Реферат: Умови та вимоги щодо здійснення ЗЕД (ID:49745)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеУмови та вимоги щодо здійснення ЗЕД (Код работы:49745)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст
Вступ 3
1. Умови щодо здійснення ЗЕД 4
2. Вимоги щодо здійснення ЗЕД 8
Висновок 18
Список використаної літератури 19
Список використаної літератури
1. Гребельник О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Підручник/ М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -382 с.
2. Загородній А. Зовнішньоекономічна діяльність : Термінологічний словник/ Анатолій Загородній, Геннадій Вознюк,. -К.: Кондор, 2007. -166 с.
3. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XІІ.
4. Зовнішні економічні зв'язки України // Матеріали серверу http://www.openukraine.com
5. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Науменко / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.
6. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посібник/ Олександр Кириченко,. -3-тє вид. перероб. і доп.. -К.: Знання-Прес, 2002. - 382 с.
7. Лисенков Ю., Педь І. Акредитиви: практика застосування у зовнішньоекономічних операціях // Вісник НБУ. -2003. -№1.
8. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
9. Постанова правління НБУ “Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями” N 136 від 24.03.99.
10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
Смотрите также

© 2013 - 2022 refsbank.info