Материал: Без названия (ID:48467)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48467)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Облік та склад витрат на збут, згідно П(С)БО №16 „Витрати”
2. Облік і документальне оформлення надходження основних засобів
3. Передумови створення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємствах. Принципи створення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку
4. Економічна сутність і класифікація витрат, згідно П(С)БО №16 „Витрати”. Облік та групування витрат за елементами
5. Облік і документальне оформлення розрахунків з постачальниками і
підрядниками
6. Облік, нарахування і документальне оформлення заробітної плати за
відпрацьований час
7. Поняття, визначення та оцінка запасів. П(С)БО №9 -Запаси". Облік і документальне оформлення руху виробничих запасів.
8. Облік і документальне оформлення розрахунків з покупцями та
замовниками
9. Облік і документальне оформлення розрахунків за податками і платежами
10. Електронне документування. Переваги та порядок здійснення електронного
документообігу
11. Поняття комп'ютерної форми обліку. Принципи комп'ютерної форми
обліку1
2.Облік касових операцій та їх документальне оформлення
13. Поняття склад і оцінка доходів, згідно П(С)БО №15 "Доход". Облік доходів
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
14.Аналіз прибутків підприємства
15.Фактори та ресурси продуктивності праці
16.Основні етапи розвитку інформаційних систем. Класифікація інформаційних систем
17. Порядок відкриття та облік операцій на банківських рахунках
18.Прибуток та рентабельність підприємства
19. Перевірка стану організації облікової політики
20.Облік, нарахування і документальне оформлення заробітної плати за
невіднрацьований час
21. Методи визначення продуктивності праці
22.Ознаки класифікації ревізії
23.Облік та порядок формування собівартості реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
24.Права і обов'язки ревізорів
25. Облік фінансових результатів, методика визначення результатів від звичайної діяльності
26.Носії інформації, їх класифікація і основні характеристики
27. Поняття та види матеріальної шкоди
28. Види кредитів та їх облік
29.Облік і документальне оформлення ремонту основних засобів
30. Базові інформаційні технології Microsoft Excel та графічні методи
розв'язання задач
31. Облік і документальне оформлення нематеріальних активів
32.Особливості організації бухгалтерського обліку при застосуванні
комп'ютерних систем бухгалтерського обліку
33. Облік і документальне оформлення випуску готової продукції
34. Ринок праці в сучасній економічній системі
35. Поняття, розподіл, документування і облік витрат майбутніх періодів
36. Документальне оформлення матеріалів ревізії.
37. Облік і склад адміністративних витрат, згідно П(С)БО №16 "Витрати".
38. Облік і документальне оформлення нарахування амортизації нематеріальних активів
39.Аналіз обсягу виробництва та реалізації продукції
40.Облік належної до сплати за даними бухгалтерського обліку суми податку
на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.
41.Собівартість продукції. Калькуляція
42.Аналіз матеріально-технічного постачання та стану запасів
43.Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
44.Комп`ютеризація процесу інвентаризації
45. Аналіз загальної суми витрат на виробництво товарної продукції
46. Аналіз рентабельності діяльності підприємства
47. Аналіз складу та асортименту продукції Поняття, види, облік і документальне оформлення руху МШП
48. Поняття, види, облік і документальне оформлення руху МШП
49. Автоматизація обліку праці і заробітної плати
50.Аналіз фонду заробітної плати51. Управління підприємством
52. Аналіз якості продукції та ритмічності виробництва
53. Банкрутство і санація підприємств54. Аналіз витрат на оплату праці
55. Автоматизовані робочі місця облікового працівника
56. Автоматизація обліку матеріальних цінностей
57.Предмет, зміст, завдання і принципи економічного аналізу
58.Планування проведення ревізії
59. Аналіз фінансового стану підприємства
60. Аудиторський (незалежний) контроль61. Ревізійний процес
62. Планування діяльності підприємств
63. Мотивація та оплата праці
64.Організація економічного аналізу, його інформаційна база
65. Ціни та фактори їх формування
66. Автоматизація обліку основних засобів
67. Підприємство як суб’єкт господарювання в ринковій системі
68. Інвентаризація: суть, види та роль у ревізії. 69.Облік і документальне оформлення вибуття основних засобів
70. Порядок нарахування амортизації основних засобів та її облік
71. Перевірка дотримання правил складання кореспонденції рахунків
72. Поняття і завдання господарського контролю
73.Аналіз використання основних виробничих фондів
74.Облік і документальне оформлення розрахунків зі страхування
75. Зайнятість населення, її регулювання 76. Попит та пропозиція робочої сили
77.Ринок та ринкова економіка
78. Аналіз витрат на сировину і матеріалів
79. Порядок відкриття та облік банківських рахунків
80. Внутрішній господарський контроль 81.Облік загальновиробничих витрат та їх розподіл
82. Види планів ревізії
83. Види відповідальності
84. Мережа Інтернет 85. Трудові ресурси та їх структура
86. Облік і документальне оформлення розрахунків з підзвітними особами

87. Державний контроль
88. Сучасні інформаційні системи підприємства
89. Види утримань із заробітної плати та їх облік
90. Поняття економічної інформації, її види та властивості
1. Облік та склад витрат на збут, згідно П(С)БО №16 „Витрати”
2. Облік і документальне оформлення надходження основних засобів
3. Передумови створення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємствах. Принципи створення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку
4. Економічна сутність і класифікація витрат, згідно П(С)БО №16 „Витрати”. Облік та групування витрат за елементами
5. Облік і документальне оформлення розрахунків з постачальниками і
підрядниками
6. Облік, нарахування і документальне оформлення заробітної плати за
відпрацьований час
7. Поняття, визначення та оцінка запасів. П(С)БО №9 -Запаси". Облік і документальне оформлення руху виробничих запасів.
