Материал: Без названия (ID:48466)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48466)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Політологія у системі суспільствознавства
2. Предмет політології, особливості та структурні елементи
3. Система категорій політології
4. Політика як соціальне явище, її види та залежність від різних соціальних факторів
5. Функції політики у суспільному житті. Політика і мораль
6. Основні етапи розвитку політичної науки
7. Діалектика взаємозв’язку політики та економіки
8. Вчення про державу та співвідношення політики і моралі у морально-політичній філософії Конфуція
9. Концепція ідеальної держави у Платона та вчення про круговорот державних устроїв
10. Вчення про державу та державний лад Аристотеля
11. Особливості вчення про політику за доби Відродження. Співвідношення політики і моралі у політичній філософії Н. Макіавеллі
12. Д.Локк засновник класичного лібералізму. Особливості політичної філософії Д.Локка та Т.Гоббс
13. Основні ідеї політичної філософії Ш.Л. Монтеск`є та Ж-Ж. Руссо
14. Суть і особливості політичної влади
15. Місце і роль держави в політичній системі
16. Політична думка Середньовіччя
17. Політична думка в країнах Стародавнього Сходу (Конфуцій, Лаоцзи, Заратустра)
18. Політична думка мислителів Стародавньої Греції (Платон і Аристотель)
19. Політичні погляди Марка Туллія Цицерона, Аквінського
20. Політичні ідеї козацтва. Державницькі і правові традиції Запорозької Січі. Конституція П.Орлика
21. Політична думка поч.. 20 ст. В Україні про національне відродження і державність (М. Міхновський, Д.Донцов, М.Хвильовий, В.Винниченко)
22. Політичні ідеї у Росії другої половини 19 ст. : О.Герцен, П.Огарьов, В. Белінський, М.Бакунін, Б. Чичерін
23.Соціально – політичне утопії: Т.Мор, Т. Кампанелла, А. Сен –Симон, Ш. Фур’є
24. Проблеми демократії, держави та політичних відносин у суспільній думці України др..пол 19 ст (В.Антонович, Д. Драгоманов, І. Франко, М.Грушевський)
25. Виникнення держави
26. Суть держави
27. Основні ознаки соціальної і правової держави та їх взаємозв’язок
28. Форми державного правління
29. Форми державного устрою
30. Цивільне суспільство: поняття, структура, ознаки
31. Політичні партії і їх системи
32. Суспільно – політичні рухи
33. Поняття політичної влади. Об’єкт та суб’єкт політичної влади
34. Розкрийте зміст основних політологічних концепцій влади. Принцип поділу влади та його значення. Особливості державної влади в Україні
35. Проблема співвідношення та взаємодії держави, політичної системи та громадянського суспільства
36. Загальні тенденції розвитку політичних систем перехідного типу
37. Політичне лідерство: поняття і типологія34. Теорії політичної еліти
38. Роль ідеології в політиці
39. Політична культура: поняття і структура
40.Політичні відносини
41. Поняття та функції політичних партій у політичному житті суспільства
42. Технології формування іміджу політичного лідера
43. Типи політичної культури та її функції
44. Політична культура в сучасній Україні та політична культура української молоді на сучасному етапі
45. Особливості засад ідеологій неоконсерватизму та неолібералізму
46. Політичний ідеологічний радикалізм: минуле та перспективи
47. Співвідношення понять „етнос”, „національність”, „нація”. Проблеми самовизначення націй та шляхи їх вирішення
48. Національна ідея та її роль у процесі становлення та розвитку нації. Національна ідея в Україні
49. Правий і лівий екстремізм як сучасна ідеологія і політика
50. Політичний конфлікт: шляхи та технології їх розв’язання. Політичні конфлікти в Україні
51. Вплив Інтернет технологій на формування ідеології виборів 2004/2005 року
52.Аналіз ідеології політичних партій України
53. Радикальний етатизм
54.Феномен центризму і соціал-демократії, як універсальній сервилистской ідеології
55. Основи типологізації груп громадськості
56. Цільова громадськість
57. Національна ідея в творах М. Драгоманова
58. Політична модернізація в Україні та роль політичної культури у її здійсненні
59. Поняття глобальних проблем: походження, класифікація та глобальні проблеми в Україні.
