Материал: Без названия (ID:48506)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48506)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Сутність фінансової системи держави та її структура
2.Характеристика основних ланок фінансової системи держави
3. Сутність державного кредиту та внутрішніх запозичень
4. Державний борг та його види
5. Причини виникнення державного боргу та наслідки його зростання
6. Сутність та форми зовнішнього державного боргу
7. Сутність та особливості міжнародних фінансів
8. Міжнародні фінансові інститути, характеристика їх роботи
9. Характеристика форм міжнародних розрахунків
10. Характеристика джерел формування доходів бюджету
11. Сутність, значення та структура видатків бюджету
12. Методи та форми бюджетного фінансування
13. Сутність профіциту та дефіциту бюджету
14. Джерела покриття дефіциту бюджету
15. Сутність та принципи побудови бюджетної системи
16. Структура бюджетної системи держави
17.Характеристика роботи органів, що задіяні в бюджетному процесі
18. Організація роботи податкової служби держави
19. Функції, права та обов’язки податкових служб
20. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток
21.Обєкти оподаткування податком на прибуток
22. Економічний зміст податку на додану вартість
23. Об’єкти оподаткування податком на додану вартість, види ставок
24. Види місцевих податків та зборів
25. Порядок сплати місцевих податків та зборів
26. Сутність грошових розрахунків підприємств
27. Порядок відкриття банківських рахунків
28. Форми безготівкових розрахунків
29. Сутність вексельної форми розрахунків та класифікація векселів
30. Грошові потоки підприємства, їх види та механізм формування
31. Класифікація видів прибутку підприємства
32. Механізм формування балансового прибутку на підприємстві
33. Механізм розподілу балансового прибутку на підприємстві
34. Сутність та склад оборотних коштів підприємства
35. Методика визначення потреби підприємства в оборотних коштах
36. Джерела формування оборотних коштів підприємства
37. Сутність та механізм відтворення основних засобів підприємства
38. Види зносу основних засобів підприємства та їх суть
39. Види ремонту основних засобів підприємства
40. Економічний зміст показників стану ефективності використання оборотних коштів
41. Види та форми кредитів, що надаються підприємствам
42. Види банківських кредитів
43. Характеристика комерційного та лізингового кредитування
44. Зміст завдання та методи фінансового планування
45. Зміст фінансового плану та порядок його розробки
46.Зміст і значення оперативного фінансового плану підприємства
47.Види акредитивів та механізм застосування акредитивної форми розрахунків
48. Поняття необоротних активів та характеристика їх складових
49. Сутність та склад основних засобів підприємства
50. Розширене відтворення основних фондів
51. Призначення і порядок розробки платіжного календаря
53. Економічна сутність санації підприємства
54. Готівкові розрахунки, порядок їх здійснення на підприємстві
55. Форми здійснення реальних інвестицій підприємства
56. Поняття інвестиційного проекту, характеристика стадій його життєвого циклу
57. Ліквідність реальних інвестицій та методи її оцінки
58. Поняття та особливості оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів
59. Види ризиків реальних інвестиційних проектів та методи їх оцінки
63. Фондові біржі та позабіржові фондові торгівельні системи як організатори торгівлі ціними паперами
64. Характерні особливості інструментів фондового ринку
65. Державне регулювання фондового ринку
67. Сутність та види ф’ючерсів
68. Сутність опціонів
69. Суб’єкти грошового ринку та ринку банківських послуг
70. Фінансові інструменти грошового ринку
71. Характеристика формалізованих і неформалізованих методів
72. Зміст і форми проведення горизонтального та вертикального фінансового аналізу підприємства.
