Материал: Без названия (ID:48513)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48513)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
2. 1.Предмет курсу «Історія економічних учень». Методи аналізу історії економічних учень.
3. Завдання курсу «Історія економічних учень».
3. Економічна думка стародавнього Сходу (Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай).
4. Економічна думка Стародавньої Греції (Ксенофонт, Платон,
Арістотель).
5. Економічна думка Стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумелла, брати Гракхи).
6. Економічна думка середньовіччя («Салічна правда», «Капітулярій про вілли»).
7. Економічна думка класичного середньовіччя (Тома Аквінський).
8. Історичні умови виникнення і загальна характеристика меркантилізму.
9. Меркантилізм у Англії. В. Стаффорд, Т. Мен.
10. Французький меркантилізм. А. Монкретьєн.
11. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політекономії.
12. Виникнення класичної політичної економії в Англії. В. Петті.
14. Виникнення класичної політичної економії у Франції.П. Буагільбер.
15. Економічні погляди фізіократів.
16. Економічне вчення А. Сміта.
17. Теорія вартості А. Сміта.
18. Економічне вчення Д. Рікардо.
19. Теорія ренти Д. Рікардо.
20. Еволюція політичної економії в Англії в першій пол.XIX ст. (Т. Мальтус, Н. Сеніор, Дж. Мілль).
21. Завершення класичної традиції в працях Дж. С. Міль
22. Економічна теорія у Франції у першій пол. ХІХ ст.. Ж.-Б. Сей, Ф. Бастіа.
23. Особливості економічної теорії у США в першій пол. ХІХ ст. Б. Кларк.
24. Критичний напрям у політичній економії. Економічні погляди С. Сісмонді.
25. Економічна концепція П. Прудона.
26. Економічні погляди К. Родбертуса.
27. Економічна програма Ф. Лассаля.
28. Економічні умови виникнення та загальна характеристика західноєвропейського утопічного соціалізму.
28. Економічні погляди А. Сен-Сімона.
29. Економічні погляди Ш. Фур'є.
30. Економічні погляди та практична діяльність Р. Оуена. Історичні умови виникнення та теоретичні джерела формування марксизму.
31. Теоретичні проблеми І т. «Капіталу».
32. Теоретичні проблеми II т. «Капіталу».
33. Теоретичні проблеми III т. «Капіталу».
34. Розвиток В. І. Леніним марксистського економічного вчення.
35. Марксизм і сучасність.
36. Започаткування системи національної політичної економії в Німеччині у першій пол. XIX ст. Ф. Ліст.
37. Історична школа в Німеччині (перша пол. XIX ст). В. Рошер, К. Кніс, Б. Гільдебранд.
38. Нова історична школа. Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер, В. Зомбарт.
39. Соціальний напрям в економічній науці. Р. Штаммлер, Р. Штольцман.
40. Історичні умови виникнення та суть маржиналізму.
41. Австрійська школа граничної корисності. К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк. Формування неокласичної традиції в економічній теорії. Кембриджська школа. А. Маршалл. Американська школа маржиналізму. Дж. Б. Кларк.
42. Розвиток неокласичної традиції в працях А. Пігу, Р. Хоутрі.
43. Математична школа в політичній економії. Теоретичні моделі Л. Вальраса, В. Парето.
44. Теорія суспільного розвитку Й. Шумпетера.
45. Економічні проблеми в працях російських революційних демократів — О. Герцена, М. Огарьова, М. Чернишевського.
46. Соціально-економічні ідеї революційного та ліберального народництва в Росії.
47. Політична ЕКОНОМІЯ в Росії наприкінці XIX—поч. XX ст Ліберально-буржуазна економічна думка в Україні в пореформений період. Громади.
48. Ліберальне народництво в Україні. Т. Осадчий, М. Левитський.
54. Економічні погляди М. Драгоманова.
55. Економічні погляди С. Подолинського.
56. Економічні погляди М. Туган-Барановського
57. Економічні погляди М.Зібера
58. Економічні погляди західноукраїнських економістів. В. Навроцький, О. Терлецький, М. Павлик, І. Франко. Розвиток політичної економії в Україні (друга пол. XIX— поч. XX ст.).
59. Загальна характеристика розвитку економічної теорії у
XX ст. її основні напрями.
60. Історичні передумови виникнення та суть кейнсіанства.
61. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса.
62. Поширення кейнсіанства та його особливості в різних
країнах.
63. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Р. Харрод, О. Домар. Посткейнсіанство. Дж. Робінсон, П. Сраффа, П. Каллор.
64. Кейнсіанська теорія і економічна політика Еволюція неокласичних ідей у XX ст.
65. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція.
66. Неокласична теорія економічного зростання, Р. Солоу,
Дж. Мід.
67. Неолібералізм. Школи неолібералізму.
68. Німецький неолібералізм.
69. Американський неолібералізм. Монетаризм.
70. Теорія «економіки пропозиції». А. Лаффер, К. Мапдель.
71. Теорія «раціональних очікувань». Р. Лукас, Т. Сарджент.
72. Неокласичний синтез. Неокласична теорія та економічна політика.
73. Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку.
74. Ранній інституціоналізм.
75. Неоінституціоналізм. Його особливості.
76. Соціальний (індустріально-технологічний) інституціоналізм. Дж. Гелбрейт.
77. Теорія трансакційних витрат.
78. Економічна теорія прав власності. Р. Коуз.
79. Теорія суспільного вибору. Дж. Б'юкенен.
80. Теорії трансформації капіталізму.
81. Теорії «індустріального суспільства»
81. Концепції футурології
82. Економічні концепції соціал-демократії
83. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20—30-х рр.
