Материал: (ID:48512)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название (Код работы:48512)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Предмет і функції економічної теорії. Еволюція поглядів та об’єкт економічного дослідження та предмет економічної теорії.
2. Метод економічної теорії
3. Економічні закони і економічні категорії
4. Економічна теорія і економічна політика . Завдання економічної теорії в умовах перехідної економіки України.
5. Потреби та споживчі блага. Закон зростання потреб
6. Економічні інтереси та їх роль у задоволені потреб. Проблема оптимізація інтересів
7. Закон спадної граничної корисності
8. Виробництво та його фактори. Технологічний спосіб виробництва
9. Продукт як результат втілення факторів виробництва
10. Виробничі ресурси та проблема економічного вибору. Межа виробничих можливостей
11. Ефективність використання факторів виробництва: сутність, основні показники, стан в Україні. Закон спадної продуктивності факторів виробництва
12. Економічне зростання, його типи та особливості на сучасному етапі. Освіта як фактор економічного зростання.
13. Економічний зміст, типи, види та форми власності
14. Відносини власності в умовах сучасної України
15. Сутність, принципи та модель економічної системи ринкової економіки. Функції ринку.
15. Сутність, принципи та модель планової (адміністративно-командної) економіки
17. Змішана економіка розвинутих країн
18. Економічна система сучасної України. Роздержавлення та приватизація економіки в Україні
19. Товарне виробництво основа ринкової економіки
20. Товар та його властивості. Вартість товари. Закон вартості
21. Суть, функції та види грошей. Визначення кількості грошей в обігу
22. Гроші в Україні. Грошова реформа 1996 року.
23. Ринковий попит. Закон попиту. Нецінові фактори попиту
24. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Нецінові фактори пропозиції.
25. Ринкова ціна. Необхідність подолання негативного впливу монополії на конкуренцію
26. Різні види ринків: природних ресурсів, товарів та послуг, праці, капіталів та грошей, цінних паперів, інформації27. Ринкова інфраструктура: біржі.
28. Ринкова інфраструктура: бани, інші фінансово-кредитні посередники
29. Служба зайнятості, як складочва інфраструктури ринку
30. Акціонерні товариства у функціонуванні ринку капіталів. Акція. Види акцій. Ціна акції.
31. Ринок та ринкова інфраструктура в Україні: реальний стан та проблеми
32. Заробітна плата: сутність та форми. Номінальна та реальна заробітна плата. Заробітна плата в Україні
33. Прибуток як економічна категорія та форми, що його визначають. Норма прибутку
34. Позичковий процент. Норма процента.
35. Рента та її форми. Ціна землі
36. Підприємство в ринковій економіці. Види підприємств. Державні та колективні підприємства. Господарські товариство. Підприємництво
37. Малий і великий бізнес. Необхідність їх поєднання. Проблема малого бізнесу в Україні
38. Фермерські господарства. Фермерство в Україні
39. Реформування аграрного сектора економіки України
40. Витрати виробництва та підприємницький дохід
41. Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки. Доходи та витрати домогосподарств. Домогосподарства в Україні.
42. Менеджмент підприємства: суть та функції
43. Необхідність, суть та функції маркетингу
44. Національна економіка як ціле. Поняття макроекономічної рівноваги
45. Сукупні доходи та витрати: необхідність їх урівноваження
46. Сукупний попит та сукупна пропозиція: їх урівноваження
47. Класичний, кейнсіанський та монетаристський погляди на економічну рівновагу
48. Основні макроекономічні показники. Валовий внутрішній (національний) продукт
49. Циклічність як форма руху ринкової економіки
50. Зайнятість та безробіття. Заходи держави по обмеженню безробіття. Стан ринку праці і безробіття в Україні
51. Інфляція: суть, причини, рівень
52. Антиінфляційна політика держави. Інфляція в Україні в 90-х роках (ххст) та на сучасному етапі
53. Податки як засіб макроекономічного регулювання. Оподаткування в Україні.
54. Державний бюджет: структура надходжень та видатків. Бюджетний дефіцит. Державний борг
55. Державний бюджет України на поточний рік
56. Попит на гроші та пропозиція грошей. Грошово-кредитна політика держави
57. Кейнсіанське та монетаристське уявлення про грошове регулювання економіки
58. Макроекономічне регулювання в Україні в сучасних умовах
59. Форми міжнародних економічних відносин
60. Міжнародний поділ праці та фактори, що його визначають. Світове господарство
61. Міжнародна торгівля. Світова ціна. Протекціонізм і лібералізм у міжнародній торгівлі. Світова організація торгівлі (СОТ или ВТО)
62. Платіжний баланс країни
63. Міжнародна валютна система
64. Міжнародні фінансово-кредитні установи
65. Форми міжнародного підприємництва
66. Утвердження України у сучасному світовому господарстві
1. Предмет і функції економічної теорії. Еволюція поглядів та об’єкт економічного дослідження та предмет економічної теорії.
