Материал: Без названия (ID:48501)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48501)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Соціально-економічна суть, необхідність та призначення державного бюджету
2. Функції держави як визначальний чинник формування бюджету
3. Державний бюджет як економічна категорія, взаємозв'язок з іншими економічними категоріями
4. Бюджетна централізація валового внутрішнього продукту та його об’єктивні межі
5 Місце і роль бюджету в системі фондів грошових коштів, фінансовій системі України та системі фінансових планів
6. Державний бюджет як основний фінансовий план взаємозв’язок з іншими фінансовими планами
7.Правовий характер бюджету
8. Закон про державний бюджет України та його взаємозв’язок з іншими законами
9. Функції бюджету, його роль в соціально-економічному розвитку Української держави
10. Бюджет у системі фінансового регулювання11. Бюджетна політика Української держави, її особливості та значення
12. Бюджетна стратегія і бюджетна тактика держави в ринкових умовах господарювання
13. Бюджетне законодавство України
14. Бюджетний механізм, характеристика підсистем та організаційних форм бюджетного механізму
15. Методи, важелі та Інструменти бюджетного регулювання
16. Стан бюджету рівновага доходів і видатків, бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит
17. Фактори, що впливають на стан бюджету
18. Основи бюджетного устрою принципи побудови бюджетної системи, виділення окремих видів бюджетів, розподіл доходів І видатків між окремими ланками бюджетної системи, встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами
19. Поняття бюджетної системи і характеристика її ланок
20. Взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи України
21. Принципи побудови бюджетної системи України
22. Бюджетні права та
23. Характеристика бюджетних прав Верховної Ради України. Кабінет} Міністрів України. Верховної Ради АРК. Ради Міністрів АРК. обласних, районних міських, сільських та селищних рад, обласних І районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських та селищних рад
24 Шляхи розширення бюджетних прав місцевих органів самоврядування в умовах розбудови Української держави
25. Доходи бюджетів, їх суть, класифікація принципи І порядок розподілу між окремими ланками бюджетної системи
27. Видатки бюджетів, їх суть, класифікація, принципи І порядок розподілу між окремими ланками бюджетної системи України
53 Необхідність видатків бюджетів на розвиток народного господарства, їх роль І місце у рорзвитк економіки, склад, стр> ктура І класифікація
79 Класифікація видів державних позик
80 Види цінних паперів з державних позик.
81. Державний борг, його структура
82. Внутрішній та зовнішній, поточний та капітальний державний борг
83 Управління державним боргом
84. Бюджетний процес в Україні
85. Сутність, принципи, завдання та методи бюджетного планування
86 Основи побудови Державного бюджет України
87 Бюджетний період
88 Баланс бюджету
89 Бюджетні резерви
90 Порядок складання, розгляду І затвердження державного бюджету України
91. Бюджетне регулювання
91 Бюджетне регу лювання
92 Особливості складання, розгляду І затвердження місцевих бюджетів
93 Бюджетний розпис та поквартальний розподіл доходів та видатків бюджету
94 Порядок затвердження зведених фінансових планів, балансів доходів та видатків підприємств та кошторисів доходів та видатків установ та організацій
95 Організація роботи з виконання бюджетів
97. Розпорядники бюджетних коштів, їх класифікація, права та обов’язки
98 Бюджетні призначення та асигнування
99. Фінансування видатків бюджету
100 Принципи І методи фінансування з бюджету
101 Бюджетне фінансування економіки за рахунок цільових державних позик
102 Позики з бюджету державним підприємствам, порядок їх надання та погашення
103 Порядок дотування збиткових підприємств
104 Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора економіки І ліквідації збитковості
105 Особливості планування І фінансування видатків на розвиток окремих галузей економіки
106 Видатки бюджетів на розвиток місцевої інфраструктури та комунальної власності
107 Роль бюджетів у розвитку нгауки в Україні
108 Склад та джерела фінансування видатків на науку
109 Порядок платвання та фінансування видатків наукових установ
110 Особливості планування доходів й витрат відомчих наукових закладів, вищих навчальних закладах та Інших госпрозрах нкових науково-дослідних організацій
