Материал: (ID:48465)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название (Код работы:48465)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Розкрити сутність поняття „теорія соціальної роботи" як відображення потреб практично соціальної роботи
2. Розкрити сутність варіативного характеру поняття „теорія соціальної роботи". Теорії соціальної роботи як галузь наукових знань і навчальна дисципліна.
3.Зробити порівняльний аналіз основних підходів до визначення сенсу та змісту соціально роботи як професійної практичної діяльності
4. Розкрити сутність характеристики соціальної роботи як професійної діяльності
5. Розкрити проблемне поле науки „теорія соціальної роботи"
6. Розкрити та дати характеристику закономірностям та принципам теоретичної соціально роботи
7. Розкрити та проаналізувати об'єкт і предмет наукових досліджень теорії соціальної роботи.
8. Дати характеристику концептуально-категоріальному апарату науки „теорія соціальної роботи"
9. Розкрити місце та роль науки „теорія соціальної роботи" серед соціально-гуманітарних знань
10. Проаналізувати становлення наукових підходів до соціальної роботи в незалежній Україні
11. Дати характеристику вітчизняній парадигмі соціальної роботи як сукупності моделей і теорії допомоги
12. Архаїчна, конфесійна, державна, громадсько-державна, соціальна та професійна парадигмі соціальної роботи: соціально-економічна та культурна обумовленість
13. Розкрити типологізацію теорій соціальної роботи за об'єктивним критерієм
14. Розкрити типологізацію теорій соціальної роботи за критеріями історичної послідовності виникнення
15. Розкрити типологізацію теорій соціальної роботи за об'єктивними критеріями
16.Дати характеристику теорії кризового втручання: сутність і застосування в соціальній роботі
17. Розкрити шляхи становлення та формування теорії соціальної роботи за кордоном
18. Проаналізувати етапи становлення теорії соціальної роботи
19.Розкрити сутність моделей теорії соціальної роботи
20. Пояснити та проаналізувати вплив психолого-орієнтовних та соціолого-орієнтовних теорій на практичну соціальну роботу
21. Пояснити та проаналізувати вплив кризо-інтервентної моделі на практичну соціальну роботу
22. Пояснити та проаналізувати вплив соціально-економічної моделі на практичну соціальна роботу
23. Пояснити та проаналізувати вплив комплексно-соціологічної теорії на практичну соціальна роботу
24. Назвати та проаналізувати діяльність міжнародних організацій з питань соціальної роботі опіки
25. Сутність та специфіка діяльності Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи
26. Розкрити концептуальні засади розвитку соціальної освіти в Україні на поч. XXI ст.
27. Розкрити проблеми та перспективи створення практичної моделі підготовки фахівців соціальної сфери в Україні
28. Розкрити суть, визначити спільне і відмінне у підготовці фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном (на вибір одна із країн)
29. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери у США
30. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери в Індії
31. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери в Швеції та Швейцарії
32. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери в Бельгії та Фінляндії
33. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери у Франції
34. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери у Німеччині
35. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери у Англії
36. Дати характеристику та проаналізувати основні групи професійних умінь соціального працівника
37. Розкрити суть поняття „соціальний інтелект" та проаналізувати його рівень у фахівців соціальної сфери згідно психографічного портрету.
38. Сформулювати та розкрити основні принципи підходу до професійного відбору соціальних працівників в Україні
39. Розкрити суть Державної служби зайнятості, її мету, завдання та структуру
40. Зробити аналіз процесів, що відбуваються на ринку праці та запропонувати адекватні шляхи вирішення наявних проблем
41. Основні принципи діяльності, функції й обов'язки держави служби зайнятості
42. Розкрити способи вирішення проблем зайнятості фахівцями соціальної сфери
43. Розкрити показники і принципи застосування міжнародних стандартів соціальної роботи
44. Проаналізувати модель функціонування соціальної роботи в адміністративно-територіальної системі упорядкування
45. Соціально-виховна робота з молоддю як умова підготовки до сімейного виховання
46. Проаналізувати проблему батьків і дітей у сучасній сім'ї
47. Розкрити напрямки соціолого-психологічної допомоги сім'ям
48. Розкрити типологію груп клієнтів соціальної роботи та дати характеристику роботи однієї з них
49. Розкрити суть правового та психологічного захисту соціального працівника
50. Розкрити напрямки роботи із тими, хто повернувся з місць позбавлення волі
51. Розкрити умови реабілітації колишніх засуджених
52. Проаналізувати та визначити сутність соціальної роботи із спеціальними групами клієнтів
53. Навести приклади основних програм роботи із спеціальними групами клієнтів ДЦССМ
54. Проаналізувати соціальну роботу із спеціальними групами клієнтів: мета, принципи, основні завдання
55. Розкрити проблему насильства в сім’ї та шляхи її подолання
56.Дати характеристику видів насильства та визначити причини його виникнення
57.Розкрити напрямки профілактичної діяльності ЦССМ щодо насильства у суспільстві
58. Розкрити соціальний стан та психологічні особливості людей похилого віку
59. Проаналізувати шляхи медико-соціальної реабілітації людей похилого віку.
60. Розкрити суть соціальної реабілітації людей похилого віку ЦССМ.
