Курсовая: Види порушень митних правил, адміністративна відповідальність за них. Заходи щодо запобігання контробанди (ID:49741)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеВиди порушень митних правил, адміністративна відповідальність за них. Заходи щодо запобігання контробанди (Код работы:49741)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст
Вступ 3
1. Порушення митних правил 5
2. Поняття порушень у митному законодавстві України. 6
3. Види адміністративних порушень митних правил. 9
4. Відповідальність за порушення митних правил: адміністративно-правовий аспект. 13
5. Поняття контрабанди, заходи її запобігання. 19
Висновки 25
Список використаних джерел 27
Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України № 2341-III: за станом на 5 квітня 2001 року (зі змінами від 20.08.2010 р.) / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2001. – 285 с. – (Бібліотека офіційних видань).
2. Митний кодекс України : за станом на 11 липня 2002 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2002. – 234 с. – (Бібліотека офіційних видань).
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Харків: Ксилон, 2007. – 254 с.
4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.05 р. №8 «Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил» / Верховний Суду України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2005. – 15 с. – (Бібліотека офіційних видань).
5. Киян Ф. Актуальні питання гармонізації українського митного законодавства із законодавством ЄС / Федір Киян // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 1. – С. 46-50.
6. Мота А. Ф. Боротьба з контрабандою в діяльності державної прикордонної служби України: організаційно-правові та процесуальні аспекти / Андрій Мота // Форум права. – 2008. - № 3. – С. 367-374.
7. Нижникова В.В. Процесуальний статус деяких категорій учасників провадження у справах про порушення митних правил / В.В. Нижникова // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2006. – № 3. – С. – 39 – 46.
8. Омельчук О. Основні напрямки попередження контрабанди в Україні // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. ст. – Вип. V. – Івано-Франківськ: Плай, 2007. – С. 145-152.
9. Пархоменко В. М., Савчук С. С. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил. Застосування технічних засобів митного контролю. Навчальний посібник. – Хмельницький: Держмитслужба України, 2008. – 231 с.
10. Педешко А. І. Деякі особливості застосування стягнень за порушення митних правил // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 9. – Харків, 1999. – С. 140-144.
11. Продайко С. В. Класифікація адміністративних порушень митних правил за ознаками об'єкта і об'єктивної сторони / Сергій Продайко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2007. - № 4. – С. 46 – 52.
12. Шкарупа В. К., Нижникова В. В. Загальна характеристика суб’єктів провадження у справах про порушення митних правил / В. К. Шкарупа, В. В. Нижникова // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. - 2006 - № 4- 5.- С. 31 – 35.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info