8. Облік і документальне оформлення розрахунків з покупцями та
замовниками
9. Облік і документальне оформлення розрахунків за податками і платежами
10. Електронне документування. Переваги та порядок здійснення електронного
документообігу
11. Поняття комп'ютерної форми обліку. Принципи комп'ютерної форми
обліку1
2.Облік касових операцій та їх документальне оформлення
13. Поняття склад і оцінка доходів, згідно П(С)БО №15 "Доход". Облік доходів
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
14.Аналіз прибутків підприємства
15.Фактори та ресурси продуктивності праці
16.Основні етапи розвитку інформаційних систем. Класифікація інформаційних систем
17. Порядок відкриття та облік операцій на банківських рахунках
18.Прибуток та рентабельність підприємства
19. Перевірка стану організації облікової політики
20.Облік, нарахування і документальне оформлення заробітної плати за
невіднрацьований час
21. Методи визначення продуктивності праці
22.Ознаки класифікації ревізії
23.Облік та порядок формування собівартості реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
24.Права і обов'язки ревізорів
25. Облік фінансових результатів, методика визначення результатів від звичайної діяльності
26.Носії інформації, їх класифікація і основні характеристики
27. Поняття та види матеріальної шкоди
28. Види кредитів та їх облік
29.Облік і документальне оформлення ремонту основних засобів
30. Базові інформаційні технології Microsoft Excel та графічні методи
розв'язання задач
31. Облік і документальне оформлення нематеріальних активів
32.Особливості організації бухгалтерського обліку при застосуванні
комп'ютерних систем бухгалтерського обліку
33. Облік і документальне оформлення випуску готової продукції
34. Ринок праці в сучасній економічній системі
35. Поняття, розподіл, документування і облік витрат майбутніх періодів
36. Документальне оформлення матеріалів ревізії.
37. Облік і склад адміністративних витрат, згідно П(С)БО №16 "Витрати".
38. Облік і документальне оформлення нарахування амортизації нематеріальних активів
39.Аналіз обсягу виробництва та реалізації продукції
40.Облік належної до сплати за даними бухгалтерського обліку суми податку
на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.
41.Собівартість продукції. Калькуляція
42.Аналіз матеріально-технічного постачання та стану запасів
43.Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
44.Комп`ютеризація процесу інвентаризації
45. Аналіз загальної суми витрат на виробництво товарної продукції
46. Аналіз рентабельності діяльності підприємства
47. Аналіз складу та асортименту продукції Поняття, види, облік і документальне оформлення руху МШП
48. Поняття, види, облік і документальне оформлення руху МШП
49. Автоматизація обліку праці і заробітної плати
50.Аналіз фонду заробітної плати51. Управління підприємством
52. Аналіз якості продукції та ритмічності виробництва
53. Банкрутство і санація підприємств54. Аналіз витрат на оплату праці
55. Автоматизовані робочі місця облікового працівника
56. Автоматизація обліку матеріальних цінностей
57.Предмет, зміст, завдання і принципи економічного аналізу
58.Планування проведення ревізії
59. Аналіз фінансового стану підприємства
60. Аудиторський (незалежний) контроль61. Ревізійний процес
62. Планування діяльності підприємств
63. Мотивація та оплата праці
64.Організація економічного аналізу, його інформаційна база
65. Ціни та фактори їх формування
66. Автоматизація обліку основних засобів
67. Підприємство як суб’єкт господарювання в ринковій системі
68. Інвентаризація: суть, види та роль у ревізії. 69.Облік і документальне оформлення вибуття основних засобів
70. Порядок нарахування амортизації основних засобів та її облік
71. Перевірка дотримання правил складання кореспонденції рахунків
72. Поняття і завдання господарського контролю
73.Аналіз використання основних виробничих фондів
74.Облік і документальне оформлення розрахунків зі страхування
75. Зайнятість населення, її регулювання 76. Попит та пропозиція робочої сили
77.Ринок та ринкова економіка
78. Аналіз витрат на сировину і матеріалів
79. Порядок відкриття та облік банківських рахунків
80. Внутрішній господарський контроль 81.Облік загальновиробничих витрат та їх розподіл
82. Види планів ревізії
83. Види відповідальності
84. Мережа Інтернет 85. Трудові ресурси та їх структура
86. Облік і документальне оформлення розрахунків з підзвітними особами

87. Державний контроль
88. Сучасні інформаційні системи підприємства
89. Види утримань із заробітної плати та їх облік
90. Поняття економічної інформації, її види та властивості
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info