Материал: (ID:48486)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название (Код работы:48486)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Політологія у системі суспільствознавства
2. Предмет політології: характерні особливості та структурні елементи
3. Політика у житті суспільства її структура та різновиди
4. Функції політики у суспільному житті. Політика і мораль
5. Вчення про державу та співвідношення політики і моралі у морально-політичній філософії Конфуція
6. Концепція ідеальної держави у Платона та вчення про круговорот державних устроїв
7. Вчення про державу так державний лад Аристотеля
8. Вчення „небесну” і „земну” держави Аврелія Августина та його вплив на західноєвропейську політику середньовіччя
9. Особливості вчення про політику за доби Відродження. Співвідношення політики і моралі у політичній філософії Н. Макіавеллі
10. Д.Локк засновник класичного лібералізму. Особливості політичної філософії Д.Локка та Т.Гоббс
11. Основні ідеї політичної філософії Ш.Л. Монтескє та Ж-Ж. Руссо
12. Політичні погляди і соціальні концепції І.Канта, Й-Г. Фіхте, Г.Гегеля
13. Марксистська концепція науки про політику
14. Питання держави і права в період Київської Русі
15. Політичні ідеї козацтва. Державницькі і правові традиції Запорозької Січі. Конституція П.Орлика.
16. Соціально-політичні ідеї Києво-Могилянської академії: П. Могила,, Ф.Прокопович, І.Вишенський та ін..
17. Політична думка Кирило-Мефодіївського товариства: М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шевченко та ін..
18. Проблеми демократії, держави та політичних відносин у суспільній думці України др..пол 19 ст (В.Антонович, Д. Драгоманов, І. Франко, М.Грушевський)
19. Політична думка поч.. 20 ст. В Україні про національне відродження і державність (М. Міхновський, Д.Донцов, М.Хвильовий, В.Винниченко)
20.Політична наука в Україні др.. пол.. 20 ст., значення та головні тенденції розвитку
21. Поняття політичної влади. Об’єкт та суб’єкт політичної влади
22. Розкрийте зміст основних політологічних концепцій влади. Принцип поділу влади та його значення. Особливості державної влади в Україні.
23. Проблема співвідношення та взаємодії держави, політичної системи та громадянського суспільства
24. Загальні тенденції розвитку політичних систем перехідного типу
25. Національна ідея та її вплив на формування політичної системи України
26. Розвиток політичної культури як засіб забезпечення стабільності політичної системи України27. Проблеми типології держав у сучасному світі. Форми державного правління
28. Основні ознаки соціальної і правової держави та їх взаємозв’язок
29. Поняття політичного режиму. Спільні риси та відмінності у функціонуванні тоталітарного та авторитарного політичного режимів
30. Сучасні концепції демократії. Проблеми становлення демократії в Україні
31. Основні етапи становлення багатопартійної системи в новітній історії України
32. Поняття та функції політичних партій у політичному житті суспільства
33. Поняття „громадські об’єднання”, „громадські організації”, „громадські рухи”. Молодіжній рух у сучасній Україні
34. Неформальні об’єднання: структура та роль у суспільному житті
35. Походження елітизму: світові й вітчизняні теорії. Еліти в історії України
36. Політичне лідерство в сучасній Україні: основні проблеми оновлення
37. Технології формування іміджу політичного лідера
38. Проблеми правового обмеження негативного впливу бюрократії на суспільне життя
39. Політична культура – культура політичного мислення і поведінки
40. Типи політичної культури та її функції
41. Політична культура в сучасній Україні та політична культура української молоді на сучасному етапі
42. Дайте визначення ідеології, назвіть причини появи ідеології
43. Особливості засад ідеологій неоконсерватизму та неолібералізму
44. Особливості ідеологічної ситуації в посткомуністичних країнах
45. Політичний ідеологічний радикалізм: минуле та перспективи
46. Проблеми співвідношення демократії та громадського суспільства
47. Правова держава та громадське суспільство
48. Інститут громадянства та його роль у сучасному розвитку українського суспільства
49. Рівень культури громадянства в сучасній Україні та його вплив на суспільно-політичні процеси
50. Співвідношення понять „етнос”, „національність”, „нація”. Проблеми самовизначення націй та шляхи їх вирішення
51. Національна ідея та її роль у процесі становлення та розвитку нації. Національна ідея в Україні
52. Політичні проблеми національного питання в сучасній Україні та пріоритетні напрями національної політики в Україні
53. Основні теорії соціально-політичного конфлікту та їх розвиток
54. Політичний конфлікт: шляхи та технології їх розв’язання. Політичні конфлікти в Україні
55. Політична модернізація в Україні та роль політичної культури у її здійсненні
56. Поняття глобальних проблем та їх походження. Основні глобальні проблеми сучасності та політики. Класифікація глобальних проблем. Глобальні проблеми в Україні.
57. Міжнародні відносини та міжнародна політика, нові тенденції в світовому розвитку міжнародних відносин.
58. Україна в сучасному геополітичному просторі. Участь України в міжнародних об’єднаннях
59. Основні риси сучасної цивілізації. Проблеми майбутнього у сучасній соціально-політичній думці. Політичне прогнозування.
