Курсовая: Домогосподарства. Сутність та роль у розвитку економіки (ID:44094)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеДомогосподарства. Сутність та роль у розвитку економіки (Код работы:44094)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ
ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВА 5
1.1 Сутність та поняття функціонування домогосподарств 5
1.2 Основні фактори впливу на попит та пропозицію домогосподарств 13
2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 21
2.1. Особливості функціонування домогосподарств у міських поселеннях 21
2.2. Особливості функціонування домогосподарств в сільській місцевості 25
3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ 28
3.1.Проблеми розвитку домогосподарства 28
3.2. Рекомендації щодо покращення умов розвитку домогосподарств України 30
ВИСНОВКИ 34
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
1. Витрати і доходи домогосподарств України у 2009 році/ Державний комітет статистики України. -К.. -2010. -126 с.
2. Вітлінський В.В. Управління депозитним портфелем домогосподарства// Фінанси України. -2004. -№ 10. - С.131-140
3. Гай О. М. Формування депозитного портфеля домогосподарства з урахуванням ставлення до ризику // Економіка: проблеми теорії та практики. - Д., 2004. - Вип.193, т.4. - С.984–992
4. Герасименко Г.В. Гендерні аспекти соціально-економічного становища домогосподарств в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - К., 2002. - Вип.16. - С.120–121.
5. Гордієнко Л.А. Фінансова політика регулювання доходів домогосподарств // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. - Черкаси, 2004. - С.17–19.
6. Каменев М. Ловкость рук // Бизнес. – 2008. - № 6. – с.34.
7. Канівець О.П. Загрози соціально-економічної безпеки домогосподарств на сучасному етапі в Україні // Социально-экономические аспекты промышленной политики. - Донецк, 2003. - Т.2. - С.103–108.
8. Кейн В. Купи – продай нерухомість по – новому // Міське господарство України. – 2007. - №4 . – с.20.
9. Кундицький О. Фінансова база видатків домогосподарств у перехідній економіці України // Наукові записки. - Тернопіль, 2003. - Вип.12, ч.2. - С.31–33.
10. Литвак М.Л. Домогосподарство у сфері розподільчих відносин суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки. - К., 2003. - Вип.2. - С.339–346.
11. Луньова Г.М. Особливості функціонування сільських домогосподарств України // Науковий вісник. - К., 2007. - Вип.2 (3). - С.53–59.
12. Маршалл А. Принципы политической экономии : Пер. с англ.: В 3 – х т. – М. : Прогресс , 1993. – Т: 1.- 293с.
13. Монітор. Пальне чи хліб? // Урядовий кур’єр . – 2007.- № 182. - с.16 .
14. Офіційно. Щоб вийти на європейські стандарти послуг // Міське господарство України . – 2007 . - № 4, - с.27.
15. Письменко В. Для землеотвода глаз // Бизнес. – 2008. - №1- 2. – с.90.
16. Предпринимательство в конце ХХ века. – Дынкин А.А. , Стерлиг А.Р. , Тулин И.Б. и др. – М. ; Наука, 1992. – 321с.
17. Сей Ж.-Б., Басми Ф. Трактат по полетической экономии . Экономические софизмы. Экономические гармонии . – М.: Дело, 2000. – 232с.
18. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М. : Соуэ – гиз , 1962 .- 736с.
19. Статистичний щорічник України за 2009 рік // Державний комітет статистики України. Київ. “консультант”, 2010. – 386с.
20. Ходжаян А.О. Доходи домогосподарств та населення як фактор і передумова забезпечення сталого економічного зростання // Теорія і практика сучасної економіки. - Черкаси, 2004. - С.62–64.
21. Янель Ю.А. Заощадження домогосподарств України та їх мотивація // Економіка. Фінанси. Право. -2006. -№ 6. - С. 9-13
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info