Реферат: Фінансове моделювання зовнішньоекономічного контракту. Фінансові наслідки INCOTERMS (ID:44196)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеФінансове моделювання зовнішньоекономічного контракту. Фінансові наслідки INCOTERMS (Код работы:44196)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ
ВСТУП 3
1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ (КОНТРАКТИ) ТА ЇХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 4
1.1. Поняття та регулювання зовнішньоекономічних контрактів 4
1.2. Фінансове моделювання зовнішньоекономічного контракту 5
2. ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ INCOTERMS 10
ВИСНОВКИ 16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91.
2. Багрова І.В., Гетьман О.О., Власик В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.В. Багрової. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 384 с.
3. Боринець С.Я Міжнародні валютно-фінансові відносин. - К.: Либідь. 2001.
4. Захаров К.В. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций. К.: ИНЄКС — 2000.
5. Киреев А.П. Международная экономика: Учеб пособие: В 2-х ч. – М.: Межд. отношения, 2000.
6. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
7. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. - К.: Фенікс. 2000.
8. Лук`яненко Д.Г., Поручник А.М., Циганкова Т.М. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 2001. – 488 с.8.
9. Міністерство Зовнішньоекономічних Зв'язків “Положення про форму зовнішньоекономічного контракту”.
10. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // За заг. ред. М.Я. Азарова. - К.: Дія, 2000.
11. Управление внешнеэкономической деятельностью: уч. пос. /под общ. ред. А.И.Кредисова. – К: ВИРА-Р, 2001. – 640с.
12. Френклін Р. Рут Міжнародна торгівля та інвестиції. К.: Основи.-2006
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info