Материал: Без названия (ID:48523)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48523)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
№1
1.Розкрийте сутність соціально-ефективної сфери готельно-ресторанного бізнесу.
2.Аналіз і планування валової виручки від реалізації послуг на підприємствах готельного господарства.
3.Загальні та специфічні вимоги до транзитних і ділових підприємств готельного господарства.
№2
1. Розкрийте сутність антикризового менеджменту підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
2.Цінові податки та особливості їх застосування в підприємствах готельного господарства.
3. Особливості функціонування курортних та сімейних підприємств готельного господарства.
№3
1 .Охарактеризуйте ключові аспекти антикризового управління.
2.Основа ринкової ціни послуги проживання в підприємствах готельного господарства та принципи її диференціації.
3.Функціональні особливості організації туристично-спортивних підприємств готельного господарства.
№4
1.Фактори впливу інфраструктурної сфери на формування виробничої програми надання готельно-ресторанних послуг
2.Аналіз факторів, які впливають на формування ринкової ціни послуг підприємств готельного господарства.
3.Особливості функціонування туристично-екскурсійних підприємств готельного господарства.
№5
1.Основні вимоги до антикризового управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу
2.Аналіз факторів підвищення продуктивності праці персоналу підприємств готельного господарства.
3.Характеристика і призначення спеціалізованих підприємств готельного господарства.
№6
1 .Місія і завдання менеджменту готельно-ресторанного бізнесу у підвищенні ефективності та розвитку туристичної галузі України.
2.Методи оцінки ефективності капітальних інвестицій на підприємствах готельного господарства.
3.Призначення і особливості організації роботи підприємств готельного господарства для масового туризму.
№7
1 .Специфічність оцінки якості готельно-ресторанних послуг, як товарного продукту.
2.Система оподаткування підприємств ресторанного господарства та критерії ефективності податкової політики.
З .Класифікація підприємств готельного господарства України і основні вимоги до "зірковості" підприємств
№8
1.Принципи і функції операційного менеджменту в сфері готельно-ресторанного господарства.
2.Алгоритм формування чистого прибутку підприємств ресторанного, господарства і роздрібної торгівлі, характеристика її складових елементів.
3.Загальна характеристика груп приміщень підприємств готельного господарства і функціональне призначення.
№9
1.Порядок оцінки інвестиційного потенціалу підприємства готельно-ресторанного бізнесу.
2.Класифікація прибутків підприємств ресторанного господарства і джерела їх утворення.
3.Характеристика різних типів номерів в підприємствах готельного господарства.
№10
1.Особливості механізму управління в індустрії гостинності.
2.Оптимізація поточних витрат підприємств ресторанного господарства.
3.Організація приміщень вестибюльної групи та коридорів, холів і віталень підприємств готельного господарства.
№11
1. Складові елементи інноваційної діяльності на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу.
2.Критерії ефективності використання оборотних засобів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
3.Технологія виконання прибиральних робіт у номері різних типів підприємств готельного господарства.
№12
1 .Системи стратегічного та тактичного планування виробничої діяльності на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
2. Аналіз показників ефективності використання основних фондів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
3.Особливості організації прибирання приміщень загального користування підприємств готельного господарства.
№13
1.Джерела інформаційного забезпечення стратегічних планів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
2.Вартісна оцінка основних фондів підприємств готельно-ресторанного бізнесу та методи нарахування амортизації.
3.Характеристика основних типів підприємств ресторанного господарства, що обслуговують туристів.
№14
1.Принципи і функції операційного менеджменту підприємств ресторанного господарства.
2.Вибір цінових стратегій і тактичних прийомів регулювання готельних тарифів та цін на послуги підприємств готельного господарства.
3.Виробничо-торговельна структура підприємств ресторанного господарства, що обслуговують туристів.
№15
1.Процес проектування організаційних структур підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
2.Механізм формування базових і рекламних тарифів на послуги проживання у підприємствах готельного господарства.
