Контрольная: Финансовое право задача (ID:43980)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеФинансовое право задача (Код работы:43980)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Задача
Державна податкова адміністрація України в Харківській області встановила податкове зобов’язання ТОВ «Мрія» з податку на додану вартість у розмірі 25000 грн. ТОВ «Мрія» не погоджується сплачувати зазначену суму податку та намагається її оскаржити.
Яким нормативним актом визначається процедура оскарження рішень та дій контролюючих органів? Чи може ДПА безспірно стягнути суму неузгодженого податкового зобов’язання? Визначте розмір фінансових санкцій, що будуть застосовані проти ТОВ «Мрія»
Список використаної літератури
1. Бех Г. В. Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; [За ред. М. П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2004.-320 с.
2. Костюченко О. А. Банківське право: Навчальний посібник. - К: А.С.К_ 2001. -436 с.
3. Кучерявенко Н. П. Налоговое право. - Харьков: Консул, 2001. - 360 с.
4. Поникаров В. Д. Лравоведение: Учебное пособие для самостоятель-ного изучения дисциплиньї / В. Д. Поникаров, И. В. Ялдин. - Харьков.: Изд. Дом ""ИНЖЗК"", 2003. - 328 с.
5. Понікаров В. Д. Правознавство: Навчальний посібник для самостій¬ного вивчення дисципліни / В. Д. Понікаров, І. В. Ялдін, Л. В. Єрофєєнко, М. В.Грузд - Харьков: ВД ""ІНЖЕК"", 2004. - 272 с.
6. Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; [За ред. М. П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2004. -320 с.
7. Финансовоє право: Учебник / Под ред. И. Н. Пахомова. - Харьков: Одиссей, 2003 - 380 с.
8. Финансовоє право: Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2004.-496 с.
9. Фомін Г. Ф. Фінансове право: Навч. посібн. / Г. Ф. Фомін, О. П. Геть¬манець, Т. В. Сараскіна - Харків: Універ. внутрішніх справ, 2000. - 210 с.
Смотрите также

© 2013 - 2018 refsbank.info