Материал: Без названия (ID:48464)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48464)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Предмет і методи соціології. 1
2. Рівні соціологічного знання. 2
3. Соціологічні закони та категорії. 2
4. Структура і функції соціології. 2
5. Значення вивчення соціології для соціальної підготовки фахівців вищої кваліфікації. 2
6. Методика і техніка конкретних соціологічних досліджень. 3
7. Програма соціологічного дослідження та її структурні компоненти. 3
8. Розвиток уявлення про соціологію в історії соціально-політичної думки. 3
9. Соціологічні вчення Стародавнього Сходу, Античної Греції, Стародавнього Риму. 3
10. Соціологічна думка епохи Середньовіччя та буржуазних революцій 18-19 ст. 4
11. Становлення соціології як самостійної науки (кінець 19-поч. 20 ст.). 4
12. О.Конт як один із засновників соціології. 5
13. Класичний період в розвитку соціології. 5
14. Розвиток соціологічної думки в Україні (19 - поч. 20 ст.) 5
15. Формування і розвиток європейської та американської соціології у 20 ст. (М.Вебер, Е.Дюркгейм, Г.Спенсер та ін.). 5
16. Сучасні соціологічні напрямки та школи. 6
17. Суспільство як система, його головні елементи. 6
18. Проблема розвитку суспільства. Соціологія про закони розвитку суспільства. 6
19. Характеристика сучасного українського суспільства. 6
20. Взаємодія суспільства і природи. 7
21. Роль науки в розвитку суспільства 7
22. Поняття особистості. Структура особистості. 7
23. Суспільство і потенціал особистості. 7
24. Типи взаємовідносин людини і суспільства. 7
25. Механізм соціальної діяльності і соціальної поведінки особистості в суспільстві. 8
26. Девіація як соціальне явище. Природа девіації. 8
27. Соціально-класова диференціація суспільства. 8
28. Соціально-демографічна структура сучасного суспільства. 8
29. Молодь як специфічна соціально-демографічна група. 8
30. Сутність конфлікту та його механізм. Природа конфлікту. 9
31. Основні соціологічні школи про природу конфлікту. 9
32. Типи конфліктів. 9
33. Технологія виходу з конфлікту. 9
34. Основні проблеми соціології на сучасному етапі. 9
35. Національні відносини у сучасному світі. 10
36. Сім'я як соціальний інститут у суспільстві. 10
37. Сімейно-шлюбні відносини у сучасному суспільстві. 10
38. Специфіка соціологічного підходу до аналізу політичного життя суспільства. 10
39. Загальне і особливе у розвитку політичних процесів в різних країнах. 10
40. Специфіка духовного життя суспільства, його основні елементи. 10
41. Проблеми впливу соціальних інститутів на формування духовної культури сучасного суспільства . 11
42. Практика соціологічного вивчення духовних потреб молоді. 11
43. Суть і система соціалізації особистості. 11
44. Соціологія вільного часу. 11
45. Поняття соціальної ролі, рольова теорія особистості. 11
46. Система виховання та її значення для соціалізації особистості. 11
47. Головні напрямки гуманізації виховання і навчання у вузі, їх значення для формування особистості. 12
48. Соціологічна модель сучасної освіти в Україні. 12
49. Соціометричні методи дослідження міжособистих і міжгрупових взаємозв'язків. 12
50. Професійна, організаційна, соціально-психологічна і моральна специфіка праці. 12
51. Мотивація соціальної і трудової діяльності. 12
52. Соціологічні засоби вивчення трудового колективу і використання соціального резерву праці. 13
1. Предмет і методи соціології. 1
2. Рівні соціологічного знання. 2
3. Соціологічні закони та категорії. 2
4. Структура і функції соціології. 2
5. Значення вивчення соціології для соціальної підготовки фахівців вищої кваліфікації. 2
6. Методика і техніка конкретних соціологічних досліджень. 3
7. Програма соціологічного дослідження та її структурні компоненти. 3
8. Розвиток уявлення про соціологію в історії соціально-політичної думки. 3
9. Соціологічні вчення Стародавнього Сходу, Античної Греції, Стародавнього Риму. 3
10. Соціологічна думка епохи Середньовіччя та буржуазних революцій 18-19 ст. 4
11. Становлення соціології як самостійної науки (кінець 19-поч. 20 ст.). 4
12. О.Конт як один із засновників соціології. 5
13. Класичний період в розвитку соціології. 5
14. Розвиток соціологічної думки в Україні (19 - поч. 20 ст.) 5
15. Формування і розвиток європейської та американської соціології у 20 ст. (М.Вебер, Е.Дюркгейм, Г.Спенсер та ін.). 5
16. Сучасні соціологічні напрямки та школи. 6
17. Суспільство як система, його головні елементи. 6
18. Проблема розвитку суспільства. Соціологія про закони розвитку суспільства. 6
19. Характеристика сучасного українського суспільства. 6
20. Взаємодія суспільства і природи. 7
21. Роль науки в розвитку суспільства 7
22. Поняття особистості. Структура особистості. 7
23. Суспільство і потенціал особистості. 7
24. Типи взаємовідносин людини і суспільства. 7
25. Механізм соціальної діяльності і соціальної поведінки особистості в суспільстві. 8
26. Девіація як соціальне явище. Природа девіації. 8
27. Соціально-класова диференціація суспільства. 8
28. Соціально-демографічна структура сучасного суспільства. 8
29. Молодь як специфічна соціально-демографічна група. 8
30. Сутність конфлікту та його механізм. Природа конфлікту. 9
31. Основні соціологічні школи про природу конфлікту. 9
32. Типи конфліктів. 9
33. Технологія виходу з конфлікту. 9
34. Основні проблеми соціології на сучасному етапі. 9
35. Національні відносини у сучасному світі. 10
36. Сім'я як соціальний інститут у суспільстві. 10
37. Сімейно-шлюбні відносини у сучасному суспільстві. 10
38. Специфіка соціологічного підходу до аналізу політичного життя суспільства. 10
39. Загальне і особливе у розвитку політичних процесів в різних країнах. 10
40. Специфіка духовного життя суспільства, його основні елементи. 10
41. Проблеми впливу соціальних інститутів на формування духовної культури сучасного суспільства . 11
42. Практика соціологічного вивчення духовних потреб молоді. 11
43. Суть і система соціалізації особистості. 11
44. Соціологія вільного часу. 11
45. Поняття соціальної ролі, рольова теорія особистості. 11
46. Система виховання та її значення для соціалізації особистості. 11
47. Головні напрямки гуманізації виховання і навчання у вузі, їх значення для формування особистості. 12
48. Соціологічна модель сучасної освіти в Україні. 12
49. Соціометричні методи дослідження міжособистих і міжгрупових взаємозв'язків. 12
50. Професійна, організаційна, соціально-психологічна і моральна специфіка праці. 12
51. Мотивація соціальної і трудової діяльності. 12
52. Соціологічні засоби вивчення трудового колективу і використання соціального резерву праці. 13
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info