Соціал-реформістські моделі економічного розвитку
2. 1.Предмет курсу «Історія економічних учень». Методи аналізу історії економічних учень.
3. Завдання курсу «Історія економічних учень».
3. Економічна думка стародавнього Сходу (Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай).
4. Економічна думка Стародавньої Греції (Ксенофонт, Платон,
Арістотель).
5. Економічна думка Стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумелла, брати Гракхи).
6. Економічна думка середньовіччя («Салічна правда», «Капітулярій про вілли»).
7. Економічна думка класичного середньовіччя (Тома Аквінський).
8. Історичні умови виникнення і загальна характеристика меркантилізму.
9. Меркантилізм у Англії. В. Стаффорд, Т. Мен.
10. Французький меркантилізм. А. Монкретьєн.
11. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політекономії.
12. Виникнення класичної політичної економії в Англії. В. Петті.
14. Виникнення класичної політичної економії у Франції.П. Буагільбер.
15. Економічні погляди фізіократів.
16. Економічне вчення А. Сміта.
17. Теорія вартості А. Сміта.
18. Економічне вчення Д. Рікардо.
19. Теорія ренти Д. Рікардо.
20. Еволюція політичної економії в Англії в першій пол.XIX ст. (Т. Мальтус, Н. Сеніор, Дж. Мілль).
21. Завершення класичної традиції в працях Дж. С. Міль
22. Економічна теорія у Франції у першій пол. ХІХ ст.. Ж.-Б. Сей, Ф. Бастіа.
23. Особливості економічної теорії у США в першій пол. ХІХ ст. Б. Кларк.
24. Критичний напрям у політичній економії. Економічні погляди С. Сісмонді.
25. Економічна концепція П. Прудона.
26. Економічні погляди К. Родбертуса.
27. Економічна програма Ф. Лассаля.
28. Економічні умови виникнення та загальна характеристика західноєвропейського утопічного соціалізму.
28. Економічні погляди А. Сен-Сімона.
29. Економічні погляди Ш. Фур'є.
30. Економічні погляди та практична діяльність Р. Оуена. Історичні умови виникнення та теоретичні джерела формування марксизму.
31. Теоретичні проблеми І т. «Капіталу».
32. Теоретичні проблеми II т. «Капіталу».
33. Теоретичні проблеми III т. «Капіталу».
34. Розвиток В. І. Леніним марксистського економічного вчення.
35. Марксизм і сучасність.
36. Започаткування системи національної політичної економії в Німеччині у першій пол. XIX ст. Ф. Ліст.
37. Історична школа в Німеччині (перша пол. XIX ст). В. Рошер, К. Кніс, Б. Гільдебранд.
38. Нова історична школа. Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер, В. Зомбарт.
39. Соціальний напрям в економічній науці. Р. Штаммлер, Р. Штольцман.
40. Історичні умови виникнення та суть маржиналізму.
41. Австрійська школа граничної корисності. К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк. Формування неокласичної традиції в економічній теорії. Кембриджська школа. А. Маршалл. Американська школа маржиналізму. Дж. Б. Кларк.
42. Розвиток неокласичної традиції в працях А. Пігу, Р. Хоутрі.
43. Математична школа в політичній економії. Теоретичні моделі Л. Вальраса, В. Парето.
44. Теорія суспільного розвитку Й. Шумпетера.
45. Економічні проблеми в працях російських революційних демократів — О. Герцена, М. Огарьова, М. Чернишевського.
46. Соціально-економічні ідеї революційного та ліберального народництва в Росії.
47. Політична ЕКОНОМІЯ в Росії наприкінці XIX—поч. XX ст Ліберально-буржуазна економічна думка в Україні в пореформений період. Громади.
48. Ліберальне народництво в Україні. Т. Осадчий, М. Левитський.
54. Економічні погляди М. Драгоманова.
55. Економічні погляди С. Подолинського.
56. Економічні погляди М. Туган-Барановського
57. Економічні погляди М.Зібера
58. Економічні погляди західноукраїнських економістів. В. Навроцький, О. Терлецький, М. Павлик, І. Франко. Розвиток політичної економії в Україні (друга пол. XIX— поч. XX ст.).
59. Загальна характеристика розвитку економічної теорії у
XX ст. її основні напрями.
60. Історичні передумови виникнення та суть кейнсіанства.
61. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса.
62. Поширення кейнсіанства та його особливості в різних
країнах.
63. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Р. Харрод, О. Домар. Посткейнсіанство. Дж. Робінсон, П. Сраффа, П. Каллор.
64. Кейнсіанська теорія і економічна політика Еволюція неокласичних ідей у XX ст.
65. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція.
66. Неокласична теорія економічного зростання, Р. Солоу,
Дж. Мід.
67. Неолібералізм. Школи неолібералізму.
68. Німецький неолібералізм.
69. Американський неолібералізм. Монетаризм.
70. Теорія «економіки пропозиції». А. Лаффер, К. Мапдель.
71. Теорія «раціональних очікувань». Р. Лукас, Т. Сарджент.
72. Неокласичний синтез. Неокласична теорія та економічна політика.
73. Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку.
74. Ранній інституціоналізм.
75. Неоінституціоналізм. Його особливості.
76. Соціальний (індустріально-технологічний) інституціоналізм. Дж. Гелбрейт.
77. Теорія трансакційних витрат.
78. Економічна теорія прав власності. Р. Коуз.
79. Теорія суспільного вибору. Дж. Б'юкенен.
80. Теорії трансформації капіталізму.
81. Теорії «індустріального суспільства»
81. Концепції футурології
82. Економічні концепції соціал-демократії
83. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20—30-х рр.
Соціал-реформістські моделі економічного розвитку
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info