Курсовая: Бізнес-планування як метод обгрунтування інноваційних проектів на підприємстві (ID:44081)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБізнес-планування як метод обгрунтування інноваційних проектів на підприємстві (Код работы:44081)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ
ВCТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 4
1.1 Концепція бізнес-планування на підприємстві і його роль у забезпеченні фінансової діяльності підприємства 4
1.2 Сутність і характеристика бізнес-планування 7
2. АНАЛІЗ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ НА ВАТ «КРОН» 12
2.1 Складання бізнес-плану 12
2.2. Концепція бізнес-плану 19
3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 29
3.1 Проблеми бізнес-планування 29
3.2 Значення бізнес-планів у фінансової діяльності підприємства 33
ВИСНОВОК 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
1. Бізнес план. Методика розробки. 45 реальних зразків бізнес-плану / Під ред. Горемыкина В.А., Богомолова А.Ю. М.: Видавництво «Вісь-89», 2002
2. Захаров В.А.: Створення юридичних осіб: правові питання. Монографія М: Видавництво «Норма» 2002 р.
3. Идрисов А.Б.Планування й аналіз ефективності інвестицій. - М.: ПРО-ИНВЕСТ Консалтинг, 1995.
4. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: Прогрес, 1990.
5. Захаров В.А.: Создание юридических лиц: правовые вопросы. Монография М: Издательство «Норма» 2002 г.
6. Доил Д.Как создать предприятие. Руководство для менеджеров, вкладчиков, экономических служб.- Таллинн. -1991 г.
7. Бизнес-план. Методические материалы / Под ред. проф. Р.Г. Маниловского.– М.: Финансы и статистика, 1994.
8. Пелих А.С.Бизнес-план. – М.: Издательство «Ось-89», 2000.
9. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. Бизнес-план, Учебно-практическое пособие. - М.: «Издательство ПРИОР», 2003. - 96 с.
10. Буров И.С., Морошкин М.В., Новиков А.П. Бизнес - план. Методика составления. - М.: ЦИПКК, 2003. - 101 с.
11. Дмитриев Ю.А., Гутман Г.В., Краев В.Н. Бизнес - план / структура, содержание/. Методические указания к разработке - М: Финансы и статистика, 2002. - 130 с.
12. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 460 с., іл.
13. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.: іл.
Смотрите также

© 2013 - 2020 refsbank.info