Контрольная: завдання (ID:48740)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Названиезавдання (Код работы:48740)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Складіть анкетну довідку 3
2. Сформулюйте вимоги до оформлення акта 4
3. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення: 5
4. Продовжити речення: 6
5. Зробіть переклад на українську мову 6
6. Відредагуйте речення. Запишіть правильний варіант 7
7. Поясніть чим різняться подані пари слів. Розкрийте ці відмінності вводячи слова в речення 7
8. Запишіть наведені прізвища українською мовою. Поясніть їх правопис 9
9. Перепишіть речення, поставте, де, потрібно, розділові знаки і поясніть їх вживання 9
Список використаної літератури 10
1. Складіть анкетну довідку 3
2. Сформулюйте вимоги до оформлення акта 4
3. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення: 5
4. Продовжити речення: 6
5. Зробіть переклад на українську мову 6
6. Відредагуйте речення. Запишіть правильний варіант 7
7. Поясніть чим різняться подані пари слів. Розкрийте ці відмінності вводячи слова в речення 7
8. Запишіть наведені прізвища українською мовою. Поясніть їх правопис 9
9. Перепишіть речення, поставте, де, потрібно, розділові знаки і поясніть їх вживання 9
Список використаної літератури 10
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info