111 Необхідність, суть, форми І види соціального захисту населення
112. Видатки на соціальний захист
113 Соціальні фонди в Україні їх значення І види
114 Засади пенсійного забезпечення громадян України, перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення
115 Пенсійний фонд України, порядок його формування та використання
116 Порядок призначення І виплати пенсій
117 Економічний зміст та організаційні форми соціального страхування, особливості та перспективи його розвитку в Україні
118 Джерела соціального страхування
119 Фонди соціального страхування призначення, порядок формування І використання
120 Фонд соціального захисту Інвалідів
121 Планування І фінансування видатків на соціальне страхування
122 Фінансування л станов І заходів Із соціального забезпечення
123 Роль бюджетів у розвитку соціально-культурної сфери в Україні
124 Особливості, форми, методи І джерела фінансового забезпечення соціально-культурної сфери
125 Роль бюджетів у розвитку народної освіти в Україні
126 Бюджетні заклади освіти, особливості організації їх діяльності
127 Джерела фінансового забезпечення освіти
125 Роль бюджетів у розвитку народної освіти в Україні
126 Бюджетні заклади освіти, особливості організації їх діяльності
127 Джерела фінансового забезпечення освіти
128 Склад структура І динаміка видатків на освіту в Україні, особливості їх планування І фінансування
129 Економічна І контрольна робота фінансових органів у процесі планування І фінансування видатків на освіту
130 Роль бюджетів у забезпеченні підготовки кадрів
держ замовлення фінансується з бюджету
131 Система підготовки кадрів в Україні, особливості її функціонування І розвитку
132 Джерела фінансового шбезпечення установ підготовки кадрів
133 Склад, структура І динаміка видатків на підготовку кадрів в Україні, особливості їх планування І фінансування
134 Особливості планування та фінансування видатків на утримання вищих, професійно-технічних І середніх спеціальних навчальних закладів
135 Економічна І контрольна робота у процесі планування І фінансування видатків на підготовку кадрів
136 Порядок зміни бюджетних призначень І внесення змін до затвердженого бюджету
137 Управління бюджетною системою, принципи І методи управління, взаємозв"язок управління з бюджетними правами
139 Бюджетна стратегія І бюджетна тактика в управління бюджетною системою
138. Органи державного управління бюджетною системою України
140 Організація загального управління бюджетною системою України на державному та місцевому рівні
141 Оперативне управління бюжетною системою
142. організація управління бюджетними коштами....
143. Організація бюджетного контролю
144. Загальнодержавний і оперативний контроль
145. Рахункова палата та Державна контрольно-ревізійна служба як спеціалізовані органи бюджетного контролю
146. Ревізія і контроль бюджетів
147 Необхідність, сутність та функції податків
148 Термінологія оподаткування
172 Оподаткування доданої вартості в України платники І ставки податку, об’єкт оподаткування, особливості його визначення у різних галузях
173 База оподаткування
174 Порядок обчислення податку на додану вартість
175 Податкові декларації, порядок їх заповнення та подання у податкові органи
176 Строки сплати податку
177 Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість при Імпорті товарів
178 Пільги з податкл на додану вартість
179 Відшкодування податку
180 Контроль податкових органів за своєчасністю та повнотою сплати ПДВ
181 Акцизний збір, як форма специфічних акцизів
182 Особливості акцизного оподаткування в Україні
183 Платники акцизного збору
184 Об"єкти оподаткування
185 Порядок обчислення та сплати акцизного збору
186 Стягнення акцизного збору з товарів що Імпортуються
187 Особливості акцизного оподаткування лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів
188 Економічна сутність та класифікація мита
189 Мито як джерело доходів державного бюджету та реглятор міжнародного бізнес І процесів споживання
190 Термінологія митної справи митна територія та митний кордон.
191 Платники І ставки мита, порядок його сплати
192 Митні органи та їх фіскальні функції
193 Прибуткове оподаткування підприємств
194 Варіанти оподатку вання
195 Переваги І недоліки застосування податку на прибуток
196 Платники, алгоритм обчислення податку на прибуток.
