Материал: Без названия (ID:45951)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:45951)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Поняття та предмет мікроекономіки
2. Моделювання мікроекономічного аналізу
3. Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору
4. Методи мікроекономічного аналізу та їх характеристика
5. Економічні інтереси: сутність, об’єкти, класифікація
6. Поняття «ринкова система»: принципи й умови її функціонування
7. Сутність ринкової економіки та функції ринку
8. Структура ринку, її характеристика
9. Структура та інфраструктура ринку, їх характеристика
10. Складові ринкової інфраструктури
11. Особливості становлення ринкових відносин в Україні
12. Товар як економічна категорія. Величина та форми вартості товару
13. Сутність та функції грошей. Закон грошового обігу
14. Основні концепції грошей
15. Закон попиту
16. Еластичність попиту
17. Ефект доходу й ефект заміщення
18. Похідний попит на ресурси. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва
19. Еластичність попиту на фактори виробництва
20. Закон пропозиції
21. Ринкова пропозиція
22. Еластичність попиту та коефіцієнт еластичності. Види еластичності по ціні
23. Цінові і нецінові детермінанти пропозиції
24. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага Теорія рівноваги Л. Вальраса
25. Еластичність попиту та пропозиції
26. Сукупний, середній та граничний продукти виробництва. Дія закону спадної продуктивності факторів виробництва
27. Складові ціни та її структура
28. Ринкова ціна та ціна рівноваги
29. Ціноутворення за олігополії: загальна характеристика, варіанти цінової стратегії
30. Гранична корисність та поведінка споживача
31. Закон спадної граничної корисності
32. Оптимум споживача. Ординалістська теорія поведінки споживача
33. Криві байдужості: види та ознаки
34. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів
35. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника. Виробнича функція
36. Поняття та параметри виробничої функції
37. Сутність підприємництва
38. Економічна природа фірми. Види контрактів, що укладаються фірмою
39. Види фірм, їх характеристика
40. Цінова політика фірми. Цінова дискримінація
41. Лібералізація цін
42. Мікроекономічна модель підприємства
43. Фонди підприємства та їх кругообіг
44. Вплив рекламної діяльності на обсяг продажу та витрати
45. Умови функціонування та припинення діяльності підприємства
46. Бізнес-план підприємницької діяльності
47. Витрати виробництва та їх графічне зображення
48. Витрати виробництва. Економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення
49. Поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного доходу
50. Проблеми формування прибутку підприємства
51. Витрати виробництва та їх види
52. Витрати на короткострокових та довгострокових часових інтервалах
53. Економічна невизначеність та ризик
54. Методи зниження ризику в умовах невизначеності
55. Ризик і методи його мінімізації в умовах ринкової економіки
56. Ринок праці: зміст поняття
57. Попит та пропозиція на ринку праці
58. Сегментація і гнучкість ринків праці
59. Заробітна плата як ціна праці як ресурсу виробництва
60. Форми заробітної плати
61. Капітал як мікроекономічна категорія. Дисконтована вартість.
62. Біржа як мікросистема ринку, класифікація бірж
63. Біржові операції, їх характеристика (на прикладі товарної біржі)
64. Поняття фондової біржі
65. Хеджування та його види. Роль хеджуровання в умовах ринку
66. Здійснення спекулятивних операцій на різниці у цінах
67. Цінні папери та їх роль у ринковій економіці. Види цінних паперів
68. Структура ринку цінних паперів
69. Механізм обігу цінних паперів
70. Особливості розвитку та функціонування фондового ринку України
71. Основні типи конкуренції, їх характеристика
72. Ринок досконалої конкуренції
73. Поняття та види монополій. Умови монопольного ринку
74. Економічні наслідки функціонування монополій для суспільства
75. Ринок в умовах монополістичної конкуренції
76. Монопольний ринок
77. Монопсонічний ринок
78. Олігополія та олігопольний ринок
79. Ринок капіталу
80. Ринок факторів виробництва
81. Поняття інфляції як мікроекономічної категорії. Крива Філліпса
82. Поняття безробіття
83. Зайнятість населення та її основні форми
84. Соціальна політика держави
85. Земля як фактор виробництва. Земельна рента
86. Загальна рівновага конкурентних ринків
87. Поняття про зовнішні ефекти
88. Нецінова конкуренція
89. Попит на ресурси в умовах досконалої та недосконалої конкуренції
90. Модель дуополії Курно
91. Форми монополій і наслідки монополізації економіки
92. Антимонопольна політика в Україні
93. Становлення і розвиток банківської системи в Україні
94. Кредитно-фінансові інститути та умови їх функціонування
95. Державне регулювання зовнішніх ефектів. Теорема Коуза
96. Методи міжнародної торгівлі та їх порівняльна характеристика
97. Система регулювання міжнародних торгових відносин
98. Види міжнародної економічної діяльності підприємств України
99. Форми міжнародних економічних відносин