60. Міжнародні відносини та міжнародна політика, нові тенденції в світовому розвитку міжнародних відносин
61. Україна в сучасному геополітичному просторі. Участь України в міжнародних об’єднаннях
62. Основні риси сучасної цивілізації. Політичне прогнозування
63. Управління політичною діяльністю та політичні технології
64. Політичний маркетинг та менеджмент їх особливості у сучасній Україні
65.Сутність і особливості китайського „стратегічного” підходу до вирішення конфліктів
66. Провідна роль сучасної зарубіжної політики: школа політологів США
67. Провідна роль сучасної зарубіжної політики США
68. Політична школа Франції
69. Теорія суспільного договору в системі поглядів Же.-Ж. Руссо
70.Партійні системи
71.Групи тиску – суспільне об’єднання
72. Революція і реформа як види політичних перетворень
73.Політична криза
74. Політичне рішення
75. Лобізм: поняття, види і умови існування
76. Політична соціалізація та психология
77.Європейська політична думка XIX ст.
78. Політична модернізація: поняття, суть і етапи
79. Поняття «система» у вивченні суспільства Парсонс
80. Києво-Могилянська академія - центр української політичної думки
81. Політична думка в Україні за литовсько-польської і польсько-литовської доби (XIV - перша половина XVII ст.)
82. Дослідження політичного ринку
83. Політичний менеджмент
84. Співвідношення і взаємозв'язок держави і права
85. Політичне прогнозування
86. Методи прогнозування в політиці
87. Структура політичної влади
88. Поняття політичної соціалізації
89. Національні відносини та національна політика
90. Сутність та роль прикладної політології
1. Політологія у системі суспільствознавства
2. Предмет політології, особливості та структурні елементи
3. Система категорій політології
4. Політика як соціальне явище, її види та залежність від різних соціальних факторів
5. Функції політики у суспільному житті. Політика і мораль
6. Основні етапи розвитку політичної науки
7. Діалектика взаємозв’язку політики та економіки
8. Вчення про державу та співвідношення політики і моралі у морально-політичній філософії Конфуція
9. Концепція ідеальної держави у Платона та вчення про круговорот державних устроїв
10. Вчення про державу та державний лад Аристотеля
11. Особливості вчення про політику за доби Відродження. Співвідношення політики і моралі у політичній філософії Н. Макіавеллі
12. Д.Локк засновник класичного лібералізму. Особливості політичної філософії Д.Локка та Т.Гоббс
13. Основні ідеї політичної філософії Ш.Л. Монтеск`є та Ж-Ж. Руссо
14. Суть і особливості політичної влади
15. Місце і роль держави в політичній системі
16. Політична думка Середньовіччя
17. Політична думка в країнах Стародавнього Сходу (Конфуцій, Лаоцзи, Заратустра)
18. Політична думка мислителів Стародавньої Греції (Платон і Аристотель)
19. Політичні погляди Марка Туллія Цицерона, Аквінського
20. Політичні ідеї козацтва. Державницькі і правові традиції Запорозької Січі. Конституція П.Орлика
21. Політична думка поч.. 20 ст. В Україні про національне відродження і державність (М. Міхновський, Д.Донцов, М.Хвильовий, В.Винниченко)
22. Політичні ідеї у Росії другої половини 19 ст. : О.Герцен, П.Огарьов, В. Белінський, М.Бакунін, Б. Чичерін
23.Соціально – політичне утопії: Т.Мор, Т. Кампанелла, А. Сен –Симон, Ш. Фур’є
24. Проблеми демократії, держави та політичних відносин у суспільній думці України др..пол 19 ст (В.Антонович, Д. Драгоманов, І. Франко, М.Грушевський)
25. Виникнення держави
26. Суть держави
27. Основні ознаки соціальної і правової держави та їх взаємозв’язок
28. Форми державного правління
29. Форми державного устрою
