Материал: Без названия (ID:48498)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48498)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Політекономія як наука. Предмет, метод і функції політекономії
Ідеологічна функція
Практична функція
Методологічна функція
Сутність основних економічних вчень
Продуктивні сили та виробничі відносини суспільства
Економічні відносини власності
Форми власності та організаційні типи підприємств
Роздержавлення та приватизація в Україні
Товарна форма організації виробництва
Товар та його властивості. Двоїстий характер праці втіленої в товар
Величина та форми вартості товару
Походження грошей
Сутність та функції грошей. Закон грошового обігу
Капітал та умови його виникнення
Робоча сила як товар. Її вартість та споживча вартість
Додаткова вартість та умови її утворення.
Норма додаткової вартості та норма прибутку.
Основний та оборотний капітал. Кругообіг та обіг капіталу
Витрати капіталістичного виробництва. Постійний та змінний капітал
Накопичення капіталу. Концентрація і централізація капіталу
Конкуренція та її соціальні наслідки
Монополія та її форми. Досконала та недосконала форми конкуренції
Ринкова економіка та принципи її функціонування (див пит 56)
Функції ринку та ринковий механізм
Варіанти ринкової ситуації. Ціна рівноваги
Інфраструктура ринку, її функції
Закон попиту. Нецінові фактори, які впливають на попит
Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
Підприємництво: суть, суб’єкти та форми
Торгівельний капітал та торгівельний прибуток
Сутність, причини та рівень інфляції.
Антиінфляційні заходи держави.
Суспільне виробництво як система економічних відносин.
Суспільний продукт і його форма
Позичковий капітал і позичковий процент
Кредитна система
Вартість і споживча вартість товару
Банки і банківська система.
Банківський прибуток
Фактори виробництва та їх розвиток під впливом НТП.
Акціонерний капітал і акціонерні товариства
Ринок цінних паперів і види акцій
Циклічність як форма руху економіки
Економічні кризи та причини їх виникнення
Аграрні відносини і умови утворення земельної ренти
Монополізм: сутність, типи
Необхідний і додатковий робочий час.
Норма експлуатації і способи підвищення додаткової вартості.
Зайнятість населення та ринок робочої сили
Безробіття: сутність і причини, типи і форми
Етапи розвитку світового господарства
Основні форми міжнародних економічних відносин.
Міжнародна інтеграція та її форми
Проблеми інтеграції України у світовому господарстві
Глобальні проблеми сучасного світу
Товарні біржі та їх функції
Фондові біржі: сутність та функції
Міжнародна торгівля та основні тенденції її розвитку на сучасному етапі
Обмеженість ресурсів та проблема економічного вибору
Економічний прогрес суспільства та його фактори
Ринкова економіка та основні моделі ринкового господарства
Змішана економіка сучасних розвинутих країн
Адміністративно – командна економіка. Її особливості та принципи функціонування . Міжнародний поділ праці та фактори, що його визначають
Економічні потреби суспільства та їх класифікація
Економічні інтереси: сутність, об’єкти, класифікація
Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила економічного розвитку
Місце та роль людини в економічній системі
Державний бюджет, джерела доходів та витрат державного бюджету. Бюджетний дефіцит.
Внутрішньогалузева і міжгалузева цінова і нецінова конкуренція
Політекономія як наука. Предмет, метод і функції політекономії
Ідеологічна функція
Практична функція
Методологічна функція
Сутність основних економічних вчень
Продуктивні сили та виробничі відносини суспільства
Економічні відносини власності
Форми власності та організаційні типи підприємств
Роздержавлення та приватизація в Україні
Товарна форма організації виробництва
Товар та його властивості. Двоїстий характер праці втіленої в товар
Величина та форми вартості товару
Походження грошей
Сутність та функції грошей. Закон грошового обігу
Капітал та умови його виникнення
Робоча сила як товар. Її вартість та споживча вартість
Додаткова вартість та умови її утворення.
Норма додаткової вартості та норма прибутку.
Основний та оборотний капітал. Кругообіг та обіг капіталу
Витрати капіталістичного виробництва. Постійний та змінний капітал
Накопичення капіталу. Концентрація і централізація капіталу
Конкуренція та її соціальні наслідки
Монополія та її форми. Досконала та недосконала форми конкуренції
Ринкова економіка та принципи її функціонування (див пит 56)
Функції ринку та ринковий механізм
Варіанти ринкової ситуації. Ціна рівноваги
Інфраструктура ринку, її функції
Закон попиту. Нецінові фактори, які впливають на попит
Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
Підприємництво: суть, суб’єкти та форми
Торгівельний капітал та торгівельний прибуток
Сутність, причини та рівень інфляції.
Антиінфляційні заходи держави.
Суспільне виробництво як система економічних відносин.
Суспільний продукт і його форма
Позичковий капітал і позичковий процент
Кредитна система
Вартість і споживча вартість товару
Банки і банківська система.
Банківський прибуток
Фактори виробництва та їх розвиток під впливом НТП.
Акціонерний капітал і акціонерні товариства
Ринок цінних паперів і види акцій
Циклічність як форма руху економіки
Економічні кризи та причини їх виникнення
Аграрні відносини і умови утворення земельної ренти
Монополізм: сутність, типи
Необхідний і додатковий робочий час.
Норма експлуатації і способи підвищення додаткової вартості.
Зайнятість населення та ринок робочої сили
Безробіття: сутність і причини, типи і форми
Етапи розвитку світового господарства
Основні форми міжнародних економічних відносин.
Міжнародна інтеграція та її форми
Проблеми інтеграції України у світовому господарстві
Глобальні проблеми сучасного світу
Товарні біржі та їх функції
Фондові біржі: сутність та функції
Міжнародна торгівля та основні тенденції її розвитку на сучасному етапі
Обмеженість ресурсів та проблема економічного вибору
Економічний прогрес суспільства та його фактори
Ринкова економіка та основні моделі ринкового господарства
Змішана економіка сучасних розвинутих країн
Адміністративно – командна економіка. Її особливості та принципи функціонування . Міжнародний поділ праці та фактори, що його визначають
Економічні потреби суспільства та їх класифікація
Економічні інтереси: сутність, об’єкти, класифікація
Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила економічного розвитку
Місце та роль людини в економічній системі
Державний бюджет, джерела доходів та витрат державного бюджету. Бюджетний дефіцит.
Внутрішньогалузева і міжгалузева цінова і нецінова конкуренція
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info