Материал: Без названия (ID:45952)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:45952)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
. Категорії, види та поняття менеджменту
2. Принципи та механізми менеджменту
3. Функції менеджменту та їх основний зміст
4. Історичні етапи становлення менеджменту
5. Класичні концепції управління в менеджменті
6. Сучасні концепції управління в менеджменті
7. Ефективне управління в менеджменті: методи та підходи
8. Основні види управлінських шкіл
9. Школа наукового управління Ф. Тейлора
10. Адміністративна (класична) школа управління
11. Теорія суспільства та економічної організації М. Вебера
12. Школа людських відносин
13. Математична школа та системний підхід до управління
14. Школа соціальних систем
15. Неокласична школа «людських стосунків»
16. Біхевіористська (поведінкова) школа управління
17. Емпірична школа управління
18. «Нова» школа управління та кількісний підхід
19. Основні стилі управління
20. Сучасні стилі управління організацією
21. Методи в менеджменті, їх зміст та особливості
22. Основні положення теорій «Х» та «У» МакГрегора
23. Складові теорії «7-С» Т.Пітерса та Р. Уотермена
24. Основні ідеї теорії «Z» У. Оучі та Джонсона
25. Основні функції менеджменту
26. Функція планування в менеджменті
27. Функція організації в менеджменті
28. Функція мотивації в менеджменті
29. Функція контролю в менеджменті
30. Функції управління на сучасному етапі
31. Реалізація та оцінка методів управління підприємством
32. Організація управління в умовах системної обробки інформації
33. Поняття і різновиди мотивації
34. Потреби та інтереси мотивації в менеджменті
35. Ранні теорії мотивації в менеджменті
36. Теорія ієрархії потреб А. Маслоу (40-і роки XX ст.)
37. Теорія потреб К. Альдерфера
38. Двофакторна теорія мотивації Ф. Герцберга
39. Теорія набутих потреб Д. МакКлелланда
40. Теорія очікувань В. Врума
41. Теорія справедливості (рівності) Дж. Адамса, Л. Портера і Е. Лоулера
42. Теорія визначення цілей та теорія партисипативного (спільного) управління
43. Мотиваційна теорія підтримки бажаної поведінки: Р.Дафт, Р.Стирс, Р. Скінер
44. Різновиди управлінських рішень
45. Методи прийняття управлінських рішень
46. Етапи прийняття управлінських рішень
47. Зміст, методи, класифікація та показники якості управлінських рішень
48. Організації, як суб’єкт менеджменту
49. Організаційна структура управління: основні етапи формування
50. Формування організаційної структури управління та основні вимоги
51. Структура управління організацією: значення та основні складові
52. Місія організації: зміст поняття та значення
53. Цілі організації: вимоги до цілей та основні напрямки їх формування
54. Поняття „організаційні зміни”: причини виникнення та стратегії їх подолання
55. Поняття „група” в організації: типи груп в організації та засоби контролю поведінки працівників
56. Лінійно-функціональні схеми організаційних структур: переваги та недоліки
57. Дивізіональна схема організаційних структур: переваги та недоліки58. Органічний тип структури управління: основні види
59. Організаційні структури в менеджменту та основні напрямки їх удосконалення
60. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища прямого та побічного впливу
61. Матрична організаційна структура управління та основні її риси
62. Поняття та класифікація конфліктів
63. Типи та методи вирішення конфліктів
64. Причини виникнення конфліктів в організації
65. Методи вирішення та управління конфліктними ситуаціями
66. Основи ефективної кадрової політики підприємства
67. Поняття управління персоналом та класифікація персоналу підприємства
68. Методи, підсистеми та етапи управління персоналом
69. Формування і планування персоналу підприємства
70. Структурні особливості трудового потенціалу підприємства
71. Сутність підбору кадрів підприємства
72. Система управління персоналом на підприємстві
73. Контроль в управлінні підприємством: сутність і значення
74. Принципи ефективного контролю на підприємстві
75. Різновиди контролю на підприємствах
76. Проведення контролю на підприємстві: методи та прийоми
77. Соціальні критерії керівника підприємства
78. Професійна характеристика менеджера
79. Роль менеджера в управлінні організацією
80. Поняття комунікацій в менеджменті
81. Управління комунікаційними процесами в організації та „Вікно Джохарі”.
82. Практичне призначення рекламних комунікацій
81. Етапи ефективності рекламних комунікацій
82. Стадії реакції покупців на рекламну компанію та цілі рекламних компаній
83. Корпоративні рекламні комунікації та створення іміджу фірми
84. Поняття “Public Relations” в управлінні підприємством
85. Поняття бренду та етапи його розвитку
86. Переваги бренду для вітчизняних підприємств
87. Культура управління, як основна складова ефективного менеджменту
88. Формування і розвиток організаційної культури
89.Нові види менеджменту: виробничий, фінансовий, інноваційний, стратегічний, операційний, маркектинговий, податковий.
