Материал: (ID:48521)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название (Код работы:48521)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
3. Суть і визначення основних макроекономічних показників
3. Позичковий відсоток. Чинники, що впливають на розмір відсоткових ставок
8. Сутність фінансової діяльності підприємства
9. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
1. Підприємство як складна виробнича система
4. Шляхи та значення скорочення виробничого циклу
5. Сутність, значення, склад виробничої інфраструктури
6. Сутність якості продукції, її показники
7. Сутність, завдання, об’єкти, види та система контролю якості продукції
8. Конкурентоспроможність продукції
9. Система комплексної підготовки виробництва
10. Організаційні типи виробництва
3. Характеристика неконтрольованих (непрямого впливу) чинників підприємства
4. Характеристика основних елементів проміжного середовища підприємства
8. Характеристика основних елементів аналізу внутрішнього середовища підприємства
10. Характеристика стратегій лідирування по зниженню витрат, диференціації та стратегій фокусування.
11. Диверсифікація та напрями диверсифікаційного розвитку
12. Стратегії диверсифікації у споріднені та неспоріднені галузі
1. Трудові ресурси та трудовий потенціал суспільства
4. Основні напрями організації праці
5. Організація і обслуговування робочих місць
7. Резерви зростання продуктивності праці
8. Нормування праці, види норм праці та їх розрахунок
2. Функціонування системи планування на підприємстві
3. Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту
4. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні
5. Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах
6. Планування потреби в матеріальних ресурсах
9. Планування продуктивності праці
10. Планування оплати праці
11. Особливості функціонування та планування підрозділів виробничої інфраструктури
12. Планування забезпеченості підприємства технологічною оснасткою
13. Планування енергозабезпечення підприємства
1. Форми функціонування внутрішнього економічного механізму
2. Функції і система внутрішніх цін на підприємстві
3. Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих відносин
4. Система і зміст внутрішніх планів
5. Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами
6. Формування кошторисів підрозділів
7. Роль, форми і джерела стимулювання
8. Стимулююча функція оплати праці
9. Форми і зміст матеріальної відповідальності
10. Сутність і передумови аналізу системи «витрати-випуск-прибуток»
3. Суть і визначення основних макроекономічних показників
3. Позичковий відсоток. Чинники, що впливають на розмір відсоткових ставок
8. Сутність фінансової діяльності підприємства
9. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
1. Підприємство як складна виробнича система
4. Шляхи та значення скорочення виробничого циклу
5. Сутність, значення, склад виробничої інфраструктури
6. Сутність якості продукції, її показники
7. Сутність, завдання, об’єкти, види та система контролю якості продукції
8. Конкурентоспроможність продукції
9. Система комплексної підготовки виробництва
10. Організаційні типи виробництва
3. Характеристика неконтрольованих (непрямого впливу) чинників підприємства
4. Характеристика основних елементів проміжного середовища підприємства
8. Характеристика основних елементів аналізу внутрішнього середовища підприємства
10. Характеристика стратегій лідирування по зниженню витрат, диференціації та стратегій фокусування.
11. Диверсифікація та напрями диверсифікаційного розвитку
12. Стратегії диверсифікації у споріднені та неспоріднені галузі
1. Трудові ресурси та трудовий потенціал суспільства
4. Основні напрями організації праці
5. Організація і обслуговування робочих місць
7. Резерви зростання продуктивності праці
8. Нормування праці, види норм праці та їх розрахунок
2. Функціонування системи планування на підприємстві
3. Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту
4. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні
5. Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах
6. Планування потреби в матеріальних ресурсах
9. Планування продуктивності праці
10. Планування оплати праці
11. Особливості функціонування та планування підрозділів виробничої інфраструктури
12. Планування забезпеченості підприємства технологічною оснасткою
13. Планування енергозабезпечення підприємства
1. Форми функціонування внутрішнього економічного механізму
2. Функції і система внутрішніх цін на підприємстві
3. Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих відносин
4. Система і зміст внутрішніх планів
5. Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами
6. Формування кошторисів підрозділів
7. Роль, форми і джерела стимулювання
8. Стимулююча функція оплати праці
9. Форми і зміст матеріальної відповідальності
10. Сутність і передумови аналізу системи «витрати-випуск-прибуток»
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info