Курсовая: Зовнішня політика Японії після другої світової війни (ID:49773)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеЗовнішня політика Японії після другої світової війни (Код работы:49773)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ
ВСТУП 3
1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ У ПІСЛЯ ВОЄННИЙ ПЕРІОД 5
1.1. Японія у післявоєнний період 5
1.2. Економічна стратегія повоєнної відбудови в Японії 7
2. РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 11
2.1. Аналіз ЗЕД Японії 11
2.2. Динаміка та структура торгівлі товарами та послугами Японії та України протягом 2005-2009 рр. 15
2.3 Перспективи розширення торгівлі товарами та послугами між Японією та Україною на найближчий період 22
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Волгин Н.А. Японский опыт решения экономических и социально-трудовых проблем. – М.: Экономика, 2008. – 255 с.
2. Економіка зарубіжних країн: Підручник /А.С. Філіпенко, В.А. Вергун, І.В. Бураковський. – К.: КНДУ, 2003. – 384 с.
3. Зовнішньоекономічна діяльність. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 377 с.
4. Кистанов В. Внешняя политика Японии на рубеже веков // Знакомьтесь – Япония. – 2008. – 17 октября.
5. Козак Ю. Г., Лук'яненко Д. Г., Макогон Ю. В. Міжнародна економіка. – Одеса, 2008. – 352 с.
6. Коломойцев В.Е. Сучасний етап економічного розвитку країн та світовий досвід структурних зрушень. – Київ, 2007. – 24 с.
7. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник. – М.: БЕК, 2004. – 464 с.
8. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 222 с.
9. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя). – К., 2007. – 455 с.
10. Носов М. Япония и внешний мир: вступая в мировое сообщество. // Знакомьтесь – Япония. – 2007. – 6 сентября.
11. Пахомов Ю.М. та ін. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. Київ, 2007
12. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу: Довідник. – К.: Картографія, 2008. – 275 с.
13. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. – К.: Основи, 2008. – 743 с.
14. Світова економіка та МЕВ / Федерація профспілок України, Інститут туризму. – К., 2007. – 185 с.
15. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 2007. – 568 с.
16. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. Посібник / За заг. Ред. А.І. Кредисова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 605 с.
17. Філіпенко А.С. Економічний розвиток. Європейський контекст. – К.: Знання України, 2001. – 120 с.
18. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: навч. посібник. – К.: Знання, 2000. – 174 с.
19. Япония. Региональная структура экономики. / Под ред. В. Я. Выборнова. – М.: Наука, 2007. – 360 с.
20. Япония 2008. Ежегодник. – М.: Наука, 2008. – 175 с.
21. Statistical Handbook of Japan 2008. – www.stat.go.jp
22. Japan in Figures 2008. – www.stat.go.jp
23. Overseas Activities of Japanese Banks. IMF Country Report No.06/275. – www.imf.org
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info