Реферат: Передумови виникнення ідеології та основні протиріччя антиглобалізаційного руху (ID:49822)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПередумови виникнення ідеології та основні протиріччя антиглобалізаційного руху (Код работы:49822)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст
Вступ 3
1. Поняття та витоки ідеології антиглобалізму 4
2. Сутність та основні вимоги антиглобалістів. 10
3. Протиріччя руху антиглобалістів 12
Висновки 15
Список використаних джерел 16
Висновки
Одним з найцікавіших і неоднозначних феноменів в розвитку світового співтовариства є антиглобалізм. Об'єктивне усвідомлення антиглобалізму як феномену дуже важливо, тому що ді-лема «глобалізм - антиглобалізм» виступає сьогодні одним з най-більш принципових в політичному й культурологічному аспекті відображенням загальносвітових процесів. Для вироблення стратегії і так-тики розвитку світового співтовариства необхідно детально вивчити і на рівні наукового усвідомлення зрозуміти, яку перспективу для світової-го співтовариства може нести в собі антиглобалізм.
Очевидно, що зараз світове співтовариство знаходиться на дуже відповідальному рубежі. Від вибору, який зроблять політики, залежить майбутнє світу в найближчі десятиліття. Тому вкрай важливим є філософське осмислення соціальної природи і політичних пріоритетів глобалізації та анти глобалізації а також ідей і принципів, які визначають напрямки світового розвитку.

Список використаних джерел
1. .Дацюк С. Погляд на можливість нової ідеології http://www.humanities.edu.ru/db/msg/38699
2. Добреньков В.И. Правда о глобализации. Доклад на 36-м Всемирном конгрессе Международного института социологов http://www.zlev.ru/61_40.htm
3. Згуровський О. Війни глобалізації / О. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2006. – № 37. С. 5 – 11.
4. Жалнина А.И. Антиглобалтзм как явление современной культуры. // Материалы Пятой межрегиональной научной конференции “Студенческая наука – экономике России”. Ставрополь, 2005.
5. Сакович В. Антиглобалізм: стан і перспективи / В. Сакович // Політичний менеджмент. – 2005. – № 1. С. 137 – 142.
6. Филлип М. В. Процесс глобализации и движение антиглобализма // http://www.humanities.edu.ru/db/msg/38699
7. Шляпников Виктор Валерьевич. Социально-философский анализ глобализма и антиглобализма как основных тенденций мирового развития : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.11 / Шляпников Виктор Валерьевич;. - Санкт-Петербург, 2007. - 176 с
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info