Материал: Без названия (ID:48509)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48509)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
9. SWOT-аналіз у стратегічному менеджменті: потенційні внутрішні сильні і слабкі сторони організації; потенційні зовнішні можливості загрози підприємства
10. Місце мети у стратегічному менеджменті: функції, зміст, роль, значення, вимоги до формулювання місії, цілей, генеральна мета підприємства; прямі та забезпечуючи цілі.
11. „Дерево цілей” підприємства: декомпозиція, цілі І, ІІ рівня, класифікація цілей підприємства, система їх показників, стратегічні фінансові цілі
12. Стратегія як інструмент досягнення цілей, фактори, що впливають, зміст стратегії; загальні та загально-конкурентні стратегії підприємства, особливості
13. Характерні ознаки конкурентних стратегій (за М. Портером) та ризики, пов’язані з ними.
14. Загальні проблеми стратегічного управління.
15. Аналіз конкурентів у стратегічному менеджменті за основними напрямками діяльності.
16. Система забезпечуючих стратегій: ресурсні (трудові, фінансові, інформаційні); функціональні (маркетингові, НДПКР).
17. Загальна класифікація стратегій організації: ознаки та види.
44. Технологічне ядро п’ятої хвилі у світовому співтоваристві: країни, ключові фактори
45. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, суб’єкти та ефективно здійснювані в Україні види ЗЕД
46. Основні функції, принципи зовнішньоекономічної діяльності: значення, характеристика та особливості.
47. Особливості специфічних принципів управління ЗЕД: принципи, закріплені в „Хартії економічних прав і обов’язків держав; принципи ЗЕД
48. Особливості менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в Україні
49. Основні види ЗЕД, їх характеристика та особливості
50. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: система інституцій та економічні інструменти
51. Характеристика внутрішніх і зовнішніх чинників управління ЗЕД: показник індексу економічної свободи, його значення
52. Ліцензування і франчайзинг як форми міжнародного бізнесу, їх переваги та недоліки
53. Міжнародні угоди торгового характеру: типові контракти, їх умови укладання, проведення переговорів
54. Специфічність умов зовнішньоторгівельного контракту: ціна товару, суттєва умова, світові та імпортні ціни, їх різновиди
55. Важливі міжнародні угоди: конвенція ЮНСІТРАЛ (Віденська) про договори міжнародної купівлі-продажу; міжнародні правила перевезення
56. ІНКОТЕРМС – типова угода про базисні умови поставки товару.
57. Міжнародні транспортні перевезення(категорії вантажів, критерії вибору виду транспорту, їх переваги та недоліки.
59. Міжнародна торговельна палата (Париж): мета, функції, членство
60. Роль та права держави в зовнішньоекономічній діяльності: регулювання експорту та імпорту; тарифні та нетарифні методи.
61. Конференція ООН з торгівля та розвитку – ЮНКТАД: створення, мета, функції, країни-члени.
62. Генеральна угода про тарифи і торгівлю, її створення, функції, умови діяльності
63. Міжнародні організації: АСЕАН, КАРІКОМ, НАФТА їх мета створення, завдання.
64. Міжнародні фінансові організації: ознаки та принципи їх діяльності: МВФ, СБ, ЄБРР
65. Європейський союз (ЄС): мета, завдання, умови членства, принципи функціонування, країни-члени.
66. Світова організація торгівлі (СОТ): мета створення, умови членства, принципи функціонування, країни-члени.
67. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР): мета створення, угоди, етапи та головні положення договорів, країни-члени організації
68. Вільні економічні зони: сутність, принципи створення, структура, типи
9. SWOT-аналіз у стратегічному менеджменті: потенційні внутрішні сильні і слабкі сторони організації; потенційні зовнішні можливості загрози підприємства
10. Місце мети у стратегічному менеджменті: функції, зміст, роль, значення, вимоги до формулювання місії, цілей, генеральна мета підприємства; прямі та забезпечуючи цілі.
11. „Дерево цілей” підприємства: декомпозиція, цілі І, ІІ рівня, класифікація цілей підприємства, система їх показників, стратегічні фінансові цілі
12. Стратегія як інструмент досягнення цілей, фактори, що впливають, зміст стратегії; загальні та загально-конкурентні стратегії підприємства, особливості
13. Характерні ознаки конкурентних стратегій (за М. Портером) та ризики, пов’язані з ними.
14. Загальні проблеми стратегічного управління.
15. Аналіз конкурентів у стратегічному менеджменті за основними напрямками діяльності.
16. Система забезпечуючих стратегій: ресурсні (трудові, фінансові, інформаційні); функціональні (маркетингові, НДПКР).
17. Загальна класифікація стратегій організації: ознаки та види.
44. Технологічне ядро п’ятої хвилі у світовому співтоваристві: країни, ключові фактори
45. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, суб’єкти та ефективно здійснювані в Україні види ЗЕД
46. Основні функції, принципи зовнішньоекономічної діяльності: значення, характеристика та особливості.
47. Особливості специфічних принципів управління ЗЕД: принципи, закріплені в „Хартії економічних прав і обов’язків держав; принципи ЗЕД
48. Особливості менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в Україні
49. Основні види ЗЕД, їх характеристика та особливості
50. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: система інституцій та економічні інструменти
51. Характеристика внутрішніх і зовнішніх чинників управління ЗЕД: показник індексу економічної свободи, його значення
52. Ліцензування і франчайзинг як форми міжнародного бізнесу, їх переваги та недоліки
53. Міжнародні угоди торгового характеру: типові контракти, їх умови укладання, проведення переговорів
54. Специфічність умов зовнішньоторгівельного контракту: ціна товару, суттєва умова, світові та імпортні ціни, їх різновиди
55. Важливі міжнародні угоди: конвенція ЮНСІТРАЛ (Віденська) про договори міжнародної купівлі-продажу; міжнародні правила перевезення
56. ІНКОТЕРМС – типова угода про базисні умови поставки товару.
57. Міжнародні транспортні перевезення(категорії вантажів, критерії вибору виду транспорту, їх переваги та недоліки.
59. Міжнародна торговельна палата (Париж): мета, функції, членство
60. Роль та права держави в зовнішньоекономічній діяльності: регулювання експорту та імпорту; тарифні та нетарифні методи.
61. Конференція ООН з торгівля та розвитку – ЮНКТАД: створення, мета, функції, країни-члени.
62. Генеральна угода про тарифи і торгівлю, її створення, функції, умови діяльності
63. Міжнародні організації: АСЕАН, КАРІКОМ, НАФТА їх мета створення, завдання.
64. Міжнародні фінансові організації: ознаки та принципи їх діяльності: МВФ, СБ, ЄБРР
65. Європейський союз (ЄС): мета, завдання, умови членства, принципи функціонування, країни-члени.
66. Світова організація торгівлі (СОТ): мета створення, умови членства, принципи функціонування, країни-члени.
67. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР): мета створення, угоди, етапи та головні положення договорів, країни-члени організації
68. Вільні економічні зони: сутність, принципи створення, структура, типи
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info