Материал: Без названия (ID:48480)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48480)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Психологія як наука, її предмет і завдання. Сучасні напрямки психології.
Періодизація психічного розвитку.
Гра як провідна діяльність дошкільника, її характеристика.
Криза вступу до школи. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра.
Самовиховання, його сутність і показники.
Основні методи психології, їх характеристика.
Поняття про соціальну ситуацію психічного розвитку і провідну діяльність.
Проблеми особистості в соціальній психології. Соціалізація та індивідуалізація.
Поняття про психічні новоутворення та кризові періоди розвитку.
Роль навчання в психічному розвитку дитини.
Контроль знань, його сутність та функції.
Поняття про особистість та індивідуальність. Суспільна сутність особистості.
Взаємозв'язок навчання і виховання в психічному розвитку.
Рушійні сили розвитку особистості.
Соціальна ситуація розвитку підлітка. Криза підліткового віку.
Особливості розвитку пізнавальних процесів у молодшому шкільному віці.
Психологічні механізми виховання і формування моральних якостей особистості.
Поняття про спілкування, його функції. Спілкування як між особова взаємодія. Соціальний контроль у спілкуванні.
Роль середовища в психічному розвитку дитини. Характеристика соціогенетичної концепції розвитку.
Проблема професійного самовизначення в юнацькому віці.
Поняття "смислового бар'єру" у педагогічній психології, його види і способи.
Поняття про увагу, її фізіологічні основи. Властивості і види уваги.
Новоутворення у особистісній сфері підлітка.
Основні закономірності психічного розвитку дитини,
Вплив стереотипів у сприйманні людини людиною в процесі комунікації.
Характеристика абстрактного пізнання, його пізнавальні можливості (мислення).
Перцептивна, інтерактивна та комунікативна сторони спілкування.
Поняття про мислення, його соціальна природа. Основні мислительні операції.
Особливості спілкування в підлітковому віці.
Природні передумови психічного розвитку дитини. Характеристика біогенетичної концепції психічного розвитку.
Причини виникнення та шляхи подолання конфліктів у соціальній взаємодії.
Особливості провідної діяльності і основні новоутворення дошкільника.
Культурно-історична концепція Л.С. Виготського та її значення для вітчизняної педагогічної психології.
Поняття про почуття, їх природа і життєва роль. Вищі почуття як продукт суспільного буття людей.
Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці. Основні новоутворення юнака.
Актквні методи навчання.
Предмет, завдання та принципи вікової психології.
Уміння вчитися самостійно як вища форма учбової діяльності.
Темперамент, фізіологічні основи темпераменту. Психологічна характеристика основних типів темпераменту.
Поняття про сенситивні періоди психічного розвитку і необхідність їх врахування в роботі з дітьми.
Поняття про здібності, їх структура. Здібності і задатки. Процес формування здібностей.
Проблема групи в соціальній психології.
Стилі педагогічної діяльності.
Види здібностей, рівні їх розвитку. Здібності і діяльність.
Психічний розвиток немовляти.
Особливості провідної діяльності та основні новоутворення дошкільника.
Структура педагогічних здібностей.
Струістура свідомості. Зв'язок свідомості та діяльності.
Характеристика дитини раннього віку. Криза 3-х років.
Індивідуальний підхід до дитини і його реалізація в процесі виховання.
Поняття про характер, його структура. Умови формування характеру. Характер і темперамент.
Психологічні основи змісту навчання.
Психологічні особливості розвиваючого навчання.
Поняття про волю, її природа. Види вольових дій. Структура складної вольової дії.
Поняття про пам'ять. Процеси і види пам'яті. Умови продуктивного запам'ятання.
Поняття про уяву, фізіологічні основи уяви. Уява як форма випереджаючого відображення.
Структура педагогічної психології, її зв'язок з іншими науками.
Мотиваційний компонент учбової діяльності. Види мотивів учіння та їх формування.
Характеристика чуттєвого пізнання (відчуття і сприймання).
Методи виховання» їх класифікація і характеристика.
Міжособові стосунки в колективі, психологічні механізми їх
формування. Психологічний статус формального і неформального лідера групи.
Психологічні основи змісту навчання.
Поняття про діяльність, суспільно-історичний характер
діяльності. Вміння і навички, процес формування навичок.
Психологія виховання, ЇЇ предмет і завдання.
Психологічна характеристика стилів педагогічної діяльності.
Стилі управління. Керівництво та лідерство.
Принципи розвиваючого навчання.
Способи подолання неуспішності учнів.
Фізіологічні основи психіки. Поняття про безумовні та умовні рефлекси.
Неуспішність учнів, її причини.
Свідомість як вища форма психіки, її основні ознаки. Умови виникнення свідомості.
Творчий характер педагогічної діяльності, ЇЇ суть.
Психіка, як відображувальна діяльність мозку. Функції і життєва роль психіки.
Соціальна ситуація розвитку дошкільника. Основні психічні новоутворення в дошкільному віці.
