Контрольная: Фінансове право (ID:44059)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеФінансове право (Код работы:44059)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
"Оглавление
1. Бюджетне законодавство України 2
2. ПП «Сатурн» здійснило виплату заробітної плати за вересень 2008 за рахунок виручки від продаж без сплати обов’язкових платежів до фонду оплати праці. На підставі якого документу і який контролюючий орган буде застосовувати фінансову санкцію до підприємства. 4
Список використаних джерел. 5
1. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України// Голос України. - 1997. -- 4 лютого.
2. Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічного прогнозування. - К.: Фенікс, 1999.
3. Власюк О.С. Можливості застосування аналітичного планування для обгрунтування та підготовки рішень на вищих рівнях управління. - К.: НІСД, 1995.
4. Економічна безпека: проблема і стратегія забезпечення в Україні. - Х.: ХІБМ, 1998.
5. І. Г. Лук’яненко Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти. 2004p. - 542 с
6. Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку / М- во фінансів України. Наук.-дослідний фінансовий ін-т - К.: НІОС, 2003. - 485с.
7. Горбачук В.М. Фінансові рішення / НАН України; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова - К.: Альтерпрес, 2003. - 176с.
8. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: Моногр. / В.В. Близнюк, В.М. Геєць, В.П. Александрова та ін. / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К.: Фенікс, 2003. - 1006с.
9. Базілінська О.Я. Економічна кон'юнктура транспортної системи регіону // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Сер.: Економіка / М-во освіти і науки України; Ред.: Є.Н. Сич та ін. - 2005. - № 24. - С. 22- 30.
10. Шумська С.С. Оцінка фінансових ресурсів інвестиційного процесу в Україні // Наукові записки. Національний університет ""Києво-Могилянська Академія"". - Т. 21: Економічні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 10-15.
Смотрите также

© 2013 - 2018 refsbank.info