197 Валові доходи І валові витрати
198 Амортизація та її вплив на об"єкт оподаткування
199 Перенесення податкових збитків та його фіскальні наслідки
200 Особливості оподаткування прибутку нерезидентів та підприємств з Іноземними Інвестиціями
201 Світовий досвід прибуткового оподаткування підприємств, фірм та корпорацій
202 Основи прибуткового оподаткування
203 Прибутковий податок як форма Індивідуального прибуткового оподаткування
204 Уніфікований та дифференщйований підхід до видів доходів І категорій платників
205 Оподатковувані та неоподатковувані доходи206 Глобальна система оподатку вання
207 Платники прибуткового податку з громадян
208 Побудова шкали ставок оподаткування
209 Пільгт при прибутковому опождаткуванні фізичних осіб
210 Неоподатковуваний дохід та неоподатковуваний мінімум
211 Оподаткування доходів від трудової діяльності (роботи по найму)
212 Порядок нарахування та сплати податку з доходів не за місцем основної роботи
213 Декларація про доходи, терміни подання в податкові органи
214 Обчислення сум прибуткового податку за сукупним річним доходом
215 Перерахунки з бюджетом
216 Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності
217 Строки та порядок внесення авансових платежів
218 Декларація про фактично отримані доходи, строки та порядок подання її
219 Порядок проведення перерахунків
221 Фіксований та єдиний податок для громадян - суб"єкпв підприємницької діяльності
222 Податок на промисел
223 Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян
224 Відповідальність платників
225 Державна власність на ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання
226 Склад, призначення ресурсних платежів, порядок їх обчислення та сплати
227 Плата за землю, її форми
228 Засади побудови земельного податку платники, об"єкт оподаткування, ставки
229 Порядок обчислення та сплата
230 Особливості оподаткування земельним податком фізичних осіб
231 Орендна плата за землі сільськогосподарського І не сільськогосподарського призначення
232 Майнове оподаткування, його види
233 Податок і власників транспортних засобів порядок обчислення та сплати
234 Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб
235 Державне мито СУТНІСТЬ, призначення, види та фіскальна роль
236 Справляння державного мита
237 Місцеві податки І збори сутність, призначення, склад І структура
238 Порядок обчислення та сплати комунального податку та податку з реклами
239 Місцеві збори
240 Відрахування на державне соціальне страхування
241 Спрощені режими оподаткування суб"єктів малого бізнесу
242 Єдиний фіксований сільськогосподарський податок
243 Патентування окремих видів діяльності
244 Неоподатковані доходи бюджету
1. Соціально-економічна суть, необхідність та призначення державного бюджету
2. Функції держави як визначальний чинник формування бюджету
3. Державний бюджет як економічна категорія, взаємозв'язок з іншими економічними категоріями
4. Бюджетна централізація валового внутрішнього продукту та його об’єктивні межі
5 Місце і роль бюджету в системі фондів грошових коштів, фінансовій системі України та системі фінансових планів
6. Державний бюджет як основний фінансовий план взаємозв’язок з іншими фінансовими планами
7.Правовий характер бюджету
8. Закон про державний бюджет України та його взаємозв’язок з іншими законами
9. Функції бюджету, його роль в соціально-економічному розвитку Української держави
10. Бюджет у системі фінансового регулювання11. Бюджетна політика Української держави, її особливості та значення
12. Бюджетна стратегія і бюджетна тактика держави в ринкових умовах господарювання
13. Бюджетне законодавство України
14. Бюджетний механізм, характеристика підсистем та організаційних форм бюджетного механізму
15. Методи, важелі та Інструменти бюджетного регулювання
16. Стан бюджету рівновага доходів і видатків, бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит
17. Фактори, що впливають на стан бюджету
18. Основи бюджетного устрою принципи побудови бюджетної системи, виділення окремих видів бюджетів, розподіл доходів І видатків між окремими ланками бюджетної системи, встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами
19. Поняття бюджетної системи і характеристика її ланок
20. Взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи України
21. Принципи побудови бюджетної системи України
22. Бюджетні права та
23. Характеристика бюджетних прав Верховної Ради України. Кабінет} Міністрів України. Верховної Ради АРК. Ради Міністрів АРК. обласних, районних міських, сільських та селищних рад, обласних І районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських та селищних рад
24 Шляхи розширення бюджетних прав місцевих органів самоврядування в умовах розбудови Української держави
25. Доходи бюджетів, їх суть, класифікація принципи І порядок розподілу між окремими ланками бюджетної системи
27. Видатки бюджетів, їх суть, класифікація, принципи І порядок розподілу між окремими ланками бюджетної системи України
53 Необхідність видатків бюджетів на розвиток народного господарства, їх роль І місце у рорзвитк економіки, склад, стр> ктура І класифікація
79 Класифікація видів державних позик
80 Види цінних паперів з державних позик.
