Реферат: Характеристика грош дох населення (ID:49820)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название Характеристика грош дох населення (Код работы:49820)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст

Вступ 2
1. Поняття та диференціація грошових доходів населення 3
2. Джерела формування грошових доходів населення та їх структура 5
3. Аналіз грошових доходів населення України 7
Висновки 9
Список літератури 10
Список літератури

1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, №22-23, №24-25, ст.263
2. Дешківський А.В. Економічна теорія: фінансово-кредитна система, грошовий обіг, інфляція. - К.: НОКВО, 2006. – с.67
3. Иванов В.М. Деньги и кредит: Курс лекций. - 2-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2005. – с.156
4. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. - М.: Республика, 2004. – с.94
5. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ, 2007 – с.128.
6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко. - 5-те вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2008. – с.248
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info