Реферат: Сучасний стан законодавства України про цінні папери та фондовий ринок та перспективи його гармонізації із законодавством ЄС (ID:49764)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеСучасний стан законодавства України про цінні папери та фондовий ринок та перспективи його гармонізації із законодавством ЄС (Код работы:49764)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст
Вступ 2
1. Законодавство України ро цінні папери та фондовий ринок 3
2. Перспективи гармонізації цінних паперів та фондового ринку із законодавством ЄС 7
Висновки 10
Список використаної літератури 11
Список використаної літератури
1. Конституція України. Із змінами і доповненнями, внесеними. Законом України. від 8 грудня 2004 року N 2222-IV.
2. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.91. редакцiя вiд 30.04.2009 на пiдставi 514-17
3. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 1993. - №8. – С.21.
4. Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 25 вересня 2002 року N861/2002 // Офіційний вісник України. — 2002. - № 40. - Ст. 1854.
5. Бєлєнький П. Ю., Шевченко-Марсель В. І., Другов О. О. Фінансовий ринок та його інфраструктура в умовах глобалізації. — Л., 2007. — 48с.
6. Гончар М.С. Фондовий ринок и економічний ріст. — К., 2007. — 826с.
7. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Шпак Н.О. Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник. – Л., 2007. – 108 с.
8. Калашнікова Т.В. Фінансовий ринок. — Х., 2008. — 220с.
9. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. — М., 2007. — 687с.
10. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок. — Л., 2007. — 191с.
11. Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг. — СПб., 2008. — 335 с.
12. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. — К., 2008. — 526с.
13. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. — К., 2008. — 344с.
14. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. – К., 2008. – 156 с.
15. Назарчук М., Курбацький Г.Л. Проблеми організованого ринку цінних паперів України // Цінні папери України. – 2006. - № 13. – С. 22-24.
16. Пілецький В.Т., Куликова Н.А. Ринок цінних паперів. — Алчевськ, 2008. — 152с.
17. Попов В.М., Романишин В.О. Ринок цінних паперів у відтворювальному процесі перехідної економіки // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С.118 – 122.
18. Фаренюк Н. Аналіз інструментів регулювання розвитку ринків цінних паперів у контексті структурних перетворень// Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип.1 Вип.28.- Ч.ІІ.- К., 2007.- С.205-216.
19. Шевченко-Марсель В.І. Розвиток інфраструктури фінансового ринку в умовах глобалізації економіки України. // Регіональна економіка. – 2007. - № 3. – С. 106-110.
20. Яценюк А. Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку // Вісник НБУ. - № 11. – 2008. – С. 4-9.
21. Claessens S. et al Stock Markets in Transition Economies Financial Sector Discussion Paper no. 5 the World Bank September 2005. – 94 р.
22. Demirguk-Kunt A. Maksimovich V. Funding Growth in Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Evidence from Firm Level Data. – Washington 2001. – 36 p.- (WB Policy Research Working Paper).
23. Lintner J. Optimal dividends and corporate growth under uncertainty // Quarterly Journal of Economics. – 2005. – № 78. – Р. 49 – 95.
24. Mauro P. Stock Returns and Output Growth in Emerging and Advanced Economies. – Washington 2006. –34 p.- (IMF Working Paper 00/89).
25. http://www.ssmsc.gov.ua/
26. www.ukrse.kiev.ua
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info