30. Цивільне суспільство: поняття, структура, ознаки
31. Політичні партії і їх системи
32. Суспільно – політичні рухи
33. Поняття політичної влади. Об’єкт та суб’єкт політичної влади
34. Розкрийте зміст основних політологічних концепцій влади. Принцип поділу влади та його значення. Особливості державної влади в Україні
35. Проблема співвідношення та взаємодії держави, політичної системи та громадянського суспільства
36. Загальні тенденції розвитку політичних систем перехідного типу
37. Політичне лідерство: поняття і типологія34. Теорії політичної еліти
38. Роль ідеології в політиці
39. Політична культура: поняття і структура
40.Політичні відносини
41. Поняття та функції політичних партій у політичному житті суспільства
42. Технології формування іміджу політичного лідера
43. Типи політичної культури та її функції
44. Політична культура в сучасній Україні та політична культура української молоді на сучасному етапі
45. Особливості засад ідеологій неоконсерватизму та неолібералізму
46. Політичний ідеологічний радикалізм: минуле та перспективи
47. Співвідношення понять „етнос”, „національність”, „нація”. Проблеми самовизначення націй та шляхи їх вирішення
48. Національна ідея та її роль у процесі становлення та розвитку нації. Національна ідея в Україні
49. Правий і лівий екстремізм як сучасна ідеологія і політика
50. Політичний конфлікт: шляхи та технології їх розв’язання. Політичні конфлікти в Україні
51. Вплив Інтернет технологій на формування ідеології виборів 2004/2005 року
52.Аналіз ідеології політичних партій України
53. Радикальний етатизм
54.Феномен центризму і соціал-демократії, як універсальній сервилистской ідеології
55. Основи типологізації груп громадськості
56. Цільова громадськість
57. Національна ідея в творах М. Драгоманова
58. Політична модернізація в Україні та роль політичної культури у її здійсненні
59. Поняття глобальних проблем: походження, класифікація та глобальні проблеми в Україні.
60. Міжнародні відносини та міжнародна політика, нові тенденції в світовому розвитку міжнародних відносин
61. Україна в сучасному геополітичному просторі. Участь України в міжнародних об’єднаннях
62. Основні риси сучасної цивілізації. Політичне прогнозування
63. Управління політичною діяльністю та політичні технології
64. Політичний маркетинг та менеджмент їх особливості у сучасній Україні
65.Сутність і особливості китайського „стратегічного” підходу до вирішення конфліктів
66. Провідна роль сучасної зарубіжної політики: школа політологів США
67. Провідна роль сучасної зарубіжної політики США
68. Політична школа Франції
69. Теорія суспільного договору в системі поглядів Же.-Ж. Руссо
70.Партійні системи
71.Групи тиску – суспільне об’єднання
72. Революція і реформа як види політичних перетворень
73.Політична криза
74. Політичне рішення
75. Лобізм: поняття, види і умови існування
76. Політична соціалізація та психология
77.Європейська політична думка XIX ст.
78. Політична модернізація: поняття, суть і етапи
79. Поняття «система» у вивченні суспільства Парсонс
80. Києво-Могилянська академія - центр української політичної думки
81. Політична думка в Україні за литовсько-польської і польсько-литовської доби (XIV - перша половина XVII ст.)
82. Дослідження політичного ринку
83. Політичний менеджмент
84. Співвідношення і взаємозв'язок держави і права
85. Політичне прогнозування
86. Методи прогнозування в політиці
87. Структура політичної влади
88. Поняття політичної соціалізації
89. Національні відносини та національна політика
90. Сутність та роль прикладної політології
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info