3.Виробнича програма підприємств ресторанного господарства. І характеристика нормативно-технічної документації.
№16
1 .Основні стадії процесу підготовки та прийняття управлінських рішень.
2.Показники та критерії ефективності господарювання підприємств готельно-ресторанного бізнесу, методи їх визначення.
З .Організація виробничого процесу в заготівельних цехах підприємств ресторанного господарства.
№17
1 .Менеджмент підприємств готельного-господарства, як тип професійної управлінської діяльності.
2.Методи складання планових калькуляцій відпускної вартості послуг в підприємствах готельного господарства
3.Організація виробничого процесу в доготівельних цехах підприємств ресторанного господарства.
№18
1.Інноваційні проекти підприємств готельно-ресторанного бізнесу, основні етапи його створення та реалізації
2.Методичні підходи до розробки плану з праці і заробітної плати в підприємствах готельного господарства.
3.Особливості організації праці в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
№19
1.Вплив факторів зовнішнього середовища на умови життєздатності підприємства.
2.Методи оцінки фінансового стану та ділової активності підприємств готельного господарства.
3.Форми організації праці в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
№20
1.Специфіка факторів побудови організаційних структур підприємств готельно-ресторанного бізнесу
2.Методи визначення показників рентабельності основних видів діяльності підприємств готельного господарства.
3.Режим робочого часу і відпочинку в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
№21
1.Елементи внутрішнього середовища підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
2.Факторний аналіз динаміки чистого прибутку підприємств готельного господарства.
3.Основні напрямки наукової організації праці підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
№22
1. Економічна, організаційна, соціально-психологічна та техніко-технологічна підсистеми індустрії гостинності.
2.Аналіз і планування поточних витрат в підприємствах ресторанного господарства.
3.Структура затрат робочого часу і характеристика його основних елементів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
№23
1. Основні завдання менеджменту вітчизняних підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
2.Методичні підходи до розробки плану з праці і заробітної плати на підприємствах готельного господарства.
3. Організація продовольчого і матеріально-технічного постачання в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
№24
1.Ресторанне господарство, готельне господарство соціально-культурний сервіс та туризм, як галузі сфери послуг.
2.Методи планування середньо облікової чисельності окремих категорій працівників та складання штатного розкладу персоналу працівників підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
3.Джерела постачання і порядок формування господарчих зв'язків між постачальниками і підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.
№25
1.Галузеві особливості управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.
2.Фінансові ресурси підприємств готельно-ресторанного бізнесу та показники оцінки ефективності їх використання.
3.Характеристика та задачі, що виконують допоміжні служби підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
№26
1. Специфічні особливості менеджменту готельно-ресторанного бізнесу.
2.Методи планування обсягу виробництва власної продукції, купівельних товарів і товарообороту в підприємствах ресторанного господарства.
3.Організація складських приміщень для збереження продовольчих товарів і матеріально-технічних засобів в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
№27
1. Франчайзінг, як одна з провідних форм управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.
2.Оцінка можливостей підвищення ефективності та продуктивності праці окремих груп працівників підприємств готельного господарства.
3.Організація і технологія проведення бенкетів з повним обслуговуванням офіціантів.
№28
1.Франшиза, франшизоодержувач та франшизодавець, їх зміст і взаємовідносини.в підприємствах готельного господарства.
2.Методи оцінки підприємницького ризику на підприємствах готельного господарства.
3.Організація і технологія проведення бенкетів з частковим обслуговуванням офіціантів.
№29
1.Модель проектування нового продукту послуги в готельно-ресторанному бізнесі
2. Структура бізнес-плану розвитку послуг підприємств готельного господарства та особливості його розробки.
3.Організація і технологія проведення бенкет-фуршет.
№30
1.Система організації управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.
2.Характеристика програми експлуатації номерного фонду підприємства готельного господарства та порядок її економічного обґрунтування
3.Характеристика металевого, кришталевого, фарфорово-фаянсового посуду і приборів, що використовується в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
№1
1.Розкрийте сутність соціально-ефективної сфери готельно-ресторанного бізнесу.