90. Податковий менеджмент: поняття та основні елементи
91.Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: поняття та основні складові
92. Банківський менеджмент
93. Інноваційний менеджмент
94. Маркетингові концепції в менеджменті
95. Нові інформаційні технології управління
96. Організація робочого місця в апараті управління
97. Типові моделі моделі карєри та види управлінської карєри
98. Інформаційне забезпечення управлінської праці
99. Механізація й автоматізація управлінської праці
100. Інформаційне забезпечення в менеджменті
. Категорії, види та поняття менеджменту
2. Принципи та механізми менеджменту
3. Функції менеджменту та їх основний зміст
4. Історичні етапи становлення менеджменту
5. Класичні концепції управління в менеджменті
6. Сучасні концепції управління в менеджменті
7. Ефективне управління в менеджменті: методи та підходи
8. Основні види управлінських шкіл
9. Школа наукового управління Ф. Тейлора
10. Адміністративна (класична) школа управління
11. Теорія суспільства та економічної організації М. Вебера
12. Школа людських відносин
13. Математична школа та системний підхід до управління
14. Школа соціальних систем
15. Неокласична школа «людських стосунків»
16. Біхевіористська (поведінкова) школа управління
17. Емпірична школа управління
18. «Нова» школа управління та кількісний підхід
19. Основні стилі управління
20. Сучасні стилі управління організацією
21. Методи в менеджменті, їх зміст та особливості
22. Основні положення теорій «Х» та «У» МакГрегора
23. Складові теорії «7-С» Т.Пітерса та Р. Уотермена
24. Основні ідеї теорії «Z» У. Оучі та Джонсона
25. Основні функції менеджменту
26. Функція планування в менеджменті
27. Функція організації в менеджменті
28. Функція мотивації в менеджменті
29. Функція контролю в менеджменті
30. Функції управління на сучасному етапі
31. Реалізація та оцінка методів управління підприємством
32. Організація управління в умовах системної обробки інформації
33. Поняття і різновиди мотивації
34. Потреби та інтереси мотивації в менеджменті
35. Ранні теорії мотивації в менеджменті
36. Теорія ієрархії потреб А. Маслоу (40-і роки XX ст.)
37. Теорія потреб К. Альдерфера
38. Двофакторна теорія мотивації Ф. Герцберга
39. Теорія набутих потреб Д. МакКлелланда
40. Теорія очікувань В. Врума
41. Теорія справедливості (рівності) Дж. Адамса, Л. Портера і Е. Лоулера
42. Теорія визначення цілей та теорія партисипативного (спільного) управління
43. Мотиваційна теорія підтримки бажаної поведінки: Р.Дафт, Р.Стирс, Р. Скінер
44. Різновиди управлінських рішень
45. Методи прийняття управлінських рішень
46. Етапи прийняття управлінських рішень
47. Зміст, методи, класифікація та показники якості управлінських рішень
48. Організації, як суб’єкт менеджменту
49. Організаційна структура управління: основні етапи формування
50. Формування організаційної структури управління та основні вимоги
51. Структура управління організацією: значення та основні складові
52. Місія організації: зміст поняття та значення
53. Цілі організації: вимоги до цілей та основні напрямки їх формування
54. Поняття „організаційні зміни”: причини виникнення та стратегії їх подолання
55. Поняття „група” в організації: типи груп в організації та засоби контролю поведінки працівників
56. Лінійно-функціональні схеми організаційних структур: переваги та недоліки
57. Дивізіональна схема організаційних структур: переваги та недоліки58. Органічний тип структури управління: основні види
59. Організаційні структури в менеджменту та основні напрямки їх удосконалення
60. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища прямого та побічного впливу
61. Матрична організаційна структура управління та основні її риси
62. Поняття та класифікація конфліктів
63. Типи та методи вирішення конфліктів
64. Причини виникнення конфліктів в організації
65. Методи вирішення та управління конфліктними ситуаціями
66. Основи ефективної кадрової політики підприємства
67. Поняття управління персоналом та класифікація персоналу підприємства
68. Методи, підсистеми та етапи управління персоналом
69. Формування і планування персоналу підприємства
70. Структурні особливості трудового потенціалу підприємства
71. Сутність підбору кадрів підприємства
72. Система управління персоналом на підприємстві
73. Контроль в управлінні підприємством: сутність і значення
74. Принципи ефективного контролю на підприємстві
75. Різновиди контролю на підприємствах
76. Проведення контролю на підприємстві: методи та прийоми
77. Соціальні критерії керівника підприємства
78. Професійна характеристика менеджера
79. Роль менеджера в управлінні організацією
80. Поняття комунікацій в менеджменті
81. Управління комунікаційними процесами в організації та „Вікно Джохарі”.
82. Практичне призначення рекламних комунікацій
81. Етапи ефективності рекламних комунікацій
82. Стадії реакції покупців на рекламну компанію та цілі рекламних компаній
83. Корпоративні рекламні комунікації та створення іміджу фірми
84. Поняття “Public Relations” в управлінні підприємством
85. Поняття бренду та етапи його розвитку
86. Переваги бренду для вітчизняних підприємств
87. Культура управління, як основна складова ефективного менеджменту
88. Формування і розвиток організаційної культури
89.Нові види менеджменту: виробничий, фінансовий, інноваційний, стратегічний, операційний, маркектинговий, податковий.
90. Податковий менеджмент: поняття та основні елементи
91.Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: поняття та основні складові
92. Банківський менеджмент
93. Інноваційний менеджмент
94. Маркетингові концепції в менеджменті
95. Нові інформаційні технології управління
96. Організація робочого місця в апараті управління
97. Типові моделі моделі карєри та види управлінської карєри
98. Інформаційне забезпечення управлінської праці
99. Механізація й автоматізація управлінської праці
100. Інформаційне забезпечення в менеджменті
Смотрите также

© 2013 - 2018 refsbank.info