Материал: (ID:48510)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название (Код работы:48510)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Фінанси, як система економічних відносин та їх роль у процесі розширення відтворення
2. Особливості кругообороту капіталу в умовах підприємства
3. Джерела фінансування підприємства в умовах ринку
4. Фінансовий ринок країни і його зв”язок з підприємством
5. Суть і мета фінансового менеджменту
6. Основні задачі фінансового менеджменту (ФМ).
7. Основні напрямки ФМ.
8. Методичний інструментарій фінансових розрахунків
9. Майбутня і теперешня вартість грошей
10. Види грошових потоків і методи їх розрахунку
11. Анюітет, види анюітету та визначення їх вартості в часі
12. Номінальні та реальні суми грошових запасів інфляції
13. Інформаційна база фінансового менеджменту
14. Основні види фінансового аналізу
15. Система фінансового аналізу (ФА)
16. Аналіз фінансової стабільності підприємства
17. Аналіз платіжоспроможності підприємства базується
18. Аналіз оборотності активів
19. Аналіз рентабельності роботи підприємства
20. Види фінансового планування
21. Прогнозування фінансової діяльності підприємства
22. Поточне планування фінансової діяльності підприємства
23. Оперативне планування фінансової діяльності
24. Активи, основні етапи процесу формування активів підприємства
25. Розрахунки потреб в окремих видах активів
26. Оцінка вартості активів підприємства як єдиного майнового комплексу
27. Основні напрямки політики формування фінансової структури підприємства
28. Визначення загальної потреби підприємства в капіталі
29. Система методів оцінки вартості капіталу підприємства
30. Оцінка вартості залучення власного капіталу
31. Оцінка вартості залучення позиченого капіталу
32. Оцінка середньозваженої вартості залучення власного і позиченого капіталу
33. Визначення зваженої граничної вартості капіталу підприємства (ЗГВКП) та її використання для вибору найкращих проектів
34. Оптимізація фінансової структури капіталу
35. Фінансовий ліверідж, його вплив на підвищення рентабельності власного капіталу
36. ЕФВ і його структура
37. Вплив фінансової структури капіталу на рентабельність власного капіталу
38. Оцінка виробничого, фінансового та виробничо-фінансового ліверіджу
39. Метод розрахунку ефекту фінансового важеля (ЕФВ) за вартістю позиченого і власного капіталу
40. Вплив фінансового ліверіджу на величину доходу на акцію (ДНА)
41. Використання методу ДНА та ДВПП при визначенні шляхів фінансування підприємства (за рахунок акцій чи облігацій)
42. Вплив струтури капіталу на вартість підприємства
43. Основний зміст політики керування оборотними активами підприємства
44. Керування запасами ТМЦ
45. Менеджмент дебіторської заборгованності
46. Менеджмент рахунків кредиторів-постачальників
47. Менеджмент грошовими активами
48. Визначення оптимального рівня грошових засобів за допомогою моделі Баумоля
49. Основний зміст політики керування фінансуванням оборотних активів
50. Керування позаоборотними активами.
51. Політика формуванням власних фінансових ресурсів
52. Особливості побудови графіків "взаємозв'язку витрат, обсягу реалізації та прибутку"
53. Податкова політика і її роль в формуванні власних фінансових ресурсів
54. Дивідендна політика і її роль в формуванні власних фінансових ресурсів Амортизаційна політика підприємства
55. Емісійна політика підприємства
56. Політика залучення позичених фінансових засобів
57. Форми і політика залучення кредитів
1. Фінанси, як система економічних відносин та їх роль у процесі розширення відтворення
2. Особливості кругообороту капіталу в умовах підприємства
3. Джерела фінансування підприємства в умовах ринку
4. Фінансовий ринок країни і його зв”язок з підприємством
5. Суть і мета фінансового менеджменту
6. Основні задачі фінансового менеджменту (ФМ).
7. Основні напрямки ФМ.
8. Методичний інструментарій фінансових розрахунків
9. Майбутня і теперешня вартість грошей
10. Види грошових потоків і методи їх розрахунку
11. Анюітет, види анюітету та визначення їх вартості в часі
12. Номінальні та реальні суми грошових запасів інфляції
13. Інформаційна база фінансового менеджменту
14. Основні види фінансового аналізу
15. Система фінансового аналізу (ФА)
16. Аналіз фінансової стабільності підприємства
17. Аналіз платіжоспроможності підприємства базується
18. Аналіз оборотності активів
19. Аналіз рентабельності роботи підприємства
20. Види фінансового планування
21. Прогнозування фінансової діяльності підприємства
22. Поточне планування фінансової діяльності підприємства
23. Оперативне планування фінансової діяльності
24. Активи, основні етапи процесу формування активів підприємства
25. Розрахунки потреб в окремих видах активів
26. Оцінка вартості активів підприємства як єдиного майнового комплексу
27. Основні напрямки політики формування фінансової структури підприємства
28. Визначення загальної потреби підприємства в капіталі
29. Система методів оцінки вартості капіталу підприємства
30. Оцінка вартості залучення власного капіталу
31. Оцінка вартості залучення позиченого капіталу
32. Оцінка середньозваженої вартості залучення власного і позиченого капіталу
33. Визначення зваженої граничної вартості капіталу підприємства (ЗГВКП) та її використання для вибору найкращих проектів
34. Оптимізація фінансової структури капіталу
35. Фінансовий ліверідж, його вплив на підвищення рентабельності власного капіталу
36. ЕФВ і його структура
37. Вплив фінансової структури капіталу на рентабельність власного капіталу
38. Оцінка виробничого, фінансового та виробничо-фінансового ліверіджу
39. Метод розрахунку ефекту фінансового важеля (ЕФВ) за вартістю позиченого і власного капіталу
40. Вплив фінансового ліверіджу на величину доходу на акцію (ДНА)
41. Використання методу ДНА та ДВПП при визначенні шляхів фінансування підприємства (за рахунок акцій чи облігацій)
42. Вплив струтури капіталу на вартість підприємства
43. Основний зміст політики керування оборотними активами підприємства
44. Керування запасами ТМЦ
45. Менеджмент дебіторської заборгованності
46. Менеджмент рахунків кредиторів-постачальників
47. Менеджмент грошовими активами
48. Визначення оптимального рівня грошових засобів за допомогою моделі Баумоля
49. Основний зміст політики керування фінансуванням оборотних активів
50. Керування позаоборотними активами.
51. Політика формуванням власних фінансових ресурсів
52. Особливості побудови графіків "взаємозв'язку витрат, обсягу реалізації та прибутку"
53. Податкова політика і її роль в формуванні власних фінансових ресурсів
54. Дивідендна політика і її роль в формуванні власних фінансових ресурсів Амортизаційна політика підприємства
55. Емісійна політика підприємства
56. Політика залучення позичених фінансових засобів
57. Форми і політика залучення кредитів
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info