Диплом: Методика обліку, аналізу та контролю діяльності акціонерних товариств (ID:49422)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеМетодика обліку, аналізу та контролю діяльності акціонерних товариств (Код работы:49422)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: 7
1.1. Суть та значення діяльності акціонерних товариств та їх місце в підприємницькій структурі України 7
1.2. Відображення господарської діяльності акціонерних товариств в обліку і звітності 18
1.3. Нормативно-правове регулювання обліку та контролю діяльності акціонерних товариств 25
1.4. Критичний огляд джерельної бази з методології та організації обліку, аналізу та контролю діяльності акціонерних товариств 30
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: 35
2.1. Організація бухгалтерського обліку діяльності акціонерних товариств 35
2.2. Методика ведення обліку та складання звітності акціонерних товариств (на прикладі АТ “Чернігівський інструментальний завод”) 40
2.3. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку і звітності акціонерних товариств 51
2.4. Напрями удосконалення автоматизації ведення бухгалтерського обліку діяльності акціонерних товариств 53
3.1. Методи економічного аналізу фінансового стану акціонерного товариства 62
3.2. Система показників фінансового стану акціонерних товариств 71
3.3. Напрями використання результатів аналізу для прийняття ефективних управлінських рішень 77
РОЗДІЛ ІV. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: 85
4.1. Організація контролю діяльності акціонерних товариств 85
4.2. Принципи та методи контролю діяльності акціонерних товариств 92
4.3. Використання результатів контролю для удосконалення в подальшій господарській діяльності акціонерних товариств 95
ВИСНОВКИ 108
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 112
ДОДАТКИ 120
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: 7
1.1. Суть та значення діяльності акціонерних товариств та їх місце в підприємницькій структурі України 7
1.2. Відображення господарської діяльності акціонерних товариств в обліку і звітності 18
1.3. Нормативно-правове регулювання обліку та контролю діяльності акціонерних товариств 25
1.4. Критичний огляд джерельної бази з методології та організації обліку, аналізу та контролю діяльності акціонерних товариств 30
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: 35
2.1. Організація бухгалтерського обліку діяльності акціонерних товариств 35
2.2. Методика ведення обліку та складання звітності акціонерних товариств (на прикладі АТ “Чернігівський інструментальний завод”) 40
2.3. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку і звітності акціонерних товариств 51
2.4. Напрями удосконалення автоматизації ведення бухгалтерського обліку діяльності акціонерних товариств 53
3.1. Методи економічного аналізу фінансового стану акціонерного товариства 62
3.2. Система показників фінансового стану акціонерних товариств 71
3.3. Напрями використання результатів аналізу для прийняття ефективних управлінських рішень 77
РОЗДІЛ ІV. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: 85
4.1. Організація контролю діяльності акціонерних товариств 85
4.2. Принципи та методи контролю діяльності акціонерних товариств 92
4.3. Використання результатів контролю для удосконалення в подальшій господарській діяльності акціонерних товариств 95
ВИСНОВКИ 108
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 112
ДОДАТКИ 120
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info