60. Управління політичною діяльністю та політичні технології
61. Політичний маркетинг та менеджмент їх особливості у сучасній Україні
1. Політологія у системі суспільствознавства
2. Предмет політології: характерні особливості та структурні елементи
3. Політика у житті суспільства її структура та різновиди
4. Функції політики у суспільному житті. Політика і мораль
5. Вчення про державу та співвідношення політики і моралі у морально-політичній філософії Конфуція
6. Концепція ідеальної держави у Платона та вчення про круговорот державних устроїв
7. Вчення про державу так державний лад Аристотеля
8. Вчення „небесну” і „земну” держави Аврелія Августина та його вплив на західноєвропейську політику середньовіччя
9. Особливості вчення про політику за доби Відродження. Співвідношення політики і моралі у політичній філософії Н. Макіавеллі
10. Д.Локк засновник класичного лібералізму. Особливості політичної філософії Д.Локка та Т.Гоббс
11. Основні ідеї політичної філософії Ш.Л. Монтескє та Ж-Ж. Руссо
12. Політичні погляди і соціальні концепції І.Канта, Й-Г. Фіхте, Г.Гегеля
13. Марксистська концепція науки про політику
14. Питання держави і права в період Київської Русі
15. Політичні ідеї козацтва. Державницькі і правові традиції Запорозької Січі. Конституція П.Орлика.
16. Соціально-політичні ідеї Києво-Могилянської академії: П. Могила,, Ф.Прокопович, І.Вишенський та ін..
17. Політична думка Кирило-Мефодіївського товариства: М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шевченко та ін..
18. Проблеми демократії, держави та політичних відносин у суспільній думці України др..пол 19 ст (В.Антонович, Д. Драгоманов, І. Франко, М.Грушевський)
19. Політична думка поч.. 20 ст. В Україні про національне відродження і державність (М. Міхновський, Д.Донцов, М.Хвильовий, В.Винниченко)
20.Політична наука в Україні др.. пол.. 20 ст., значення та головні тенденції розвитку
21. Поняття політичної влади. Об’єкт та суб’єкт політичної влади
22. Розкрийте зміст основних політологічних концепцій влади. Принцип поділу влади та його значення. Особливості державної влади в Україні.
23. Проблема співвідношення та взаємодії держави, політичної системи та громадянського суспільства
24. Загальні тенденції розвитку політичних систем перехідного типу
25. Національна ідея та її вплив на формування політичної системи України
26. Розвиток політичної культури як засіб забезпечення стабільності політичної системи України27. Проблеми типології держав у сучасному світі. Форми державного правління
28. Основні ознаки соціальної і правової держави та їх взаємозв’язок
29. Поняття політичного режиму. Спільні риси та відмінності у функціонуванні тоталітарного та авторитарного політичного режимів
30. Сучасні концепції демократії. Проблеми становлення демократії в Україні
31. Основні етапи становлення багатопартійної системи в новітній історії України
32. Поняття та функції політичних партій у політичному житті суспільства
33. Поняття „громадські об’єднання”, „громадські організації”, „громадські рухи”. Молодіжній рух у сучасній Україні
34. Неформальні об’єднання: структура та роль у суспільному житті
35. Походження елітизму: світові й вітчизняні теорії. Еліти в історії України
36. Політичне лідерство в сучасній Україні: основні проблеми оновлення
37. Технології формування іміджу політичного лідера
38. Проблеми правового обмеження негативного впливу бюрократії на суспільне життя
39. Політична культура – культура політичного мислення і поведінки
40. Типи політичної культури та її функції
41. Політична культура в сучасній Україні та політична культура української молоді на сучасному етапі
42. Дайте визначення ідеології, назвіть причини появи ідеології
43. Особливості засад ідеологій неоконсерватизму та неолібералізму
44. Особливості ідеологічної ситуації в посткомуністичних країнах
45. Політичний ідеологічний радикалізм: минуле та перспективи
46. Проблеми співвідношення демократії та громадського суспільства
47. Правова держава та громадське суспільство
48. Інститут громадянства та його роль у сучасному розвитку українського суспільства
49. Рівень культури громадянства в сучасній Україні та його вплив на суспільно-політичні процеси
50. Співвідношення понять „етнос”, „національність”, „нація”. Проблеми самовизначення націй та шляхи їх вирішення
51. Національна ідея та її роль у процесі становлення та розвитку нації. Національна ідея в Україні
52. Політичні проблеми національного питання в сучасній Україні та пріоритетні напрями національної політики в Україні
53. Основні теорії соціально-політичного конфлікту та їх розвиток
54. Політичний конфлікт: шляхи та технології їх розв’язання. Політичні конфлікти в Україні
55. Політична модернізація в Україні та роль політичної культури у її здійсненні
56. Поняття глобальних проблем та їх походження. Основні глобальні проблеми сучасності та політики. Класифікація глобальних проблем. Глобальні проблеми в Україні.
57. Міжнародні відносини та міжнародна політика, нові тенденції в світовому розвитку міжнародних відносин.
58. Україна в сучасному геополітичному просторі. Участь України в міжнародних об’єднаннях
59. Основні риси сучасної цивілізації. Проблеми майбутнього у сучасній соціально-політичній думці. Політичне прогнозування.
60. Управління політичною діяльністю та політичні технології
61. Політичний маркетинг та менеджмент їх особливості у сучасній Україні
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info