Материал: Без названия (ID:48514)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48514)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
2. Предмет і методи макроекономіки 3
8. Попит та пропозиция якважливышы елементи ринку. Поняття попиту. 3
12. Поняття пропозициції. Закон пропозиції 5
10. Фактори, що впливапють на попит 5
11. Соціально-економічна природа інфляції 6
13. Робоча сила як специфічний продукт 6
14. Ринковий механізм збалансування попиту та пропозиції 7
7. Гроші: сутність, виникнення та види 8
3.Кругооборот та оборот капіталу 11
9. Податкова вартість та її форми 12
20. Рівновага споживача 14
18. Поняття загальної корисності та граничної користності 14
16. Еластичність попиту 15
21. Сутність фінансів та їх функції 16
23. Валовий суспільний продукт та його показники 17
27. Фактори економічного зростання 18
28. Особливості динаміки середніх постійних і змінних витрат 19
30. Методи обчислення ринкової ціни в залежності від попиту і пропозиції 19
32. Основні макроекономічні показники та їх сутність. 20
33. Предмет політекономії 21
34. Методи розрахунку валового національного продукту 22
19. Продуктивні сили – основа економічного прогресу. 25
29. Роздержавлення та демонополізація економіки України за сучасних умов 26
31. Сутність, функції та механізм дії закону вартості. 27
15. Власність в економічній системі управління. 28
36. Сутність занятості та безробіття 29
42. Суть циклічного характеру розвитку економіки 30
39. Фіскальна політика: суть, інструменти та соціальне значення. 31
40. Инфляція та безробіття 33
44. Суть циклічного характеру розвитку економіки 33
41, 43. Економічна роль монополій 34
48, 52. Сутність цінових і нецінових факторів сукупного попиту та їх вплив на криву сукупного попиту. 36
50. Сутність сукупної пропозиції. Крива сукупної пропозиції. 37
59. Фізичне і моральне зношування основного капіталу в умовах НТР. 38
55. Акціонерний капітал та його організаційні форми. 38
51.Циклічність відтворення як загальна закономірність економічного розвитку. 39
49. Специфіка інтеграції України у світове господарство 39
62. Сутність економічного зростання і його типи. 40
38. Поняття обмеженості ресурсів та безмежності потреб. 41
58. Формування державного бюджету;види бюджету; поняття дефіциту бюджету і держаного боргу, їх види. 43
54. Поняття економічної рівноваги. Рівноважні ціни та рівноважний рівень виробництва. 43
56. Мультиплікативний впливсукупних витрат на валовий внутрішній продукт 44
4. Суб’єкти економічних відносин 44
5. Економічна природа заробітної плати 45
24. Ізокванта. Карта ізоквант. Роль ізоквант у прийнятті фірмою рішень виробничого характеру 46
25. Сучасні глобальні проблеми та шляхи їх розвязання 47
37. Національний дохід: визначення, джерела створення та динаміка 48
45. Поняття економічних законів суспільства та їх класифікація 48
46. Роль держави в макроекономічному обігу 49
47. Проблеми трансформування форм власності в перехідній економіці. 50
53. Суть, типи і форми відтворення 50
57. Сутність товарного виробництва 51
61. Прибуток як головний мотив підприємницької діяльності 52
60. Поняття номінальних та реальних макроекономічних показників. 53
2. Предмет і методи макроекономіки 3
8. Попит та пропозиция якважливышы елементи ринку. Поняття попиту. 3
12. Поняття пропозициції. Закон пропозиції 5
10. Фактори, що впливапють на попит 5
11. Соціально-економічна природа інфляції 6
13. Робоча сила як специфічний продукт 6
14. Ринковий механізм збалансування попиту та пропозиції 7
7. Гроші: сутність, виникнення та види 8
3.Кругооборот та оборот капіталу 11
9. Податкова вартість та її форми 12
20. Рівновага споживача 14
18. Поняття загальної корисності та граничної користності 14
16. Еластичність попиту 15
21. Сутність фінансів та їх функції 16
23. Валовий суспільний продукт та його показники 17
27. Фактори економічного зростання 18
28. Особливості динаміки середніх постійних і змінних витрат 19
30. Методи обчислення ринкової ціни в залежності від попиту і пропозиції 19
32. Основні макроекономічні показники та їх сутність. 20
33. Предмет політекономії 21
34. Методи розрахунку валового національного продукту 22
19. Продуктивні сили – основа економічного прогресу. 25
29. Роздержавлення та демонополізація економіки України за сучасних умов 26
31. Сутність, функції та механізм дії закону вартості. 27
15. Власність в економічній системі управління. 28
36. Сутність занятості та безробіття 29
42. Суть циклічного характеру розвитку економіки 30
39. Фіскальна політика: суть, інструменти та соціальне значення. 31
40. Инфляція та безробіття 33
44. Суть циклічного характеру розвитку економіки 33
41, 43. Економічна роль монополій 34
48, 52. Сутність цінових і нецінових факторів сукупного попиту та їх вплив на криву сукупного попиту. 36
50. Сутність сукупної пропозиції. Крива сукупної пропозиції. 37
59. Фізичне і моральне зношування основного капіталу в умовах НТР. 38
55. Акціонерний капітал та його організаційні форми. 38
51.Циклічність відтворення як загальна закономірність економічного розвитку. 39
49. Специфіка інтеграції України у світове господарство 39
62. Сутність економічного зростання і його типи. 40
38. Поняття обмеженості ресурсів та безмежності потреб. 41
58. Формування державного бюджету;види бюджету; поняття дефіциту бюджету і держаного боргу, їх види. 43
54. Поняття економічної рівноваги. Рівноважні ціни та рівноважний рівень виробництва. 43
56. Мультиплікативний впливсукупних витрат на валовий внутрішній продукт 44
4. Суб’єкти економічних відносин 44
5. Економічна природа заробітної плати 45
24. Ізокванта. Карта ізоквант. Роль ізоквант у прийнятті фірмою рішень виробничого характеру 46
25. Сучасні глобальні проблеми та шляхи їх розвязання 47
37. Національний дохід: визначення, джерела створення та динаміка 48
45. Поняття економічних законів суспільства та їх класифікація 48
46. Роль держави в макроекономічному обігу 49
47. Проблеми трансформування форм власності в перехідній економіці. 50
53. Суть, типи і форми відтворення 50
57. Сутність товарного виробництва 51
61. Прибуток як головний мотив підприємницької діяльності 52
60. Поняття номінальних та реальних макроекономічних показників. 53
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info