2.Аналіз і планування валової виручки від реалізації послуг на підприємствах готельного господарства.
3.Загальні та специфічні вимоги до транзитних і ділових підприємств готельного господарства.
№2
1. Розкрийте сутність антикризового менеджменту підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
2.Цінові податки та особливості їх застосування в підприємствах готельного господарства.
3. Особливості функціонування курортних та сімейних підприємств готельного господарства.
№3
1 .Охарактеризуйте ключові аспекти антикризового управління.
2.Основа ринкової ціни послуги проживання в підприємствах готельного господарства та принципи її диференціації.
3.Функціональні особливості організації туристично-спортивних підприємств готельного господарства.
№4
1.Фактори впливу інфраструктурної сфери на формування виробничої програми надання готельно-ресторанних послуг
2.Аналіз факторів, які впливають на формування ринкової ціни послуг підприємств готельного господарства.
3.Особливості функціонування туристично-екскурсійних підприємств готельного господарства.
№5
1.Основні вимоги до антикризового управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу
2.Аналіз факторів підвищення продуктивності праці персоналу підприємств готельного господарства.
3.Характеристика і призначення спеціалізованих підприємств готельного господарства.
№6
1 .Місія і завдання менеджменту готельно-ресторанного бізнесу у підвищенні ефективності та розвитку туристичної галузі України.
2.Методи оцінки ефективності капітальних інвестицій на підприємствах готельного господарства.
3.Призначення і особливості організації роботи підприємств готельного господарства для масового туризму.
№7
1 .Специфічність оцінки якості готельно-ресторанних послуг, як товарного продукту.
2.Система оподаткування підприємств ресторанного господарства та критерії ефективності податкової політики.
З .Класифікація підприємств готельного господарства України і основні вимоги до "зірковості" підприємств
№8
1.Принципи і функції операційного менеджменту в сфері готельно-ресторанного господарства.
2.Алгоритм формування чистого прибутку підприємств ресторанного, господарства і роздрібної торгівлі, характеристика її складових елементів.
3.Загальна характеристика груп приміщень підприємств готельного господарства і функціональне призначення.
№9
1.Порядок оцінки інвестиційного потенціалу підприємства готельно-ресторанного бізнесу.
2.Класифікація прибутків підприємств ресторанного господарства і джерела їх утворення.
3.Характеристика різних типів номерів в підприємствах готельного господарства.
№10
1.Особливості механізму управління в індустрії гостинності.
2.Оптимізація поточних витрат підприємств ресторанного господарства.
3.Організація приміщень вестибюльної групи та коридорів, холів і віталень підприємств готельного господарства.
№11
1. Складові елементи інноваційної діяльності на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу.
2.Критерії ефективності використання оборотних засобів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
3.Технологія виконання прибиральних робіт у номері різних типів підприємств готельного господарства.
№12
1 .Системи стратегічного та тактичного планування виробничої діяльності на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
2. Аналіз показників ефективності використання основних фондів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
3.Особливості організації прибирання приміщень загального користування підприємств готельного господарства.
№13
1.Джерела інформаційного забезпечення стратегічних планів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
2.Вартісна оцінка основних фондів підприємств готельно-ресторанного бізнесу та методи нарахування амортизації.
3.Характеристика основних типів підприємств ресторанного господарства, що обслуговують туристів.
№14
1.Принципи і функції операційного менеджменту підприємств ресторанного господарства.
2.Вибір цінових стратегій і тактичних прийомів регулювання готельних тарифів та цін на послуги підприємств готельного господарства.
3.Виробничо-торговельна структура підприємств ресторанного господарства, що обслуговують туристів.
№15
1.Процес проектування організаційних структур підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
2.Механізм формування базових і рекламних тарифів на послуги проживання у підприємствах готельного господарства.
