Материал: Без названия (ID:48495)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48495)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Найдавніші джерела економічної думки
Економічна думка Стародавнього сходу
Економічна думка Стародавньої Греції. Платон. Аристотель. Ксенофонт
Ідеї класичної школи та марксизму в роботах українських економістів
Революція в макроекономіці Дж. М. Кейнс
Значення економічних праць М.Зібера
Соціально –економічна концепція Конфуціанства
Маржиналізм як переосмислення цінностей класичної політекономії
Інституційно – соціальний напрям економічної думки Дж. Гелбрейт
Економічні погляди А. Тюрбо
А Сміт про прибуток і ренту
Революційні особливості маржиналізму
Меркантилізм – перша концепція ринкової економіки
Проекти суспільного устрою Платона
Меркантилізм – перша концепція ринкової економіки
Теорія граничної корисності австрійської школи К. Менгер,
Фрідріх ФОН Візер (1851-1926)
О. ФОН Бем-Баверк (1851-1914)
Зародження політичної економії У. Петті, П. Буагільбера
Формування неокласичної теорії А.Маршалл, Кларк, Парето.
«Закон предельной производительности» Дж.Б. Кларка
Підприємництво і іновації Й. Шумпетер
Фізіократія – Французька політекономія
М. Фрідмен. Монетаризм
Трансакційні витрати. Теорема Коуза
Предмет і метод історії економічних вчень
Економічна таблиця Кене та її значення
Схема відтворення суспільного продукту Маркса
Політекономія соціалізму.
Модель суспільства А. Тюрбо
Основні етапи розвитку історії економічних вчень
Основи теорії суспільства по Друк еру
Економічна думка середньовіччя. Ф. Аквінський
Економічні погляди А. Смітта та їх суперечність
Теорія вартості А. Сміта
Монополістична і недосконала конкуренція
Теорія розрива з минулим А.Тофлера
Основні ідеї економічного вчення Д. Рікардо
Закон Сея
Практичні рекомендації Кейнса до макроекономічної політики.
Теорія народонаселення Т. Мальтуса
Мультиплікатор Кейнса.
Доктрина соціальних реформ Дж. С. Мілля
Економічне вчення К. Маркса та його вплив на суспільне життя
Економічне вчення Маркса та його вплив на суспільне життя
Перший етап маржинальної революції.
Класифікація ринків Робінзона
Історична школа
Теоретичні помилки першого етапу маржинальної революції
Погляди А. Смітта на поділ праці. Продуктивна і непродуктивна праця
Теорія граничної корисності австрійської школи
Теорія послуг і концепція економічної гармонії Ф.Бастіа
Вчення Мальтуса щодо реалізації суспільного продукту
Вчення К. Маркса про класи.
Теорія ефективного попиту по Кейнсу
Економічні погляди на перехід від адміністративного до економічного господарства
Реформи П. Буагільбера
Теорія очікування О. Бем-Баверка
Основні ідеї меркантилістів
Про організацію рабовласницьких латифундій в стародавньому Римі
Соціальна фізика Ібн – Хальдуна
Еволюція поглядів на теорію вартості. Вартість і цінність.
Характеристика економічної таблиці Ф. Кене як першої моделі суспільного відтворення
Відкрита критика ідей класичної школи політекономії у творах Бастіа та Кері
Економічні ідеї історичної школи в Німеччині
Дж. М. Кейнс як засновник нового напрямку в економічній наці теорії макроекономіки
Характеристика ревізіонізму Е.Берштейна та центристських поглядів К.Каутського та В.Гіфельдінга.
Найдавніші джерела економічної думки
Економічна думка Стародавнього сходу
Економічна думка Стародавньої Греції. Платон. Аристотель. Ксенофонт
Ідеї класичної школи та марксизму в роботах українських економістів
Революція в макроекономіці Дж. М. Кейнс
Значення економічних праць М.Зібера
Соціально –економічна концепція Конфуціанства
Маржиналізм як переосмислення цінностей класичної політекономії
Інституційно – соціальний напрям економічної думки Дж. Гелбрейт
Економічні погляди А. Тюрбо
А Сміт про прибуток і ренту
Революційні особливості маржиналізму
Меркантилізм – перша концепція ринкової економіки
Проекти суспільного устрою Платона
Меркантилізм – перша концепція ринкової економіки
Теорія граничної корисності австрійської школи К. Менгер,
Фрідріх ФОН Візер (1851-1926)
О. ФОН Бем-Баверк (1851-1914)
Зародження політичної економії У. Петті, П. Буагільбера
Формування неокласичної теорії А.Маршалл, Кларк, Парето.
«Закон предельной производительности» Дж.Б. Кларка
Підприємництво і іновації Й. Шумпетер
Фізіократія – Французька політекономія
М. Фрідмен. Монетаризм
Трансакційні витрати. Теорема Коуза
Предмет і метод історії економічних вчень
Економічна таблиця Кене та її значення
Схема відтворення суспільного продукту Маркса
Політекономія соціалізму.
Модель суспільства А. Тюрбо
Основні етапи розвитку історії економічних вчень
Основи теорії суспільства по Друк еру
Економічна думка середньовіччя. Ф. Аквінський
Економічні погляди А. Смітта та їх суперечність
Теорія вартості А. Сміта
Монополістична і недосконала конкуренція
Теорія розрива з минулим А.Тофлера
Основні ідеї економічного вчення Д. Рікардо
Закон Сея
Практичні рекомендації Кейнса до макроекономічної політики.
Теорія народонаселення Т. Мальтуса
Мультиплікатор Кейнса.
Доктрина соціальних реформ Дж. С. Мілля
Економічне вчення К. Маркса та його вплив на суспільне життя
Економічне вчення Маркса та його вплив на суспільне життя
Перший етап маржинальної революції.
Класифікація ринків Робінзона
Історична школа
Теоретичні помилки першого етапу маржинальної революції
Погляди А. Смітта на поділ праці. Продуктивна і непродуктивна праця
Теорія граничної корисності австрійської школи
Теорія послуг і концепція економічної гармонії Ф.Бастіа
Вчення Мальтуса щодо реалізації суспільного продукту
Вчення К. Маркса про класи.
Теорія ефективного попиту по Кейнсу
Економічні погляди на перехід від адміністративного до економічного господарства
Реформи П. Буагільбера
Теорія очікування О. Бем-Баверка
Основні ідеї меркантилістів
Про організацію рабовласницьких латифундій в стародавньому Римі
Соціальна фізика Ібн – Хальдуна
Еволюція поглядів на теорію вартості. Вартість і цінність.
Характеристика економічної таблиці Ф. Кене як першої моделі суспільного відтворення
Відкрита критика ідей класичної школи політекономії у творах Бастіа та Кері
Економічні ідеї історичної школи в Німеччині
Дж. М. Кейнс як засновник нового напрямку в економічній наці теорії макроекономіки
Характеристика ревізіонізму Е.Берштейна та центристських поглядів К.Каутського та В.Гіфельдінга.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info