1. Розкрити сутність поняття „теорія соціальної роботи" як відображення потреб практично соціальної роботи
2. Розкрити сутність варіативного характеру поняття „теорія соціальної роботи". Теорії соціальної роботи як галузь наукових знань і навчальна дисципліна.
3.Зробити порівняльний аналіз основних підходів до визначення сенсу та змісту соціально роботи як професійної практичної діяльності
4. Розкрити сутність характеристики соціальної роботи як професійної діяльності
5. Розкрити проблемне поле науки „теорія соціальної роботи"
6. Розкрити та дати характеристику закономірностям та принципам теоретичної соціально роботи
7. Розкрити та проаналізувати об'єкт і предмет наукових досліджень теорії соціальної роботи.
8. Дати характеристику концептуально-категоріальному апарату науки „теорія соціальної роботи"
9. Розкрити місце та роль науки „теорія соціальної роботи" серед соціально-гуманітарних знань
10. Проаналізувати становлення наукових підходів до соціальної роботи в незалежній Україні
11. Дати характеристику вітчизняній парадигмі соціальної роботи як сукупності моделей і теорії допомоги
12. Архаїчна, конфесійна, державна, громадсько-державна, соціальна та професійна парадигмі соціальної роботи: соціально-економічна та культурна обумовленість
13. Розкрити типологізацію теорій соціальної роботи за об'єктивним критерієм
14. Розкрити типологізацію теорій соціальної роботи за критеріями історичної послідовності виникнення
15. Розкрити типологізацію теорій соціальної роботи за об'єктивними критеріями
16.Дати характеристику теорії кризового втручання: сутність і застосування в соціальній роботі
17. Розкрити шляхи становлення та формування теорії соціальної роботи за кордоном
18. Проаналізувати етапи становлення теорії соціальної роботи
19.Розкрити сутність моделей теорії соціальної роботи
20. Пояснити та проаналізувати вплив психолого-орієнтовних та соціолого-орієнтовних теорій на практичну соціальну роботу
21. Пояснити та проаналізувати вплив кризо-інтервентної моделі на практичну соціальну роботу
22. Пояснити та проаналізувати вплив соціально-економічної моделі на практичну соціальна роботу
23. Пояснити та проаналізувати вплив комплексно-соціологічної теорії на практичну соціальна роботу
24. Назвати та проаналізувати діяльність міжнародних організацій з питань соціальної роботі опіки
25. Сутність та специфіка діяльності Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи
26. Розкрити концептуальні засади розвитку соціальної освіти в Україні на поч. XXI ст.
27. Розкрити проблеми та перспективи створення практичної моделі підготовки фахівців соціальної сфери в Україні
28. Розкрити суть, визначити спільне і відмінне у підготовці фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном (на вибір одна із країн)
29. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери у США
30. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери в Індії
31. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери в Швеції та Швейцарії
32. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери в Бельгії та Фінляндії
33. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери у Франції
34. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери у Німеччині
35. Розкрити суть та проаналізувати професійну підготовку фахівців соціальної сфери у Англії
36. Дати характеристику та проаналізувати основні групи професійних умінь соціального працівника
37. Розкрити суть поняття „соціальний інтелект" та проаналізувати його рівень у фахівців соціальної сфери згідно психографічного портрету.
38. Сформулювати та розкрити основні принципи підходу до професійного відбору соціальних працівників в Україні
39. Розкрити суть Державної служби зайнятості, її мету, завдання та структуру
40. Зробити аналіз процесів, що відбуваються на ринку праці та запропонувати адекватні шляхи вирішення наявних проблем
41. Основні принципи діяльності, функції й обов'язки держави служби зайнятості
42. Розкрити способи вирішення проблем зайнятості фахівцями соціальної сфери
43. Розкрити показники і принципи застосування міжнародних стандартів соціальної роботи
44. Проаналізувати модель функціонування соціальної роботи в адміністративно-територіальної системі упорядкування
45. Соціально-виховна робота з молоддю як умова підготовки до сімейного виховання
46. Проаналізувати проблему батьків і дітей у сучасній сім'ї
47. Розкрити напрямки соціолого-психологічної допомоги сім'ям
48. Розкрити типологію груп клієнтів соціальної роботи та дати характеристику роботи однієї з них
49. Розкрити суть правового та психологічного захисту соціального працівника
50. Розкрити напрямки роботи із тими, хто повернувся з місць позбавлення волі
51. Розкрити умови реабілітації колишніх засуджених
52. Проаналізувати та визначити сутність соціальної роботи із спеціальними групами клієнтів
53. Навести приклади основних програм роботи із спеціальними групами клієнтів ДЦССМ
54. Проаналізувати соціальну роботу із спеціальними групами клієнтів: мета, принципи, основні завдання
55. Розкрити проблему насильства в сім’ї та шляхи її подолання
56.Дати характеристику видів насильства та визначити причини його виникнення
57.Розкрити напрямки профілактичної діяльності ЦССМ щодо насильства у суспільстві
58. Розкрити соціальний стан та психологічні особливості людей похилого віку
59. Проаналізувати шляхи медико-соціальної реабілітації людей похилого віку.
60. Розкрити суть соціальної реабілітації людей похилого віку ЦССМ.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info