Психологічний аналіз вчинку.

Психологія як наука, її предмет і завдання. Сучасні напрямки психології.
Періодизація психічного розвитку.
Гра як провідна діяльність дошкільника, її характеристика.
Криза вступу до школи. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра.
Самовиховання, його сутність і показники.
Основні методи психології, їх характеристика.
Поняття про соціальну ситуацію психічного розвитку і провідну діяльність.
Проблеми особистості в соціальній психології. Соціалізація та індивідуалізація.
Поняття про психічні новоутворення та кризові періоди розвитку.
Роль навчання в психічному розвитку дитини.
Контроль знань, його сутність та функції.
Поняття про особистість та індивідуальність. Суспільна сутність особистості.
Взаємозв'язок навчання і виховання в психічному розвитку.
Рушійні сили розвитку особистості.
Соціальна ситуація розвитку підлітка. Криза підліткового віку.
Особливості розвитку пізнавальних процесів у молодшому шкільному віці.
Психологічні механізми виховання і формування моральних якостей особистості.
Поняття про спілкування, його функції. Спілкування як між особова взаємодія. Соціальний контроль у спілкуванні.
Роль середовища в психічному розвитку дитини. Характеристика соціогенетичної концепції розвитку.
Проблема професійного самовизначення в юнацькому віці.
Поняття "смислового бар'єру" у педагогічній психології, його види і способи.
Поняття про увагу, її фізіологічні основи. Властивості і види уваги.
Новоутворення у особистісній сфері підлітка.
Основні закономірності психічного розвитку дитини,
Вплив стереотипів у сприйманні людини людиною в процесі комунікації.
Характеристика абстрактного пізнання, його пізнавальні можливості (мислення).
Перцептивна, інтерактивна та комунікативна сторони спілкування.
Поняття про мислення, його соціальна природа. Основні мислительні операції.
Особливості спілкування в підлітковому віці.
Природні передумови психічного розвитку дитини. Характеристика біогенетичної концепції психічного розвитку.
Причини виникнення та шляхи подолання конфліктів у соціальній взаємодії.
Особливості провідної діяльності і основні новоутворення дошкільника.
Культурно-історична концепція Л.С. Виготського та її значення для вітчизняної педагогічної психології.
Поняття про почуття, їх природа і життєва роль. Вищі почуття як продукт суспільного буття людей.
Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці. Основні новоутворення юнака.
Актквні методи навчання.
Предмет, завдання та принципи вікової психології.
Уміння вчитися самостійно як вища форма учбової діяльності.
Темперамент, фізіологічні основи темпераменту. Психологічна характеристика основних типів темпераменту.
Поняття про сенситивні періоди психічного розвитку і необхідність їх врахування в роботі з дітьми.
Поняття про здібності, їх структура. Здібності і задатки. Процес формування здібностей.
Проблема групи в соціальній психології.
Стилі педагогічної діяльності.
Види здібностей, рівні їх розвитку. Здібності і діяльність.
Психічний розвиток немовляти.
Особливості провідної діяльності та основні новоутворення дошкільника.
Структура педагогічних здібностей.
Струістура свідомості. Зв'язок свідомості та діяльності.
Характеристика дитини раннього віку. Криза 3-х років.
Індивідуальний підхід до дитини і його реалізація в процесі виховання.
Поняття про характер, його структура. Умови формування характеру. Характер і темперамент.
Психологічні основи змісту навчання.
Психологічні особливості розвиваючого навчання.
Поняття про волю, її природа. Види вольових дій. Структура складної вольової дії.
Поняття про пам'ять. Процеси і види пам'яті. Умови продуктивного запам'ятання.
Поняття про уяву, фізіологічні основи уяви. Уява як форма випереджаючого відображення.
Структура педагогічної психології, її зв'язок з іншими науками.
Мотиваційний компонент учбової діяльності. Види мотивів учіння та їх формування.
Характеристика чуттєвого пізнання (відчуття і сприймання).
Методи виховання» їх класифікація і характеристика.
Міжособові стосунки в колективі, психологічні механізми їх
формування. Психологічний статус формального і неформального лідера групи.
Психологічні основи змісту навчання.
Поняття про діяльність, суспільно-історичний характер
діяльності. Вміння і навички, процес формування навичок.
Психологія виховання, ЇЇ предмет і завдання.
Психологічна характеристика стилів педагогічної діяльності.
Стилі управління. Керівництво та лідерство.
Принципи розвиваючого навчання.
Способи подолання неуспішності учнів.
Фізіологічні основи психіки. Поняття про безумовні та умовні рефлекси.
Неуспішність учнів, її причини.
Свідомість як вища форма психіки, її основні ознаки. Умови виникнення свідомості.
Творчий характер педагогічної діяльності, ЇЇ суть.
Психіка, як відображувальна діяльність мозку. Функції і життєва роль психіки.
Соціальна ситуація розвитку дошкільника. Основні психічні новоутворення в дошкільному віці.
Психологічний аналіз вчинку.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info