємства 28 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 35 2.1. Аналіз ринку природного облицювального каменю 35 2.2. Маркетингова характеристика ТОВ «Камелот-Київ» 44 2.3. Аналіз маркетингової комунікаційної політики підприємства 59 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 69 3.1. Проблеми в комунікаційній діяльності підприємства та шляхи їх усунення. 69 3.2. Маркетингова комунікаційна програма 74 3.3. Розробка програми по коригуванню маркетингової комунікаційної політики підприємства. 83 Висновки 90 Список використаних джерел 97
 • Маркетингова діяльність підприємства Сластьона

  "Розділ 2. Зміст маркетингової діяльності підприємства 1 2.1. Концепції управління маркетингом і їх використання підприємством “Сластьона”. 1 2.2. Організаційна побудова служби маркетингу на підприємстві та можливості щодо її вдосконалення. 5 Розділ 3. Аналіз маркетингового потенціалу підприємства. 14 3.1 Аналіз маркетингового середовища 14 3.1.1. Аналіз мікро середовища 16 3.1.1.1 Аналіз постачальників 16 3.1.1.2. Аналіз посередників 17 3.1.1.3 Аналіз конкурентів 18 3.1.1.4 Аналіз споживачів 21 3.1.1.5 Аналіз контактних аудиторій 22 3.1.1.6 Зведений аналіз 24 3.1.2 Аналіз макро середовища 25 3.1.2.1 Аналіз природного середовища 25 3.1.2.2 Аналіз демографічного середовищ 26 3.1.2.4 Аналіз науково – технічного середовища 27 3.1.2.5. Аналіз політичного середовища 29 3.1.2.6 Аналіз культурного середовища 30 3.1.2.7. Зведений аналіз 31 3.2 Аналіз цілей підприємства “Сластьона” 33 3.3 Характеристика господарського портфеля фірми 35 3.4. Аналіз ринкових можливостей підприємства 39 3.5 Аналіз ширини і глибини товарного асортименту. 41 3.6. Стратегія охоплюючого ринку 46 3.7 Аналіз діючих каналів розподілу і системи просування продукції підприємства „Сластьона” 48 "


© 2013 - 2021 refsbank.info