Материал: (ID:48503)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название (Код работы:48503)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
248 Систематизація суб' єктів господарювання
250 Поняття бізнесу
251 Основні сутні сторони підприємництва
252 Форми підприємницької діяльності виробнича комерційна та фінансова
253 Державне підприємництво
254 Мета підприємницької діяльності корпоративного бізнесу та суб"єктів господарювання, які не займаються комерційною діяльністю
255 Форми фінансування бізнесу
256 Фінансування державного І не державного виробничого, фінансового бізнесу, які працюють на комерційному розрахунку (самофінансування)
257 Бюджетне фінансування виробничого та інших форм бізнесу (кошторисне фінансування)
258 Основні принципи організації фінансової діяльності суб"єктів господарювання
259 Організація фінансової роботи, й особливості на великих, малих та середніх підприємствах, в об"єднаннях І групах підприємств, фінансових установах, державних установах І організаціях, громадських організаціях
260 Капітал підприємства, його вартість
261 Характеристика власного капіталу підприємства
262 Статутний капітал, порядок його формуваня на підприємствах різних форм організації бізнесу
263 Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав
264 Збільшення та зменшення статутного капіталу підприємства
265 Самофінансування значення, види, оптимізація
266 Амортизаційні відрахування як внутришнє джерело формування фінансових ресурсів
267 Бухгалтерські та податкова концепції нарахування амортизації
268 Прибуток підприємства економічна суть І функції планування розподіл І використання
269 Кошти прирівняні до власних як джерело самофінансування підприємства
270 Дивіденди порядок їх нарахування та виплати
271 Дивідендна політика підприємства
272 Механізм реінвєстування дивідендів
273 Виплати доходів у вигляді дивідендів у випадку спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
274 Економічна доцільність використання позичених коштів
276 Встановлення загальної фінансової структури підприємства І ступеня його залежності від кредиторів та Інвесторів
277 Моніторинг платоспроможності підприємства, використання комерційних кредитів
278 Ліквідний грошовий полк
279 Економічний зміст реструктуризації підприємства, й елементи, види та форми
280 Передавальні та ро шодільчі баланси реорганізованих підприємств
281 Поняття та зміст господарського зобов'язання
282 Господарською правлінські зобов"язання всередені господарських систем
283 Господарсько-у правлінські зобов"я шшя учасників (сторін), що набувають форми угоди організації спільної діяльності на основі утод
284 Правове забезпечення спільних Інвестицій на основі угод кооперації
285 Особливості формування капіталу при фінансуванні спільних Інвестицій на основі угод кооперації
286 Формування, розподіл І використання доходів
287 Особливості дивідендної політики підприємств, що працюють на умовах утод кооперацій
288 Правове забезпечення укладання зовнішньоекономічних угод І доручень
289 Права та обов"язки сторін зовнішньоекономічної угоди
290 Порядок відкриття валютних рахунків І ведення операцій за ними.
291 Звітність про використання валютних активів
292 Валютна виручка учасників зовнішньоекономічної діяльності
293 Порядок й використання
294 Отримання валютних кредитів в Іноземних фінансових установах на договірних умовах
295 Іноземні Інвестиції, порядок їх здійснення
296 Переказ доходів, прибутків та Інших сум у зв"язку з Іноземними Інвестиціями
297 Фінансові Інвестиції
298 Вкладення підприємств в акції, облігації, депозитні сертифікати, казначейські зобов'язання та Інші цінні папери
299 Довготермінові фінансові Інвестиції
300 Грошова оцінка фінансових Інвестицій
301 Контролінг, його призначення та методи
302 Стратегічний та оперативний фінансовий контролінт
303 Контролінг І система раннього прогнозування банкрутства
304 Поточна неплатоспроможність підприємств, методи й прогнозування й оцінки можливих негативних сценаріїв
305 Організація фінансового планувавння на підприємстві
306 Головний та функцюнальний бюджети
307 Платіжний календар, порядок його складання за окремими видами руху коштів
308 Особливості організації фінансів окремих фінансових установ комерційних банків, страхових компаній, Інститутів спільного інвестування (ІСІ)
309 Засади організації фінансової діяльності органів влади, державних установ та організацій
310 Економіко-правова характеристика неприбуткових установ та організацій, організація їх фінансової діяльності