2. Метод економічної теорії
3. Економічні закони і економічні категорії
4. Економічна теорія і економічна політика . Завдання економічної теорії в умовах перехідної економіки України.
5. Потреби та споживчі блага. Закон зростання потреб
6. Економічні інтереси та їх роль у задоволені потреб. Проблема оптимізація інтересів
7. Закон спадної граничної корисності
8. Виробництво та його фактори. Технологічний спосіб виробництва
9. Продукт як результат втілення факторів виробництва
10. Виробничі ресурси та проблема економічного вибору. Межа виробничих можливостей
11. Ефективність використання факторів виробництва: сутність, основні показники, стан в Україні. Закон спадної продуктивності факторів виробництва
12. Економічне зростання, його типи та особливості на сучасному етапі. Освіта як фактор економічного зростання.
13. Економічний зміст, типи, види та форми власності
14. Відносини власності в умовах сучасної України
15. Сутність, принципи та модель економічної системи ринкової економіки. Функції ринку.
15. Сутність, принципи та модель планової (адміністративно-командної) економіки
17. Змішана економіка розвинутих країн
18. Економічна система сучасної України. Роздержавлення та приватизація економіки в Україні
19. Товарне виробництво основа ринкової економіки
20. Товар та його властивості. Вартість товари. Закон вартості
21. Суть, функції та види грошей. Визначення кількості грошей в обігу
22. Гроші в Україні. Грошова реформа 1996 року.
23. Ринковий попит. Закон попиту. Нецінові фактори попиту
24. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Нецінові фактори пропозиції.
25. Ринкова ціна. Необхідність подолання негативного впливу монополії на конкуренцію
26. Різні види ринків: природних ресурсів, товарів та послуг, праці, капіталів та грошей, цінних паперів, інформації27. Ринкова інфраструктура: біржі.
28. Ринкова інфраструктура: бани, інші фінансово-кредитні посередники
29. Служба зайнятості, як складочва інфраструктури ринку
30. Акціонерні товариства у функціонуванні ринку капіталів. Акція. Види акцій. Ціна акції.
31. Ринок та ринкова інфраструктура в Україні: реальний стан та проблеми
32. Заробітна плата: сутність та форми. Номінальна та реальна заробітна плата. Заробітна плата в Україні
33. Прибуток як економічна категорія та форми, що його визначають. Норма прибутку
34. Позичковий процент. Норма процента.
35. Рента та її форми. Ціна землі
36. Підприємство в ринковій економіці. Види підприємств. Державні та колективні підприємства. Господарські товариство. Підприємництво
37. Малий і великий бізнес. Необхідність їх поєднання. Проблема малого бізнесу в Україні
38. Фермерські господарства. Фермерство в Україні
39. Реформування аграрного сектора економіки України
40. Витрати виробництва та підприємницький дохід
41. Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки. Доходи та витрати домогосподарств. Домогосподарства в Україні.
42. Менеджмент підприємства: суть та функції
43. Необхідність, суть та функції маркетингу
44. Національна економіка як ціле. Поняття макроекономічної рівноваги
45. Сукупні доходи та витрати: необхідність їх урівноваження
46. Сукупний попит та сукупна пропозиція: їх урівноваження
47. Класичний, кейнсіанський та монетаристський погляди на економічну рівновагу
48. Основні макроекономічні показники. Валовий внутрішній (національний) продукт
49. Циклічність як форма руху ринкової економіки
50. Зайнятість та безробіття. Заходи держави по обмеженню безробіття. Стан ринку праці і безробіття в Україні
51. Інфляція: суть, причини, рівень
52. Антиінфляційна політика держави. Інфляція в Україні в 90-х роках (ххст) та на сучасному етапі
53. Податки як засіб макроекономічного регулювання. Оподаткування в Україні.
54. Державний бюджет: структура надходжень та видатків. Бюджетний дефіцит. Державний борг
55. Державний бюджет України на поточний рік
56. Попит на гроші та пропозиція грошей. Грошово-кредитна політика держави
57. Кейнсіанське та монетаристське уявлення про грошове регулювання економіки
58. Макроекономічне регулювання в Україні в сучасних умовах
59. Форми міжнародних економічних відносин
60. Міжнародний поділ праці та фактори, що його визначають. Світове господарство
61. Міжнародна торгівля. Світова ціна. Протекціонізм і лібералізм у міжнародній торгівлі. Світова організація торгівлі (СОТ или ВТО)
62. Платіжний баланс країни
63. Міжнародна валютна система
64. Міжнародні фінансово-кредитні установи
65. Форми міжнародного підприємництва
66. Утвердження України у сучасному світовому господарстві
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info