Материал: Без названия (ID:48518)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48518)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1.Визначити предмет та завдання економічної історії. 2.Охарактеризуйте основні підходи щодо періодизації економічного розвитку (модель Ліста, модель Гільденбранта-Бюхера, модель Маркса-Сталіна, Інституціонально-технологічний підхід).
3.Основні риси господарства країн Стародавнього Сходу (Єгипет, Рим, Греція).
4.Охарактеризуйте господарський розвиток Єгипту.
5.Розкажіть, як було організовано управління в Єгипетській державі у ІV тис. до н.е.
6.Які наукові знання виникли в Єгипті.
7.Які були відмінності й що було спільного в становищі рабів і селян у Єгипті в ІV-ІІІ ст.. до н.е.
8.У чому виявилася залежність простого народу від фараона. Детально охарактеризуйте.
9.Визначте характерні ознаки східного рабства у Межиріччі (Месопотамії), Стародавній Індії в ІV-ІІІ ст.. до н.е.
10.Дайте характеристику господарського розвитку Стародавньої Індійської держави.
11. Розкрийте суть Варни (касти) та охарактеризуйте основні його види в Стародавній Індії.
12.Охарактеризуйте господарський розвиток Стародавнього Китаю.
13.Якими винаходами, продуктами та речами збагатили китайці світову культуру та науку.
14.В чому полягала особливості розвитку господарства Стародавньої Греції.
15.Охарактеризуйте державний лад Стародавньої Греції16.Ремесло, торгівля і грошові відносини в Стародавній Греції.
17. Розкрийте суть колонату у Стародавній Греції.
18.Охарактеризуйте зміни, які відбулися завдяки реформаторській діяльності політика Солона в Стародавній Греції.
19.Визначте періодизацію розвитку Римської держави.
20.Дайте характеристику аграрним реформам, які впроваджувалися у Стародавньому Римі.
21. Які існували форми земельної власності у Стародавньому Римі. Дайте їм характеристику.
22. Ремесло, торгівля і грошові відносини Стародавнього Риму.
23.Розкрийте основні економічні причини розквіту і занепаду Стародавнього Риму.
24. Охарактеризуйте основні причини занепаду Античного Світу (Греція, Рим).
25. Які ви знаєте основні ознаки занепаду рабовласницького ладу в Римський імперії.
26. Охарактеризуйте форми феодального землеволодіння у Франкській державі.
27. Розкрийте сутність бенефіцію та феоду. Назвіть основні відмінності.
28. Які повинності несли залежні селяни на користь феодалу та церкви? Чому вони повинні були її нести.
29. Охарактеризуйте феодальну сходинку країн Західної Європи.
30. Які чинники вплинули на утворення і розвиток міста (V-XV ст.).
31. Середньовічний цех, його структура і функції.
32. Розкрийте сутність та функції купецької гільдії в період феодалізму.
33. Визначте умови переходу від феодалізму до індустріального суспільства в країнах Західної Європи (XVI-XVIII ст.). 34. Розкрийте сутність „революції цін” та змін, які відбулися у світовій торгівлі.
35. Охарактеризуйте розвиток банків, бірж, акціонерних товариств країн Західної Європи в період індустріального розвитку до XVII ст.
36. Великі географічні відкриття та їх вплив на розвиток економіки Європи.
37. Первісне накопичення капіталу в Англії.
38. Розкрийте суть та наслідки огородження, як аграрного перевороту в Англії останньої третини XV-XVI ст.

39. Розкрийте суть політики протекціонізму та меркантилізму у країнах Західної Європи.
40. Економічні передумови і наслідки промислової революції в Англії (XVІІІ ст.).
41. Дайте характеристику ринку вільної конкуренції.
42. Охарактеризуйте промисловий переворот у Франції.
43. Дайте характеристику абсолютної монархії Франції XVІІ ст.
44. Дайте характеристику особливостям індустріалізації в США.
45. Економічне піднесення Німеччини кінця ХІХ- початку ХХ ст.
46. Становлення індустріального суспільства Японії.
47. Прогрес світової науки і техніки у ХІХ-ХХ ст.
48. Розкрийте суть основних форм монополістичних об’єднань.
49. Економічні причини відставання Англії та Франції на рубежі ХІХ-ХХ ст.
50. Причини швидкого економічного розвитку Німеччини та США наприкінці ХІХ ст.
51. Охарактеризуйте економічні причини і наслідки Першої світової війни для окремих країн ( Німеччини, Англії, Франції, США).
52.Яку роль зіграв план Дауеса та Юнги у відбудові німецької промисловості.
53. Визначити причини світової економічної кризи 1929-1933 рр. та шляхи подолання її наслідків. 54. „Новий курс” Франкліна Рузвельта та зміна ролі держави у регулюванні економіки.
55. Охарактеризуйте основні економічні наслідки Другої світової війни.
56. Розкрийте суть, значення плана Маршала та створення міжнародних організації (МВФ, Міжнародного банку реконструкції та розвитку).
57.Основні тенденції повоєнного економічного розвитку США, Японії, ФРН, Франції та Англії.
58. Інформаційно-електронна революція останньої третини ХХ ст.
