Контрольная: Без названия (ID:49316)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:49316)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Які основні послуги надаються користувачеві систем типу „Кліент – Банк”? 3
2. Як можна скористатися інформацією про стан рахунків за попередні періоди часу в системах типу „Клієнт – Банк”? 3
3. Які основні функції закладаються в системи типу „Операційний день комерційного банку”? 3
4. Що таке класифікатори та довідники в системах „Операційний день комерційного банку”? 4
5. Які спеціалізовані програмні засоби використовуються на рівні підприємства для обліку та аналізу банківських операцій? 4
6. Які основні можливості аналізу даних забезпечують АРМ бухгалтера? 4
7. Що таке синтетичний та аналітичний облік у комп’ютерних бухгалтеріях (наприклад, „1С:Бухгалтерії”)? 5
8. Як увести проводку до журналу операцій, використовуючи ручний режим у середовищі „1С:Бухгалтерії”? 6
9. Як скористатися існуючим „документом і розрахунком” для введення проводок у середовищі „1С:Бухгалтерії?” 6
10. Як зберегти копію бази даних і скористатися нею в разі потреби в середовищі „1С:Бухгалтерії”? 7
11. Що таке „база даних”? Наведіть прості приклади для ілюстрації сказаного. 7
12. Які способи створення та коригування списків пропонує Excel? 8
13. Як можна в Excel при перегляді великих за розміром списків зафіксувати частину інформації (наприклад, імена полів)? 8
14. Які можливості надають користувачеві в Excel форми даних? 9
15. Як можна в Excel від сортирувати список за кількома полями? 9
16. Які можливості відбору даних у Excel надає автофільтр? 9
17. У чому полягають основні принципові відмінності створення та використанні в Excel автофільтра та розширенного фільтра? 10
18. Як, використовуючи можливості розширеного фільтра, скопіювати відібрані за критерієм дані на іншу сторінку робочої книги Excel? 10
19. Які спеціальні функції для роботи зі списками містить бібліотека стандартних функцій Excel? У чому полягає особливість цих функцій? 11
20. Які можливості перевірки правильності формул надає користувачеві Excel? 11
21. Як отримати вкладене групування даних списку з підбиванням проміжних підсумків у Excel? 12
22. Наведіть приклад використання можливостей використання консолідації даних у Excel? 12
23. Які основні можливості надають користувачеві зведені таблиці Excel? 13
24. Поясніть поняття реляційної моделі бази даних. 13
25. Роботу з якими типами даних підтримує система Access? 13
26. У чому полягає процес створення структури таблиці в системі Access? 14
27. Що таке запит системи Access? 14
28. Чим відрізняються запити дії від запитів на відбір у системі Access? 14
29. Яку роль відіграють звіти в системах керування базами даних? 15
30. Що таке форма системи Access? 15
31. Що означає в середовищі Windows термін DDE? 15
32. Які можливості щодо обміну даними пропонує підсистема MS-Query? 16
Список використаної літератури 17
1. Які основні послуги надаються користувачеві систем типу „Кліент – Банк”? 3
2. Як можна скористатися інформацією про стан рахунків за попередні періоди часу в системах типу „Клієнт – Банк”? 3
3. Які основні функції закладаються в системи типу „Операційний день комерційного банку”? 3
4. Що таке класифікатори та довідники в системах „Операційний день комерційного банку”? 4
5. Які спеціалізовані програмні засоби використовуються на рівні підприємства для обліку та аналізу банківських операцій? 4
6. Які основні можливості аналізу даних забезпечують АРМ бухгалтера? 4
7. Що таке синтетичний та аналітичний облік у комп’ютерних бухгалтеріях (наприклад, „1С:Бухгалтерії”)? 5
8. Як увести проводку до журналу операцій, використовуючи ручний режим у середовищі „1С:Бухгалтерії”? 6
9. Як скористатися існуючим „документом і розрахунком” для введення проводок у середовищі „1С:Бухгалтерії?” 6
10. Як зберегти копію бази даних і скористатися нею в разі потреби в середовищі „1С:Бухгалтерії”? 7
11. Що таке „база даних”? Наведіть прості приклади для ілюстрації сказаного. 7
12. Які способи створення та коригування списків пропонує Excel? 8
13. Як можна в Excel при перегляді великих за розміром списків зафіксувати частину інформації (наприклад, імена полів)? 8
14. Які можливості надають користувачеві в Excel форми даних? 9
15. Як можна в Excel від сортирувати список за кількома полями? 9
16. Які можливості відбору даних у Excel надає автофільтр? 9
17. У чому полягають основні принципові відмінності створення та використанні в Excel автофільтра та розширенного фільтра? 10
18. Як, використовуючи можливості розширеного фільтра, скопіювати відібрані за критерієм дані на іншу сторінку робочої книги Excel? 10
19. Які спеціальні функції для роботи зі списками містить бібліотека стандартних функцій Excel? У чому полягає особливість цих функцій? 11
20. Які можливості перевірки правильності формул надає користувачеві Excel? 11
21. Як отримати вкладене групування даних списку з підбиванням проміжних підсумків у Excel? 12
22. Наведіть приклад використання можливостей використання консолідації даних у Excel? 12
23. Які основні можливості надають користувачеві зведені таблиці Excel? 13
24. Поясніть поняття реляційної моделі бази даних. 13
25. Роботу з якими типами даних підтримує система Access? 13
26. У чому полягає процес створення структури таблиці в системі Access? 14
27. Що таке запит системи Access? 14
28. Чим відрізняються запити дії від запитів на відбір у системі Access? 14
29. Яку роль відіграють звіти в системах керування базами даних? 15
30. Що таке форма системи Access? 15
31. Що означає в середовищі Windows термін DDE? 15
32. Які можливості щодо обміну даними пропонує підсистема MS-Query? 16
Список використаної літератури 17
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info