Материал: Без названия (ID:48496)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48496)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
2. Типи економічних систем та їх особливості
4. Перехідна економіка. Особливості розвитку в Україні
5. Сутність та цілі економічної політики. Роль держави у розвитку економіки змішаного типу
6. Інвестиції: сутність, види, джерела
8. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт: економічний зміст та особливості розрахунку
9. Фіскальна політика держави: сутність, види, інструменти (див. пит 15.)
10. Номінальний та реальний валовий внутрішній продукт
12. Циклічність як форма еконономічного розвитку. Фази економічного циклу та їх особливості
13. Державний бюджет: сутність, складові, особливості формування
14. Крива Лафера. Економічна сутність та графічна інтерпретація
15. Фіскальна політика і державний бюджет
16. Робоча сила. Зайнятість та безробіття. Рівень безробіття
17. Різновиди безробіття. Повна зайнятість. Природний рівень безробіття
18. Економічні та соціальні витрати на виробництво. Закон Оукена.
19. Гроші: сутність, виникнення та види
20. Інфляція: сутність, види
21. Функції грошей
22. Інфляція попиту та інфляція витрат. Стагфляція
23. Ліквідність грошей. Грошові агрегати
24. Очікувана і непередбачена інфляція. Помірна інфляція. Галопуюча інфляція. 25. Причини виникнення та економічно – соціальні наслідки інфляції
26. Попит на гроші: ефекти доходів, цін та відсоткових ставок
27. Антиінфляційна політика держави: сутність, інструменти
29. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції (пит. 48 – 49)
30. Грошово – кредитне політика держави: сутність, цілі та види
31. Тарифні та нетарифні методи регулювання економіки
32. Споживання та заощадження як функції доходу
33. Типи економічних систем та їх особливості34. Обмінний курс. Номінальний та реальний обмінний курс
35. Циклічність як форма економічного розвитку. Фвази економічного циклу та їх особливості
36. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт: економічний зміст та особливості розрахунку
37. Валовий національний продукт і валовий внутрішній продукт
38. Характерні риси ВНП
39. Кінцеві і проміжні продукти, додана вартість. Роль цих показників при розрахунку вартості ВНП
40. Методика розрахунку ВНП по доходах
41. Методика розрахунку ВНП по витратах
43. Розходження між реальним і номінальним ВНП. Дефлятор (інфлятор) ВНП
44. Методи державного регулювання розвитку економіки країни
45. Сутність понять “повна зайнятість” і рівень безробіття
46. Сутність Закону Оукена
47. Характеристика дефляції та інфляції.
48. Фактори, що впливають на зміну величини сукупного попитк
49. Характеристика сукупної пропозиції. Особливості її графічного зображення
49. Характеристика сукупної пропозиції. Особливості її графічного зображення51. Сутність грошової системи та її елементи
52. Основні типи систем грошового обігу
53. Встановлення рівноваги на грошовому ринку
54. Сутність і роль центрального банку в банківській системі та його основні функції
55. Сутність комерційних банків та їх основні функції
56. Банківський прибуток комерційних банків і джерела його формування
58. Сутність механізму дії грошового мультиплікатора
59. Сутність кредиту та його основні функції
61. Цінові фактори сукупного попиту (див. пит. 48)
60. Основні форми кредиту
64. Мультиплікатор ынвестицый
65. Методи монетарної політики
2. Типи економічних систем та їх особливості
4. Перехідна економіка. Особливості розвитку в Україні
5. Сутність та цілі економічної політики. Роль держави у розвитку економіки змішаного типу
6. Інвестиції: сутність, види, джерела
8. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт: економічний зміст та особливості розрахунку
9. Фіскальна політика держави: сутність, види, інструменти (див. пит 15.)
10. Номінальний та реальний валовий внутрішній продукт
12. Циклічність як форма еконономічного розвитку. Фази економічного циклу та їх особливості
13. Державний бюджет: сутність, складові, особливості формування
14. Крива Лафера. Економічна сутність та графічна інтерпретація
15. Фіскальна політика і державний бюджет
16. Робоча сила. Зайнятість та безробіття. Рівень безробіття
17. Різновиди безробіття. Повна зайнятість. Природний рівень безробіття
18. Економічні та соціальні витрати на виробництво. Закон Оукена.
19. Гроші: сутність, виникнення та види
20. Інфляція: сутність, види
21. Функції грошей
22. Інфляція попиту та інфляція витрат. Стагфляція
23. Ліквідність грошей. Грошові агрегати
24. Очікувана і непередбачена інфляція. Помірна інфляція. Галопуюча інфляція. 25. Причини виникнення та економічно – соціальні наслідки інфляції
26. Попит на гроші: ефекти доходів, цін та відсоткових ставок
27. Антиінфляційна політика держави: сутність, інструменти
29. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції (пит. 48 – 49)
30. Грошово – кредитне політика держави: сутність, цілі та види
31. Тарифні та нетарифні методи регулювання економіки
32. Споживання та заощадження як функції доходу
33. Типи економічних систем та їх особливості34. Обмінний курс. Номінальний та реальний обмінний курс
35. Циклічність як форма економічного розвитку. Фвази економічного циклу та їх особливості
36. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт: економічний зміст та особливості розрахунку
37. Валовий національний продукт і валовий внутрішній продукт
38. Характерні риси ВНП
39. Кінцеві і проміжні продукти, додана вартість. Роль цих показників при розрахунку вартості ВНП
40. Методика розрахунку ВНП по доходах
41. Методика розрахунку ВНП по витратах
43. Розходження між реальним і номінальним ВНП. Дефлятор (інфлятор) ВНП
44. Методи державного регулювання розвитку економіки країни
45. Сутність понять “повна зайнятість” і рівень безробіття
46. Сутність Закону Оукена
47. Характеристика дефляції та інфляції.
48. Фактори, що впливають на зміну величини сукупного попитк
49. Характеристика сукупної пропозиції. Особливості її графічного зображення
49. Характеристика сукупної пропозиції. Особливості її графічного зображення51. Сутність грошової системи та її елементи
52. Основні типи систем грошового обігу
53. Встановлення рівноваги на грошовому ринку
54. Сутність і роль центрального банку в банківській системі та його основні функції
55. Сутність комерційних банків та їх основні функції
56. Банківський прибуток комерційних банків і джерела його формування
58. Сутність механізму дії грошового мультиплікатора
59. Сутність кредиту та його основні функції
61. Цінові фактори сукупного попиту (див. пит. 48)
60. Основні форми кредиту
64. Мультиплікатор ынвестицый
65. Методи монетарної політики
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info