Контрольная: Фінансове право (ID:44156)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеФінансове право (Код работы:44156)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ
1. Визначте та співставте базові категорії фінансово-правової науки XIX, XX та початку XXI століття 3
2. Вкажіть, за рахунок яких джерел було передбачено формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2008 році та порівняйте з основним фінансовим планом держави на 2009 рік. 6
3. Задача 11
Обчислити суму амортизаційних відрахувань підприємства за перший квартал 2009 року по нематеріальному активу (право користування авторським правом) вартістю 5000 грн. із розрахунку, що передбачуваний період його корисного використання складає 3,5 роки. Відповідь обгрунтувати.
Список використаних джерел 12
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141.
2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №37 – 38. – ст.189.
3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. – К.: Атіка, 2002. – 368с.
4. Василик О.Д. Теорія фінансів. К.: НІОС, 2002. – 416 с.
5. Голуб Г.М. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – 82 с.
6. Дмитрик О.О. Зміст та класифікація фінансових правовідносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 20 с.
7. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 144 с.
8. Кудряшов В.П. Фінанси. – Херсон: Олді –плюс, 2002. – 352 с.
9. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період. – Харків: Форт, 2000. – 296 с.
10. Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: Атіка. 2007. – 264 с.
11. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 527 с.
12. Пацурківський П.С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дис... д-ра юрид наук: 12.00.07. / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2008. – 41 с.
13. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – 29 с.
14. Савченко Л.А. Соціально-економічна сутність фінансів та їх функції // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2001. – № 3. – С. 54 – 58.
15. Фінансове право (За законодавством України) / Л.К. Воронова (ред.), Д.А. Бекерська (ред.). – К.: Вентурі, 2005. – 272 с.
16. Фінансове право / Л.К. Воронова (відп.ред.). –Х.: Консум, 2008. – 496 с.
Смотрите также

© 2013 - 2018 refsbank.info