3.Виробнича програма підприємств ресторанного господарства. І характеристика нормативно-технічної документації.
№16
1 .Основні стадії процесу підготовки та прийняття управлінських рішень.
2.Показники та критерії ефективності господарювання підприємств готельно-ресторанного бізнесу, методи їх визначення.
З .Організація виробничого процесу в заготівельних цехах підприємств ресторанного господарства.
№17
1 .Менеджмент підприємств готельного-господарства, як тип професійної управлінської діяльності.
2.Методи складання планових калькуляцій відпускної вартості послуг в підприємствах готельного господарства
3.Організація виробничого процесу в доготівельних цехах підприємств ресторанного господарства.
№18
1.Інноваційні проекти підприємств готельно-ресторанного бізнесу, основні етапи його створення та реалізації
2.Методичні підходи до розробки плану з праці і заробітної плати в підприємствах готельного господарства.
3.Особливості організації праці в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
№19
1.Вплив факторів зовнішнього середовища на умови життєздатності підприємства.
2.Методи оцінки фінансового стану та ділової активності підприємств готельного господарства.
3.Форми організації праці в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
№20
1.Специфіка факторів побудови організаційних структур підприємств готельно-ресторанного бізнесу
2.Методи визначення показників рентабельності основних видів діяльності підприємств готельного господарства.
3.Режим робочого часу і відпочинку в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
№21
1.Елементи внутрішнього середовища підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
2.Факторний аналіз динаміки чистого прибутку підприємств готельного господарства.
3.Основні напрямки наукової організації праці підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
№22
1. Економічна, організаційна, соціально-психологічна та техніко-технологічна підсистеми індустрії гостинності.
2.Аналіз і планування поточних витрат в підприємствах ресторанного господарства.
3.Структура затрат робочого часу і характеристика його основних елементів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
№23
1. Основні завдання менеджменту вітчизняних підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
2.Методичні підходи до розробки плану з праці і заробітної плати на підприємствах готельного господарства.
3. Організація продовольчого і матеріально-технічного постачання в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
№24
1.Ресторанне господарство, готельне господарство соціально-культурний сервіс та туризм, як галузі сфери послуг.
2.Методи планування середньо облікової чисельності окремих категорій працівників та складання штатного розкладу персоналу працівників підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
3.Джерела постачання і порядок формування господарчих зв'язків між постачальниками і підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.
№25
1.Галузеві особливості управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.
2.Фінансові ресурси підприємств готельно-ресторанного бізнесу та показники оцінки ефективності їх використання.
3.Характеристика та задачі, що виконують допоміжні служби підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
№26
1. Специфічні особливості менеджменту готельно-ресторанного бізнесу.
2.Методи планування обсягу виробництва власної продукції, купівельних товарів і товарообороту в підприємствах ресторанного господарства.
3.Організація складських приміщень для збереження продовольчих товарів і матеріально-технічних засобів в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
№27
1. Франчайзінг, як одна з провідних форм управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.
2.Оцінка можливостей підвищення ефективності та продуктивності праці окремих груп працівників підприємств готельного господарства.
3.Організація і технологія проведення бенкетів з повним обслуговуванням офіціантів.
№28
1.Франшиза, франшизоодержувач та франшизодавець, їх зміст і взаємовідносини.в підприємствах готельного господарства.
2.Методи оцінки підприємницького ризику на підприємствах готельного господарства.
3.Організація і технологія проведення бенкетів з частковим обслуговуванням офіціантів.
№29
1.Модель проектування нового продукту послуги в готельно-ресторанному бізнесі
2. Структура бізнес-плану розвитку послуг підприємств готельного господарства та особливості його розробки.
3.Організація і технологія проведення бенкет-фуршет.
№30
1.Система організації управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.
2.Характеристика програми експлуатації номерного фонду підприємства готельного господарства та порядок її економічного обґрунтування
3.Характеристика металевого, кришталевого, фарфорово-фаянсового посуду і приборів, що використовується в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info