Материал: (ID:48475)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название (Код работы:48475)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Що визначає термін “екологія”? Які основні завдання екології?
2. Назвіть основні етапи розвитку взаємовідносин людини і природного середовища
3. Зробіть перелік рівнів організації життя і підрозділів екології, що досліджують явища, які відбуваються в цих системах
4. Розкрийте визначення соціоекології і назвіть причини її виникнення
5. Визначення поняття “екологічний фактор”. Класифікація факторів.
6. Якими особливостями характеризуються соціоекосистеми.
7. Розкрийте зміст закону толерантності.
8. З яких підсистем і елементів складаються соціоекоситеми?
9. Розкрийте сутність закону мінімуму і закону сукупності
10. Дайте визначення природних ресурсіів та їх класифікацію
11. Що таке фотоперіодизм і біологічний годинник?
12. Дайте визначення рекреаційних ресурсів та їх перелік
13. Адаптація. Види температурних адаптацій.
14. Зробіть перелік основних екологічних проблем сучачності
15. Основні типи взаємодії між організмами одного виду, їх сутність.
16. Назвіть які екологічні проблеми притаманні Україні
17. Які взаємодії відбуваються між організмами різних видів? Розкрийте їх сутність
18. Дайте визначення охорони природи і назвіть основні її напрямки
19. Дайте визначення поняття “екологічна ніша”? Які можливості дає її знання?
20. Назвіть територію і об’єкти природно - заповідного фонду України
21. Що означає поняття “популяція”? Основні характеристики популяції
22. Дайте визначення забруднення довкілля і зробіть класифікацію забруднення
23. Сутність закону розвитку популяцій.
24. Дайте визначення раціонального природокористування і вкажіть його основу.
25. Що таке екологічна структура популяцій?
26. Що визначає термін “безвідходна технологія”? На яких передумовах базується теорія безвідходних технологій?
27. Що таке СТАТЕВА І ВІКОВА СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ і яку роль вона відіграє в структурі популяцій.
28. Зробіть перелік принципів охорони навколишнього природного середовища, що встановлені в законі “Про охорону навколишнього природного середовища України”
29. Що таке екологічна структура популяцій і від чого вона залежить?
30. Назвіть напрямки, по яким передбачається розвиток охорони повітря згідно закону України “Про охорону атмосферного повітря”
31. Дайте визначення виду і назвіть його критерії
32. Назвіть напрямки правової охорони земельних ресурсів України
34. Назвіть принципи, на яких будується концепція сталого розвитку України
35. Назвіть основні властивості біоценозу
36. Екологічний моніторинг, його основні завдання
37. Дайте визначення екологічного менеджменту і назвіть його функції.
38. Що таке біцеотична структура угрупувань?
39. Назвіть основні фактори інфраструктури екологічного менеджменту, які визначають сприятливу обстановку для його реалізації.
40. Назвіть трофічні ланцюги живлення і якими групами організмів вони представлені?
42. Зробіть перелік економічних заходів охорони навколишнього середовища.
43. Дайте і розкрийте визначення біогеоценозу.
44. Маркетингові підходи щодо управління природоохоронною діялістю
45. Що таке біологічні кругообіги і що необхідно для їх підтримування?
46. Що таке екологічний аудит і які види діяльності він включає.
47. В чому полягає спільність і відмінність між екосистемою та біогеоценозами.
49. Яке сучасне уявлення про біосферу? З яких компонентів вона складається?
50. Які фактори впливають на стан здоровя населення і яка демографічна ситуація в Україні в наш час?
51. З яких ієрархічних систем складається біосфера?
52. Які загальні риси має сучасна урбанізація і які наслідки цього процесу?
53. Якими є найважливіши умови існування і розвитку життя на землі.
54. Особливості туристичного природокористування.
55. Що таке трофічний зв’язок між організмами і який процес відбувається в ньому?
