Реферат: Індусське право (ID:49742)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеІндусське право (Код работы:49742)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст

Вступ 3
1. Еволюція індуського права. Вплив англійського права на його становлення 5
2. Законодавство та судова практика в індуському праві. Сучасна доктрина, мусульманське правління 8
3. Джерела індуського права: джерела, принципи та особливі характеристики 11
Загальні висновки 14
Список використаних джерел 16
Список використаних джерел

1. Богдашина О. Проблема цивілізації в історичній науці / Олена Богдашина // Філософія історії: антологія. – 2008. - № 1-2. – С. 25-32.
2. Боголіб Т.М. Інституціональні моделі розвитку та особливості їх реалізації / Тетяна Боголіб // Наукові праці ДонНТУ. – 2009. - № 7. – С. 25-30.
3. Гудима Д.А. Права людини: досвід дослідження з позиції соціально-антропологічного підходу / Проблеми філософії права. – 2007. - № 5. – С. 165-174.
4. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 343 с.
5. Луць Л.А. Сучасні правові системи світу. – К.: 2009. - 565 с.
6. Михайлович В. Філософсько-культорологічний аналіз духовних параметрів глобалізації / Валентина Михайлович // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – 2009. - № 414. – С. 90-99.
7. Семенюк Е. Наука як фактор збереження / Едуард Семенюк // Фундаментальні проблеми сучасної філософії. – 2010. - № 5. – С. 14-15.
8. Удовика Л.Г. Еволюція юридичної антропології / Людмила Удовика // Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. - № 1-2. – С. 242-248.
9. Чувпило О.О. Деякі найважливіші джерела з історії загально індійських не конгресистських визвольних рухів першої половини XX століття / Олександр Чувпило // Питання історіографії та джерелознавства. – 2006. - № 13. – С. 219-228.
10. Шадських Ю. Східна мудрість і давньогрецька філософія / Юрій Шадських // Вісник Львівського університету. – 2009. - № 4. – С. 99-103.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info