Контрольная: Статистика (ID:44139)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеСтатистика (Код работы:44139)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст
1. Ряди розподілу, їх сутність, види, техніку побудови, графічне зображення. 3
2. Поняття вибіркового спостереження. Помилки вибіркового спостереження. 9
Задача 3 13
Відомі такі дані по 24 промтоварних магазинах міста:
Номер
магазину Обсяг
товарообороту,
тис. грн. Кількість
продавців Номер
магазину Обсяг
товарообороту,
тис. грн. Кількість
продавців
1 20,2 7 13 25,4 6
2 31,3 8 14 38,6 8
3 25,4 6 15 54,4 10
4 180,1 22 16 44,5 8
5 110,2 18 17 36,2 7
6 85,4 12 18 28,4 10
7 52,3 14 19 67,3 12
8 162,0 17 20 76,5 10
9 176,0 18 21 120,0 18
10 102,0 12 22 144,2 21
11 68,0 10 23 156,0 22
12 72,0 11 24 128,0 17

Побудувати аналітичне групування залежно від продуктивності праці продавців та обсягу товарообороту.

Задача 4 15
Визначити середньозважені індекси цін і кількості проданих акцій на фондовому ринку і зробити висновки за такими даними:
Ринок Обсяг торгів, млн грн. Темп приросту, %
2004 р. 2005 р. Ціни на акції Кількість
акцій
Первинний 820 1920 1,8 1,45
Вторинний 450 1340 2,4 1,36

Задача 5 16
Чисельність населення міста — 700 тис. осіб. Коефіцієнт природного приросту — 20 %, механічного — 30 %. Яка чисельність населення передбачається через три роки?
Задача 6 17
За місяць сума явок на роботу дорівнювала 58200 люд.-днів, сума неявок — 2400 люд.-днів, у тому числі 1300 люд.-днів — святкові і вихідні і 800 люд.-днів — чергові відпустки. У кількості явок враховано 210 люд.-днів цілоденних простоїв.
Список використаних джерел 19
1. Закон України “Про державну статистику”. — К., 1992
2. Концепція побудови національної статистики України. — К.,1992.
3. Державна програма переходу на міжнародну систему обліку і статистики. — К.: М-во статистики України, 1992.
4. Захожай В. Б. Основи статистики. — К.: МАУП, 1999.
5. Захожай В. Б., Коваленко О. В. Практикум з основ статистики. — К.: МАУП, 2001.
6. Єріна А. М., Пальян З. О. Теорія статистики: Практикум. — К.: Знання, 2001.
7. Іванов Ю. Н., Казаринова А. О. и др. Экономическая статистика. — М.: ИНФРА-М, 2000.
8. Курс социально-економической статистики: Учебник / Под ред. М. Г. Назарова. — М., 2000.
9. Мотдин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків. — К.: Вид-во КНЕУ, 2001.
10. Статистика / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.: Підручник. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000.
11. Федорченко В. С. Экономическая статистика. — К.: МАУП, 2000. 26
12. Фещур Р. В., Барвінський А. Ф., Кічор В. П. Статистика. — Львів.: Інтелект — Захід, 2001.
13. Статистика підприємства / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач: Підручник. — К., 1999.
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info