81. Державний борг, його структура
82. Внутрішній та зовнішній, поточний та капітальний державний борг
83 Управління державним боргом
84. Бюджетний процес в Україні
85. Сутність, принципи, завдання та методи бюджетного планування
86 Основи побудови Державного бюджет України
87 Бюджетний період
88 Баланс бюджету
89 Бюджетні резерви
90 Порядок складання, розгляду І затвердження державного бюджету України
91. Бюджетне регулювання
91 Бюджетне регу лювання
92 Особливості складання, розгляду І затвердження місцевих бюджетів
93 Бюджетний розпис та поквартальний розподіл доходів та видатків бюджету
94 Порядок затвердження зведених фінансових планів, балансів доходів та видатків підприємств та кошторисів доходів та видатків установ та організацій
95 Організація роботи з виконання бюджетів
97. Розпорядники бюджетних коштів, їх класифікація, права та обов’язки
98 Бюджетні призначення та асигнування
99. Фінансування видатків бюджету
100 Принципи І методи фінансування з бюджету
101 Бюджетне фінансування економіки за рахунок цільових державних позик
102 Позики з бюджету державним підприємствам, порядок їх надання та погашення
103 Порядок дотування збиткових підприємств
104 Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора економіки І ліквідації збитковості
105 Особливості планування І фінансування видатків на розвиток окремих галузей економіки
106 Видатки бюджетів на розвиток місцевої інфраструктури та комунальної власності
107 Роль бюджетів у розвитку нгауки в Україні
108 Склад та джерела фінансування видатків на науку
109 Порядок платвання та фінансування видатків наукових установ
110 Особливості планування доходів й витрат відомчих наукових закладів, вищих навчальних закладах та Інших госпрозрах нкових науково-дослідних організацій
111 Необхідність, суть, форми І види соціального захисту населення
112. Видатки на соціальний захист
113 Соціальні фонди в Україні їх значення І види
114 Засади пенсійного забезпечення громадян України, перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення
115 Пенсійний фонд України, порядок його формування та використання
116 Порядок призначення І виплати пенсій
117 Економічний зміст та організаційні форми соціального страхування, особливості та перспективи його розвитку в Україні
118 Джерела соціального страхування
119 Фонди соціального страхування призначення, порядок формування І використання
120 Фонд соціального захисту Інвалідів
121 Планування І фінансування видатків на соціальне страхування
122 Фінансування л станов І заходів Із соціального забезпечення
123 Роль бюджетів у розвитку соціально-культурної сфери в Україні
124 Особливості, форми, методи І джерела фінансового забезпечення соціально-культурної сфери
125 Роль бюджетів у розвитку народної освіти в Україні
126 Бюджетні заклади освіти, особливості організації їх діяльності
127 Джерела фінансового забезпечення освіти
125 Роль бюджетів у розвитку народної освіти в Україні
126 Бюджетні заклади освіти, особливості організації їх діяльності
127 Джерела фінансового забезпечення освіти
128 Склад структура І динаміка видатків на освіту в Україні, особливості їх планування І фінансування
129 Економічна І контрольна робота фінансових органів у процесі планування І фінансування видатків на освіту
130 Роль бюджетів у забезпеченні підготовки кадрів
держ замовлення фінансується з бюджету
131 Система підготовки кадрів в Україні, особливості її функціонування І розвитку
132 Джерела фінансового шбезпечення установ підготовки кадрів
133 Склад, структура І динаміка видатків на підготовку кадрів в Україні, особливості їх планування І фінансування
134 Особливості планування та фінансування видатків на утримання вищих, професійно-технічних І середніх спеціальних навчальних закладів
135 Економічна І контрольна робота у процесі планування І фінансування видатків на підготовку кадрів
136 Порядок зміни бюджетних призначень І внесення змін до затвердженого бюджету
137 Управління бюджетною системою, принципи І методи управління, взаємозв"язок управління з бюджетними правами
139 Бюджетна стратегія І бюджетна тактика в управління бюджетною системою
138. Органи державного управління бюджетною системою України
140 Організація загального управління бюджетною системою України на державному та місцевому рівні
141 Оперативне управління бюжетною системою
142. організація управління бюджетними коштами....
