Материал: Без названия (ID:48497)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48497)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору
2. Закон спадаючої граничної корисності економічного блага.
3. Ефект заміщення та ефект доходу. Їх вплив на криву попиту. Товари Гіффена.
4. Бюджетні обмеження споживача. Фактори, що впливають на зміну бюджетної лінії споживача.
5. Рівновага споживача.
6. Характеристика виробничої функції з двома зміними факторами.
7. Попит та закон попиту
8. Пропозиція та закон пропозиції
9. Взаємодія попиту та пропозиції
10. Еластичність попиту
11. Підприємство як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система
12. Поняття та параметри виробничої функції.
13. Сутність короткострокового та довгострокового періоду у діяльності фірми.
Зміна технології та зміна масштабу у довгостроковому періоду.
15. Витрати виробництва у короткостроковий період.
16. Витрати виробництва у довгостроковому періоді
17. Оптимальная линия роста фирми
18. Основні види товарних ринків і їх характеристики.
19. Аналіз середнього валового та граничного доходів фірми досконалого конкурентів
20. Два підходи до визначення максимізації доходу фірми в короткостроковому періоді
21. Модель чистої монополії та її характеристика
22. Поняття та види монополій. Умови монопольного ринку
23. Економічні наслідки функціонування монополій для суспільства
24. Цінова дискримінація на ринку чистої монополії
25. Ціноутворення і визначення оптимального обсягу виробництва в умовах монополістичної конкуренції
26. Олігополія: сутність і характерні риси
27. Основні моделі олігополії в залежності від ціноутворення на товарному ринку.
28. Попит на ресурси в умовах досконалої та недосконалої конкуренції.
29. вибір оптимального співвідношення використання ресурсів в виробництві30. Ринок факторів виробництва.
31. Поведінка споживача. Корисність блага, сукупна та гранична корисність, динаміка їх зміни. Принципи спадної граничної корисності.
33. Бюджетне обмеження вибору споживача та його зміни під впливом зміни доходів та цін. Рівновага споживача.
34. Ринковий попит. Закон попиту. Аналіз змін у попиті й у величині попиту. Нецінові детермінанти попиту.
35. Закон пропозиції. Нецінові детермінанти пропозиції. Поняття „рівновага” та „надлишок”
36. Еластичність попиту. Види еластичності по ціні. Коефіцієнт еластичності.
37. „Економічний” та „бухгалтерський” підходи до визначення витрат і прибутку підприємства
38. Виробнича функція: поняття та параметри. Ізокванта. Гранична норма технологічної зміни.
39. Короткостроковий та довгостроковий період в функціонуванні підприємства
40. Сукупний, середній та граничний продукти виробництва. Дія закону спадної продуктивності факторів виробництва
41. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періоді. Ефект масштабу.
42. Функції витрат та рівновага виробника. Ізокоста43. Стратегія поведінки підприємства за умов досконалої конкуренції. Підходи (методи) до максимізації прибутку.
44. Стратегія підприємства у короткостроковому періоді на ринку з монополістичною конкуренцією.
45. Ціноутворення за олігополії: загальна характеристика, варіанти цінової стратегії. 46. Зміст поняття попит. Індивідуальний і ринковий попит. Обґрунтування дії закону попиту.
47. Чинники попиту та їх вплив на криву попиту.
48. Ринкова ціна та ціна рівноваги
49. Чинники пропозиції та їх вплив на криву пропозиції.
50. Особливості формування пропозиції та попиту на землю.
51. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу.
53. Ринкова поведінка монополістичного конкурента
54. Цінова дискримінація: поняття, умови.
55. Нецінова конкуренція на ринку монополістичного конкурента
56.Ринкова стратегія підприємства-монополіста
58. Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції
59. Економічний та бухгалтерський прибуток.
57. Земля, як фактор виробництва. Земельна рента
60. Сутність та обґрунтування рівноваги споживача.
61. Типовий характер зміни витрат виробництва у короткостроковому періоді
62. Похідний попит
63. Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору.
64. Крива байдужості та її властивості
65. Особливості олігополістичного ринку.
1. Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору
2. Закон спадаючої граничної корисності економічного блага.
3. Ефект заміщення та ефект доходу. Їх вплив на криву попиту. Товари Гіффена.
4. Бюджетні обмеження споживача. Фактори, що впливають на зміну бюджетної лінії споживача.
5. Рівновага споживача.
6. Характеристика виробничої функції з двома зміними факторами.
7. Попит та закон попиту
8. Пропозиція та закон пропозиції
9. Взаємодія попиту та пропозиції
10. Еластичність попиту
11. Підприємство як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система
12. Поняття та параметри виробничої функції.
13. Сутність короткострокового та довгострокового періоду у діяльності фірми.
Зміна технології та зміна масштабу у довгостроковому періоду.
15. Витрати виробництва у короткостроковий період.
16. Витрати виробництва у довгостроковому періоді
17. Оптимальная линия роста фирми
18. Основні види товарних ринків і їх характеристики.
19. Аналіз середнього валового та граничного доходів фірми досконалого конкурентів
20. Два підходи до визначення максимізації доходу фірми в короткостроковому періоді
21. Модель чистої монополії та її характеристика
22. Поняття та види монополій. Умови монопольного ринку
23. Економічні наслідки функціонування монополій для суспільства
24. Цінова дискримінація на ринку чистої монополії
25. Ціноутворення і визначення оптимального обсягу виробництва в умовах монополістичної конкуренції
26. Олігополія: сутність і характерні риси
27. Основні моделі олігополії в залежності від ціноутворення на товарному ринку.
28. Попит на ресурси в умовах досконалої та недосконалої конкуренції.
29. вибір оптимального співвідношення використання ресурсів в виробництві30. Ринок факторів виробництва.
31. Поведінка споживача. Корисність блага, сукупна та гранична корисність, динаміка їх зміни. Принципи спадної граничної корисності.
33. Бюджетне обмеження вибору споживача та його зміни під впливом зміни доходів та цін. Рівновага споживача.
34. Ринковий попит. Закон попиту. Аналіз змін у попиті й у величині попиту. Нецінові детермінанти попиту.
35. Закон пропозиції. Нецінові детермінанти пропозиції. Поняття „рівновага” та „надлишок”
36. Еластичність попиту. Види еластичності по ціні. Коефіцієнт еластичності.
37. „Економічний” та „бухгалтерський” підходи до визначення витрат і прибутку підприємства
38. Виробнича функція: поняття та параметри. Ізокванта. Гранична норма технологічної зміни.
39. Короткостроковий та довгостроковий період в функціонуванні підприємства
40. Сукупний, середній та граничний продукти виробництва. Дія закону спадної продуктивності факторів виробництва
41. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періоді. Ефект масштабу.
42. Функції витрат та рівновага виробника. Ізокоста43. Стратегія поведінки підприємства за умов досконалої конкуренції. Підходи (методи) до максимізації прибутку.
44. Стратегія підприємства у короткостроковому періоді на ринку з монополістичною конкуренцією.
45. Ціноутворення за олігополії: загальна характеристика, варіанти цінової стратегії. 46. Зміст поняття попит. Індивідуальний і ринковий попит. Обґрунтування дії закону попиту.
47. Чинники попиту та їх вплив на криву попиту.
48. Ринкова ціна та ціна рівноваги
49. Чинники пропозиції та їх вплив на криву пропозиції.
50. Особливості формування пропозиції та попиту на землю.
51. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу.
53. Ринкова поведінка монополістичного конкурента
54. Цінова дискримінація: поняття, умови.
55. Нецінова конкуренція на ринку монополістичного конкурента
56.Ринкова стратегія підприємства-монополіста
58. Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції
59. Економічний та бухгалтерський прибуток.
57. Земля, як фактор виробництва. Земельна рента
60. Сутність та обґрунтування рівноваги споживача.
61. Типовий характер зміни витрат виробництва у короткостроковому періоді
62. Похідний попит
63. Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору.
64. Крива байдужості та її властивості
65. Особливості олігополістичного ринку.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info