Курсовая: Профілактична діяльність прокуратури (ID:49851)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПрофілактична діяльність прокуратури (Код работы:49851)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
П Л А Н

В С Т У П 2
1. Попередження злочинності засобами прокурорського нагляду 5
2. Попередження злочинності ненаглядовими засобами 10
3. Застосування заходів прокурорського нагляду для усунення правопорушень і запобігання їм (аналіз емпіричного матеріалу). 15
В И С Н О В К И: 29
Список використаної літератури: 31
Список використаної літератури:
1. Довідник прокурора: законодавчі та відомчі акти з питань прокурорської діяльності./ Відпов. редактор заступник Генерального Прокурора України І.В. Дріжчаний. - К.: Воля, 2009. - 448с.
2. Інструкція про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, затв. Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2003 р.№ 270/1560.
3. Курочка М.Й., Каркач П.М. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / За ред. проф. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2005. – 424 с.
4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1216 с.
5. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991р. станом на 01.11.2010 року. Офіційний сайт Верховної Ради України.
6. Наказ Генерального прокурора України № 7гн від 26.12.2005 р. «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян».
7. Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. Четверте видання, виправлене й доповнене. - К. -2008. - 412с.
8. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / Відп. Ред.. Маляренко В.Т.- К.: Юрінком Інтер, 2007- 352 с.
9. Кулаков В. Деякі проблеми вдосконалення повноважень прокурорського нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства // Вісник Академії правових наук України. - № 3 (10).- Харків, 2009.- С.87-92.
10. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч.посіб. / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа.-К.: ПАЛИВОДА А.В., 2006.
11. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навч. Закладів / О.М. Джужа, Я. Ю. Кондратьєв, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін.; За заг. Ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info