Материал: Без названия (ID:48516)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48516)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
15. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політекономії
24. Регулятивний капітал комерційного банку: сутність та складові
26. Сутність і механізм повернення субординованого боргу
30. Порука: поняття та специфіка оформлення
33. Застава: поняття, критерії та види
37. Види кредитних ліній
38. Способи рефінансування КБ
39. Термінові депозити
42. Власні кошти КБ
43. Вклади до запитання
45. Кореспондентські відносини банків
46. Групи банків за рівнем капіталу
48. Дисконтована позика
61. Структура грошового ринку
64. Сутність та види фінасового посередництва
70. Банківська система України
72. Платіжний баланс: поняття та основні статті
75. Англійська модель взаємозв’язку банку із промисловістю
76. Американська модель взаємозв’язку банку із промисловістю
77. Німецька модель взаємозв’язку банку із промисловістю
78. Банківська криза
83. Поняття кредитної та банківської системи
86. Сутність фінансово-кредитного механізму держави
89. Фінансовий контроль: зміст, призначення, організація та методи
90. Структурна побудова фінасової системи
91. Державні фінанси та їх структура
94. Приватизація як джерело фінансових ресурсів держави. Методи приватизації
95. Загальна характеристика фінасового ринку
97. Економічна природа і призначення соціальних гарантій
98. Пенсійна реформа в Україні: причини та суть
100. Фінансова діяльність підприємства та її організація
102. Інформаційне забезпечення фінансової діяльності підприємства
108. Зміст, види та системи оцінки фінансового стану підприємства
110. Групування в системі національних рахунків
111. Сутність основних виробничих фондів та їх статистичне вивчення
112. Статистичне вивчення фондовіддачі
113. Матеріалоємність, статистичні методи визначення її рівня
114. Роль контрольної функції статистичних даних про держбюджет
115. Методи розрахунку ВВП
116. Основні статистичні показники торгівлі
131. Принципи страхування
134. Медичне страхування
136. Страхування майна юридичних осіб
137. Сутність та методи перестрахування
139. Страхові ризики
141. Принципи формування податкової політики держави
142. Система податкових органів України: структура, права та функції
149. Операції з основними засобами в податковому обліку: купівля, продаж, ремонт, амортизація
151. Порядок врахування податкової соціальної пільги та податкового кредиту при сплаті податку з доходів фізичних осіб
155. Акцизний збір: суть, призначення та роль в податковій системі
156. Система ресурсних платежів
157. Місцеві податки та збори
158. Майнове оподаткування в Україні: плата за землю та податок з власників основних засобів
159. Фіксований сільськогосподарський податок
161. Методика обліку пасивних депозитних операцій
162. Облік операцій прямого та зворотного РЕПО
165. Порядок формування та обліку резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків

166. Облік цінних паперів в торговому портфелі та в портфелі на продаж
15. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політекономії
24. Регулятивний капітал комерційного банку: сутність та складові
26. Сутність і механізм повернення субординованого боргу
30. Порука: поняття та специфіка оформлення
33. Застава: поняття, критерії та види
37. Види кредитних ліній
38. Способи рефінансування КБ
39. Термінові депозити
42. Власні кошти КБ
43. Вклади до запитання
45. Кореспондентські відносини банків
46. Групи банків за рівнем капіталу
48. Дисконтована позика
61. Структура грошового ринку
64. Сутність та види фінасового посередництва
70. Банківська система України
72. Платіжний баланс: поняття та основні статті
75. Англійська модель взаємозв’язку банку із промисловістю
76. Американська модель взаємозв’язку банку із промисловістю
77. Німецька модель взаємозв’язку банку із промисловістю
78. Банківська криза
83. Поняття кредитної та банківської системи
86. Сутність фінансово-кредитного механізму держави
89. Фінансовий контроль: зміст, призначення, організація та методи
90. Структурна побудова фінасової системи
91. Державні фінанси та їх структура
94. Приватизація як джерело фінансових ресурсів держави. Методи приватизації
95. Загальна характеристика фінасового ринку
97. Економічна природа і призначення соціальних гарантій
98. Пенсійна реформа в Україні: причини та суть
100. Фінансова діяльність підприємства та її організація
102. Інформаційне забезпечення фінансової діяльності підприємства
108. Зміст, види та системи оцінки фінансового стану підприємства
110. Групування в системі національних рахунків
111. Сутність основних виробничих фондів та їх статистичне вивчення
112. Статистичне вивчення фондовіддачі
113. Матеріалоємність, статистичні методи визначення її рівня
114. Роль контрольної функції статистичних даних про держбюджет
115. Методи розрахунку ВВП
116. Основні статистичні показники торгівлі
131. Принципи страхування
134. Медичне страхування
136. Страхування майна юридичних осіб
137. Сутність та методи перестрахування
139. Страхові ризики
141. Принципи формування податкової політики держави
142. Система податкових органів України: структура, права та функції
149. Операції з основними засобами в податковому обліку: купівля, продаж, ремонт, амортизація
151. Порядок врахування податкової соціальної пільги та податкового кредиту при сплаті податку з доходів фізичних осіб
155. Акцизний збір: суть, призначення та роль в податковій системі
156. Система ресурсних платежів
157. Місцеві податки та збори
158. Майнове оподаткування в Україні: плата за землю та податок з власників основних засобів
159. Фіксований сільськогосподарський податок
161. Методика обліку пасивних депозитних операцій
162. Облік операцій прямого та зворотного РЕПО
165. Порядок формування та обліку резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків

166. Облік цінних паперів в торговому портфелі та в портфелі на продаж
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info