248 Систематизація суб' єктів господарювання
250 Поняття бізнесу
251 Основні сутні сторони підприємництва
252 Форми підприємницької діяльності виробнича комерційна та фінансова
253 Державне підприємництво
254 Мета підприємницької діяльності корпоративного бізнесу та суб"єктів господарювання, які не займаються комерційною діяльністю
255 Форми фінансування бізнесу
256 Фінансування державного І не державного виробничого, фінансового бізнесу, які працюють на комерційному розрахунку (самофінансування)
257 Бюджетне фінансування виробничого та інших форм бізнесу (кошторисне фінансування)
258 Основні принципи організації фінансової діяльності суб"єктів господарювання
259 Організація фінансової роботи, й особливості на великих, малих та середніх підприємствах, в об"єднаннях І групах підприємств, фінансових установах, державних установах І організаціях, громадських організаціях
260 Капітал підприємства, його вартість
261 Характеристика власного капіталу підприємства
262 Статутний капітал, порядок його формуваня на підприємствах різних форм організації бізнесу
263 Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав
264 Збільшення та зменшення статутного капіталу підприємства
265 Самофінансування значення, види, оптимізація
266 Амортизаційні відрахування як внутришнє джерело формування фінансових ресурсів
267 Бухгалтерські та податкова концепції нарахування амортизації
268 Прибуток підприємства економічна суть І функції планування розподіл І використання
269 Кошти прирівняні до власних як джерело самофінансування підприємства
270 Дивіденди порядок їх нарахування та виплати
271 Дивідендна політика підприємства
272 Механізм реінвєстування дивідендів
273 Виплати доходів у вигляді дивідендів у випадку спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
274 Економічна доцільність використання позичених коштів
276 Встановлення загальної фінансової структури підприємства І ступеня його залежності від кредиторів та Інвесторів
277 Моніторинг платоспроможності підприємства, використання комерційних кредитів
278 Ліквідний грошовий полк
279 Економічний зміст реструктуризації підприємства, й елементи, види та форми
280 Передавальні та ро шодільчі баланси реорганізованих підприємств
281 Поняття та зміст господарського зобов'язання
282 Господарською правлінські зобов"язання всередені господарських систем
283 Господарсько-у правлінські зобов"я шшя учасників (сторін), що набувають форми угоди організації спільної діяльності на основі утод
284 Правове забезпечення спільних Інвестицій на основі угод кооперації
285 Особливості формування капіталу при фінансуванні спільних Інвестицій на основі угод кооперації
286 Формування, розподіл І використання доходів
287 Особливості дивідендної політики підприємств, що працюють на умовах утод кооперацій
288 Правове забезпечення укладання зовнішньоекономічних угод І доручень
289 Права та обов"язки сторін зовнішньоекономічної угоди
290 Порядок відкриття валютних рахунків І ведення операцій за ними.
291 Звітність про використання валютних активів
292 Валютна виручка учасників зовнішньоекономічної діяльності
293 Порядок й використання
294 Отримання валютних кредитів в Іноземних фінансових установах на договірних умовах
295 Іноземні Інвестиції, порядок їх здійснення
296 Переказ доходів, прибутків та Інших сум у зв"язку з Іноземними Інвестиціями
297 Фінансові Інвестиції
298 Вкладення підприємств в акції, облігації, депозитні сертифікати, казначейські зобов'язання та Інші цінні папери
299 Довготермінові фінансові Інвестиції
300 Грошова оцінка фінансових Інвестицій
301 Контролінг, його призначення та методи
302 Стратегічний та оперативний фінансовий контролінт
303 Контролінг І система раннього прогнозування банкрутства
304 Поточна неплатоспроможність підприємств, методи й прогнозування й оцінки можливих негативних сценаріїв
305 Організація фінансового планувавння на підприємстві
306 Головний та функцюнальний бюджети
307 Платіжний календар, порядок його складання за окремими видами руху коштів
308 Особливості організації фінансів окремих фінансових установ комерційних банків, страхових компаній, Інститутів спільного інвестування (ІСІ)
309 Засади організації фінансової діяльності органів влади, державних установ та організацій
310 Економіко-правова характеристика неприбуткових установ та організацій, організація їх фінансової діяльності
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info