Контрольная: Фінансове право (ID:49765)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеФінансове право (Код работы:49765)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст
1. Правові основи грошової системи України 2
2. Види та суб’єкти фінансового контролю 8
Ситуаційне завдання 13
Список літератури 15
Список літератури
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141.
2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №37 – 38. – ст.189.
3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. – К.: Атіка, 2002. – 368с.
4. Василик О.Д. Теорія фінансів. К.: НІОС, 2002. – 416 с.
5. Голуб Г.М. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – 82 с.
6. Дмитрик О.О. Зміст та класифікація фінансових правовідносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 20 с.
7. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 144 с.
8. Кудряшов В.П. Фінанси. – Херсон: Олді –плюс, 2002. – 352 с.
9. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період. – Харків: Форт, 2000. – 296 с.
10. Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: Атіка. 2007. – 264 с.
11. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 527 с.
12. Пацурківський П.С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дис... д-ра юрид наук: 12.00.07. / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2008. – 41 с.
13. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – 29 с.
14. Савченко Л.А. Соціально-економічна сутність фінансів та їх функції // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2001. – № 3. – С. 54 – 58.
15. Фінансове право (За законодавством України) / Л.К. Воронова (ред.), Д.А. Бекерська (ред.). – К.: Вентурі, 2005. – 272 с.
16. Фінансове право / Л.К. Воронова (відп.ред.). –Х.: Консум, 2008. – 496 с.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info