100. Основні напрями економічної реформи України
1. Поняття та предмет мікроекономіки
2. Моделювання мікроекономічного аналізу
3. Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору
4. Методи мікроекономічного аналізу та їх характеристика
5. Економічні інтереси: сутність, об’єкти, класифікація
6. Поняття «ринкова система»: принципи й умови її функціонування
7. Сутність ринкової економіки та функції ринку
8. Структура ринку, її характеристика
9. Структура та інфраструктура ринку, їх характеристика
10. Складові ринкової інфраструктури
11. Особливості становлення ринкових відносин в Україні
12. Товар як економічна категорія. Величина та форми вартості товару
13. Сутність та функції грошей. Закон грошового обігу
14. Основні концепції грошей
15. Закон попиту
16. Еластичність попиту
17. Ефект доходу й ефект заміщення
18. Похідний попит на ресурси. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва
19. Еластичність попиту на фактори виробництва
20. Закон пропозиції
21. Ринкова пропозиція
22. Еластичність попиту та коефіцієнт еластичності. Види еластичності по ціні
23. Цінові і нецінові детермінанти пропозиції
24. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага Теорія рівноваги Л. Вальраса
25. Еластичність попиту та пропозиції
26. Сукупний, середній та граничний продукти виробництва. Дія закону спадної продуктивності факторів виробництва
27. Складові ціни та її структура
28. Ринкова ціна та ціна рівноваги
29. Ціноутворення за олігополії: загальна характеристика, варіанти цінової стратегії
30. Гранична корисність та поведінка споживача
31. Закон спадної граничної корисності
32. Оптимум споживача. Ординалістська теорія поведінки споживача
33. Криві байдужості: види та ознаки
34. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів
35. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника. Виробнича функція
36. Поняття та параметри виробничої функції
37. Сутність підприємництва
38. Економічна природа фірми. Види контрактів, що укладаються фірмою
39. Види фірм, їх характеристика
40. Цінова політика фірми. Цінова дискримінація
41. Лібералізація цін
42. Мікроекономічна модель підприємства
43. Фонди підприємства та їх кругообіг
44. Вплив рекламної діяльності на обсяг продажу та витрати
45. Умови функціонування та припинення діяльності підприємства
46. Бізнес-план підприємницької діяльності
47. Витрати виробництва та їх графічне зображення
48. Витрати виробництва. Економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення
49. Поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного доходу
50. Проблеми формування прибутку підприємства
51. Витрати виробництва та їх види
52. Витрати на короткострокових та довгострокових часових інтервалах
53. Економічна невизначеність та ризик
54. Методи зниження ризику в умовах невизначеності
55. Ризик і методи його мінімізації в умовах ринкової економіки
56. Ринок праці: зміст поняття
57. Попит та пропозиція на ринку праці
58. Сегментація і гнучкість ринків праці
59. Заробітна плата як ціна праці як ресурсу виробництва
60. Форми заробітної плати
61. Капітал як мікроекономічна категорія. Дисконтована вартість.
62. Біржа як мікросистема ринку, класифікація бірж
63. Біржові операції, їх характеристика (на прикладі товарної біржі)
64. Поняття фондової біржі
65. Хеджування та його види. Роль хеджуровання в умовах ринку
66. Здійснення спекулятивних операцій на різниці у цінах
67. Цінні папери та їх роль у ринковій економіці. Види цінних паперів
68. Структура ринку цінних паперів
69. Механізм обігу цінних паперів
70. Особливості розвитку та функціонування фондового ринку України
71. Основні типи конкуренції, їх характеристика
72. Ринок досконалої конкуренції
73. Поняття та види монополій. Умови монопольного ринку
74. Економічні наслідки функціонування монополій для суспільства
75. Ринок в умовах монополістичної конкуренції
76. Монопольний ринок
77. Монопсонічний ринок
78. Олігополія та олігопольний ринок
79. Ринок капіталу
80. Ринок факторів виробництва
81. Поняття інфляції як мікроекономічної категорії. Крива Філліпса
82. Поняття безробіття
83. Зайнятість населення та її основні форми
84. Соціальна політика держави
85. Земля як фактор виробництва. Земельна рента
86. Загальна рівновага конкурентних ринків
87. Поняття про зовнішні ефекти
88. Нецінова конкуренція
89. Попит на ресурси в умовах досконалої та недосконалої конкуренції
90. Модель дуополії Курно
91. Форми монополій і наслідки монополізації економіки
92. Антимонопольна політика в Україні
93. Становлення і розвиток банківської системи в Україні
94. Кредитно-фінансові інститути та умови їх функціонування
95. Державне регулювання зовнішніх ефектів. Теорема Коуза
96. Методи міжнародної торгівлі та їх порівняльна характеристика
97. Система регулювання міжнародних торгових відносин
98. Види міжнародної економічної діяльності підприємств України
99. Форми міжнародних економічних відносин
100. Основні напрями економічної реформи України
Смотрите также

© 2013 - 2018 refsbank.info