73. Основні види моделей, що використовуються при проведені фінансового аналізу
75. Етапи побудови стохастичних факторних моделей
76.Система інформаційного забезпечення фінансового аналізу
77. Зміст та основні показники оцінки майнового стану підприємства
78. Платоспроможність і ліквідність: спільне і розбіжне в цих поняттях
79. Методичні особливості аналізу фінансової стійкості на підприємстві
80. Основні показники платоспроможності: аналітична інтерпретація та їх застосування
81. Основні показники ліквідності: аналітична інтерпретація та їх застосування
83.Основні показники прибутковості: принципи розрахунку та аналітична інтерпретація
84.Ділова активність та аналітична інтерпретація показників, що її визначають
85. Основні показники фінансової стійкості та їх аналітична інтерпретація
86. Основні показники маневреності та їх аналітична інтерпретація в оцінці платоспроможності
87. Методологічні підходи аналізу кредитоспроможності підприємства
88. Методичний інструментарій фінансового прогнозування
89. Сутність та цілі фінансового прогнозування на підприємстві
90. Поняття фінансового механізму та характеристика його складових
1. Сутність фінансової системи держави та її структура
2.Характеристика основних ланок фінансової системи держави
3. Сутність державного кредиту та внутрішніх запозичень
4. Державний борг та його види
5. Причини виникнення державного боргу та наслідки його зростання
6. Сутність та форми зовнішнього державного боргу
7. Сутність та особливості міжнародних фінансів
8. Міжнародні фінансові інститути, характеристика їх роботи
9. Характеристика форм міжнародних розрахунків
10. Характеристика джерел формування доходів бюджету
11. Сутність, значення та структура видатків бюджету
12. Методи та форми бюджетного фінансування
13. Сутність профіциту та дефіциту бюджету
14. Джерела покриття дефіциту бюджету
15. Сутність та принципи побудови бюджетної системи
16. Структура бюджетної системи держави
17.Характеристика роботи органів, що задіяні в бюджетному процесі
18. Організація роботи податкової служби держави
19. Функції, права та обов’язки податкових служб
20. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток
21.Обєкти оподаткування податком на прибуток
22. Економічний зміст податку на додану вартість
23. Об’єкти оподаткування податком на додану вартість, види ставок
24. Види місцевих податків та зборів
25. Порядок сплати місцевих податків та зборів
26. Сутність грошових розрахунків підприємств
27. Порядок відкриття банківських рахунків
28. Форми безготівкових розрахунків
29. Сутність вексельної форми розрахунків та класифікація векселів
30. Грошові потоки підприємства, їх види та механізм формування
31. Класифікація видів прибутку підприємства
32. Механізм формування балансового прибутку на підприємстві
33. Механізм розподілу балансового прибутку на підприємстві
34. Сутність та склад оборотних коштів підприємства
35. Методика визначення потреби підприємства в оборотних коштах
36. Джерела формування оборотних коштів підприємства
37. Сутність та механізм відтворення основних засобів підприємства
38. Види зносу основних засобів підприємства та їх суть
39. Види ремонту основних засобів підприємства
40. Економічний зміст показників стану ефективності використання оборотних коштів
41. Види та форми кредитів, що надаються підприємствам
42. Види банківських кредитів
43. Характеристика комерційного та лізингового кредитування
44. Зміст завдання та методи фінансового планування
45. Зміст фінансового плану та порядок його розробки
46.Зміст і значення оперативного фінансового плану підприємства
47.Види акредитивів та механізм застосування акредитивної форми розрахунків
48. Поняття необоротних активів та характеристика їх складових
49. Сутність та склад основних засобів підприємства
50. Розширене відтворення основних фондів
51. Призначення і порядок розробки платіжного календаря
53. Економічна сутність санації підприємства
54. Готівкові розрахунки, порядок їх здійснення на підприємстві
55. Форми здійснення реальних інвестицій підприємства
56. Поняття інвестиційного проекту, характеристика стадій його життєвого циклу
57. Ліквідність реальних інвестицій та методи її оцінки
58. Поняття та особливості оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів
59. Види ризиків реальних інвестиційних проектів та методи їх оцінки
63. Фондові біржі та позабіржові фондові торгівельні системи як організатори торгівлі ціними паперами
64. Характерні особливості інструментів фондового ринку
65. Державне регулювання фондового ринку
67. Сутність та види ф’ючерсів
68. Сутність опціонів
69. Суб’єкти грошового ринку та ринку банківських послуг
70. Фінансові інструменти грошового ринку
71. Характеристика формалізованих і неформалізованих методів
72. Зміст і форми проведення горизонтального та вертикального фінансового аналізу підприємства.
73. Основні види моделей, що використовуються при проведені фінансового аналізу
75. Етапи побудови стохастичних факторних моделей
76.Система інформаційного забезпечення фінансового аналізу
77. Зміст та основні показники оцінки майнового стану підприємства
78. Платоспроможність і ліквідність: спільне і розбіжне в цих поняттях
79. Методичні особливості аналізу фінансової стійкості на підприємстві
80. Основні показники платоспроможності: аналітична інтерпретація та їх застосування
81. Основні показники ліквідності: аналітична інтерпретація та їх застосування
83.Основні показники прибутковості: принципи розрахунку та аналітична інтерпретація
84.Ділова активність та аналітична інтерпретація показників, що її визначають
85. Основні показники фінансової стійкості та їх аналітична інтерпретація
86. Основні показники маневреності та їх аналітична інтерпретація в оцінці платоспроможності
87. Методологічні підходи аналізу кредитоспроможності підприємства
88. Методичний інструментарій фінансового прогнозування
89. Сутність та цілі фінансового прогнозування на підприємстві
90. Поняття фінансового механізму та характеристика його складових
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info