143. Організація бюджетного контролю
144. Загальнодержавний і оперативний контроль
145. Рахункова палата та Державна контрольно-ревізійна служба як спеціалізовані органи бюджетного контролю
146. Ревізія і контроль бюджетів
147 Необхідність, сутність та функції податків
148 Термінологія оподаткування
172 Оподаткування доданої вартості в України платники І ставки податку, об’єкт оподаткування, особливості його визначення у різних галузях
173 База оподаткування
174 Порядок обчислення податку на додану вартість
175 Податкові декларації, порядок їх заповнення та подання у податкові органи
176 Строки сплати податку
177 Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість при Імпорті товарів
178 Пільги з податкл на додану вартість
179 Відшкодування податку
180 Контроль податкових органів за своєчасністю та повнотою сплати ПДВ
181 Акцизний збір, як форма специфічних акцизів
182 Особливості акцизного оподаткування в Україні
183 Платники акцизного збору
184 Об"єкти оподаткування
185 Порядок обчислення та сплати акцизного збору
186 Стягнення акцизного збору з товарів що Імпортуються
187 Особливості акцизного оподаткування лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів
188 Економічна сутність та класифікація мита
189 Мито як джерело доходів державного бюджету та реглятор міжнародного бізнес І процесів споживання
190 Термінологія митної справи митна територія та митний кордон.
191 Платники І ставки мита, порядок його сплати
192 Митні органи та їх фіскальні функції
193 Прибуткове оподаткування підприємств
194 Варіанти оподатку вання
195 Переваги І недоліки застосування податку на прибуток
196 Платники, алгоритм обчислення податку на прибуток.
197 Валові доходи І валові витрати
198 Амортизація та її вплив на об"єкт оподаткування
199 Перенесення податкових збитків та його фіскальні наслідки
200 Особливості оподаткування прибутку нерезидентів та підприємств з Іноземними Інвестиціями
201 Світовий досвід прибуткового оподаткування підприємств, фірм та корпорацій
202 Основи прибуткового оподаткування
203 Прибутковий податок як форма Індивідуального прибуткового оподаткування
204 Уніфікований та дифференщйований підхід до видів доходів І категорій платників
205 Оподатковувані та неоподатковувані доходи206 Глобальна система оподатку вання
207 Платники прибуткового податку з громадян
208 Побудова шкали ставок оподаткування
209 Пільгт при прибутковому опождаткуванні фізичних осіб
210 Неоподатковуваний дохід та неоподатковуваний мінімум
211 Оподаткування доходів від трудової діяльності (роботи по найму)
212 Порядок нарахування та сплати податку з доходів не за місцем основної роботи
213 Декларація про доходи, терміни подання в податкові органи
214 Обчислення сум прибуткового податку за сукупним річним доходом
215 Перерахунки з бюджетом
216 Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності
217 Строки та порядок внесення авансових платежів
218 Декларація про фактично отримані доходи, строки та порядок подання її
219 Порядок проведення перерахунків
221 Фіксований та єдиний податок для громадян - суб"єкпв підприємницької діяльності
222 Податок на промисел
223 Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян
224 Відповідальність платників
225 Державна власність на ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання
226 Склад, призначення ресурсних платежів, порядок їх обчислення та сплати
227 Плата за землю, її форми
228 Засади побудови земельного податку платники, об"єкт оподаткування, ставки
229 Порядок обчислення та сплата
230 Особливості оподаткування земельним податком фізичних осіб
231 Орендна плата за землі сільськогосподарського І не сільськогосподарського призначення
232 Майнове оподаткування, його види
233 Податок і власників транспортних засобів порядок обчислення та сплати
234 Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб
235 Державне мито СУТНІСТЬ, призначення, види та фіскальна роль
236 Справляння державного мита
237 Місцеві податки І збори сутність, призначення, склад І структура
238 Порядок обчислення та сплати комунального податку та податку з реклами
239 Місцеві збори
240 Відрахування на державне соціальне страхування
241 Спрощені режими оподаткування суб"єктів малого бізнесу
242 Єдиний фіксований сільськогосподарський податок
243 Патентування окремих видів діяльності
244 Неоподатковані доходи бюджету
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info