58. Проблеми охорони і раціонального використання рекреаційних ресурсів в Україні
1. Що визначає термін “екологія”? Які основні завдання екології?
2. Назвіть основні етапи розвитку взаємовідносин людини і природного середовища
3. Зробіть перелік рівнів організації життя і підрозділів екології, що досліджують явища, які відбуваються в цих системах
4. Розкрийте визначення соціоекології і назвіть причини її виникнення
5. Визначення поняття “екологічний фактор”. Класифікація факторів.
6. Якими особливостями характеризуються соціоекосистеми.
7. Розкрийте зміст закону толерантності.
8. З яких підсистем і елементів складаються соціоекоситеми?
9. Розкрийте сутність закону мінімуму і закону сукупності
10. Дайте визначення природних ресурсіів та їх класифікацію
11. Що таке фотоперіодизм і біологічний годинник?
12. Дайте визначення рекреаційних ресурсів та їх перелік
13. Адаптація. Види температурних адаптацій.
14. Зробіть перелік основних екологічних проблем сучачності
15. Основні типи взаємодії між організмами одного виду, їх сутність.
16. Назвіть які екологічні проблеми притаманні Україні
17. Які взаємодії відбуваються між організмами різних видів? Розкрийте їх сутність
18. Дайте визначення охорони природи і назвіть основні її напрямки
19. Дайте визначення поняття “екологічна ніша”? Які можливості дає її знання?
20. Назвіть територію і об’єкти природно - заповідного фонду України
21. Що означає поняття “популяція”? Основні характеристики популяції
22. Дайте визначення забруднення довкілля і зробіть класифікацію забруднення
23. Сутність закону розвитку популяцій.
24. Дайте визначення раціонального природокористування і вкажіть його основу.
25. Що таке екологічна структура популяцій?
26. Що визначає термін “безвідходна технологія”? На яких передумовах базується теорія безвідходних технологій?
27. Що таке СТАТЕВА І ВІКОВА СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ і яку роль вона відіграє в структурі популяцій.
28. Зробіть перелік принципів охорони навколишнього природного середовища, що встановлені в законі “Про охорону навколишнього природного середовища України”
29. Що таке екологічна структура популяцій і від чого вона залежить?
30. Назвіть напрямки, по яким передбачається розвиток охорони повітря згідно закону України “Про охорону атмосферного повітря”
31. Дайте визначення виду і назвіть його критерії
32. Назвіть напрямки правової охорони земельних ресурсів України
34. Назвіть принципи, на яких будується концепція сталого розвитку України
35. Назвіть основні властивості біоценозу
36. Екологічний моніторинг, його основні завдання
37. Дайте визначення екологічного менеджменту і назвіть його функції.
38. Що таке біцеотична структура угрупувань?
39. Назвіть основні фактори інфраструктури екологічного менеджменту, які визначають сприятливу обстановку для його реалізації.
40. Назвіть трофічні ланцюги живлення і якими групами організмів вони представлені?
42. Зробіть перелік економічних заходів охорони навколишнього середовища.
43. Дайте і розкрийте визначення біогеоценозу.
44. Маркетингові підходи щодо управління природоохоронною діялістю
45. Що таке біологічні кругообіги і що необхідно для їх підтримування?
46. Що таке екологічний аудит і які види діяльності він включає.
47. В чому полягає спільність і відмінність між екосистемою та біогеоценозами.
49. Яке сучасне уявлення про біосферу? З яких компонентів вона складається?
50. Які фактори впливають на стан здоровя населення і яка демографічна ситуація в Україні в наш час?
51. З яких ієрархічних систем складається біосфера?
52. Які загальні риси має сучасна урбанізація і які наслідки цього процесу?
53. Якими є найважливіши умови існування і розвитку життя на землі.
54. Особливості туристичного природокористування.
55. Що таке трофічний зв’язок між організмами і який процес відбувається в ньому?
58. Проблеми охорони і раціонального використання рекреаційних ресурсів в Україні
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info