1.Визначити предмет та завдання економічної історії. 2.Охарактеризуйте основні підходи щодо періодизації економічного розвитку (модель Ліста, модель Гільденбранта-Бюхера, модель Маркса-Сталіна, Інституціонально-технологічний підхід).
3.Основні риси господарства країн Стародавнього Сходу (Єгипет, Рим, Греція).
4.Охарактеризуйте господарський розвиток Єгипту.
5.Розкажіть, як було організовано управління в Єгипетській державі у ІV тис. до н.е.
6.Які наукові знання виникли в Єгипті.
7.Які були відмінності й що було спільного в становищі рабів і селян у Єгипті в ІV-ІІІ ст.. до н.е.
8.У чому виявилася залежність простого народу від фараона. Детально охарактеризуйте.
9.Визначте характерні ознаки східного рабства у Межиріччі (Месопотамії), Стародавній Індії в ІV-ІІІ ст.. до н.е.
10.Дайте характеристику господарського розвитку Стародавньої Індійської держави.
11. Розкрийте суть Варни (касти) та охарактеризуйте основні його види в Стародавній Індії.
12.Охарактеризуйте господарський розвиток Стародавнього Китаю.
13.Якими винаходами, продуктами та речами збагатили китайці світову культуру та науку.
14.В чому полягала особливості розвитку господарства Стародавньої Греції.
15.Охарактеризуйте державний лад Стародавньої Греції16.Ремесло, торгівля і грошові відносини в Стародавній Греції.
17. Розкрийте суть колонату у Стародавній Греції.
18.Охарактеризуйте зміни, які відбулися завдяки реформаторській діяльності політика Солона в Стародавній Греції.
19.Визначте періодизацію розвитку Римської держави.
20.Дайте характеристику аграрним реформам, які впроваджувалися у Стародавньому Римі.
21. Які існували форми земельної власності у Стародавньому Римі. Дайте їм характеристику.
22. Ремесло, торгівля і грошові відносини Стародавнього Риму.
23.Розкрийте основні економічні причини розквіту і занепаду Стародавнього Риму.
24. Охарактеризуйте основні причини занепаду Античного Світу (Греція, Рим).
25. Які ви знаєте основні ознаки занепаду рабовласницького ладу в Римський імперії.
26. Охарактеризуйте форми феодального землеволодіння у Франкській державі.
27. Розкрийте сутність бенефіцію та феоду. Назвіть основні відмінності.
28. Які повинності несли залежні селяни на користь феодалу та церкви? Чому вони повинні були її нести.
29. Охарактеризуйте феодальну сходинку країн Західної Європи.
30. Які чинники вплинули на утворення і розвиток міста (V-XV ст.).
31. Середньовічний цех, його структура і функції.
32. Розкрийте сутність та функції купецької гільдії в період феодалізму.
33. Визначте умови переходу від феодалізму до індустріального суспільства в країнах Західної Європи (XVI-XVIII ст.). 34. Розкрийте сутність „революції цін” та змін, які відбулися у світовій торгівлі.
35. Охарактеризуйте розвиток банків, бірж, акціонерних товариств країн Західної Європи в період індустріального розвитку до XVII ст.
36. Великі географічні відкриття та їх вплив на розвиток економіки Європи.
37. Первісне накопичення капіталу в Англії.
38. Розкрийте суть та наслідки огородження, як аграрного перевороту в Англії останньої третини XV-XVI ст.

39. Розкрийте суть політики протекціонізму та меркантилізму у країнах Західної Європи.
40. Економічні передумови і наслідки промислової революції в Англії (XVІІІ ст.).
41. Дайте характеристику ринку вільної конкуренції.
42. Охарактеризуйте промисловий переворот у Франції.
43. Дайте характеристику абсолютної монархії Франції XVІІ ст.
44. Дайте характеристику особливостям індустріалізації в США.
45. Економічне піднесення Німеччини кінця ХІХ- початку ХХ ст.
46. Становлення індустріального суспільства Японії.
47. Прогрес світової науки і техніки у ХІХ-ХХ ст.
48. Розкрийте суть основних форм монополістичних об’єднань.
49. Економічні причини відставання Англії та Франції на рубежі ХІХ-ХХ ст.
50. Причини швидкого економічного розвитку Німеччини та США наприкінці ХІХ ст.
51. Охарактеризуйте економічні причини і наслідки Першої світової війни для окремих країн ( Німеччини, Англії, Франції, США).
52.Яку роль зіграв план Дауеса та Юнги у відбудові німецької промисловості.
53. Визначити причини світової економічної кризи 1929-1933 рр. та шляхи подолання її наслідків. 54. „Новий курс” Франкліна Рузвельта та зміна ролі держави у регулюванні економіки.
55. Охарактеризуйте основні економічні наслідки Другої світової війни.
56. Розкрийте суть, значення плана Маршала та створення міжнародних організації (МВФ, Міжнародного банку реконструкції та розвитку).
57.Основні тенденції повоєнного економічного розвитку США, Японії, ФРН, Франції та Англії.
58. Інформаційно-електронна революція останньої третини ХХ ст.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info