Контрольная: Контрольна робота з етики (ID:43545)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеКонтрольна робота з етики (Код работы:43545)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Субстанціалістське розуміння зла ...................................................................3
2. В чому полягає взаємозв’язок етики і політики
згідно з концепцією Аристотеля? ........................................................................6
3. Ідея філософії серця у світогляді Миколи Гоголя .......................................8
4. Проповідь Ісуса Христа на горі – етичне кредо християнства
(Євангеліє від Мат фея, глава 5) .......................................................................14
5. До Біблії не включено 11 заповідь, яку довав Ісус Христос:
„Не бійся. Як Ви її розумієте? ...........................................................................25
Список літератури ...............................................................................................26
1. Біблія
2. Новий Завет
3. Радіонова Н.В. Взаємозв’язок раціонального та ірраціонального у творчому процесі // Філософія. Науковий вісник. Вип.1. – Харків: ХДПУ, 1998. – С.20-26.
4. 2. Радіонова Н.В. Микола Гоголь: у пошуках духовності // Філософія. Науковий вісник. Вип.1. – Харків: ХДПУ, 1998. – С.65-73.
5. Радіонова Н.В. Кордоцентричні орієнтації антропології М.Гоголя в контексті європейського романтизму // Філософія. Науковий вісник. Вип.2. – Харків: ХДПУ, 1999. – С.22-29.
6. Радіонова Н.В. Духовні шукання Миколи Гоголя як різновид філософського самопізнання // Вестник СевГТУ. Вып. 20: Философия: Сб. науч. тр. / Ред.кол.: А.С.Глушак (отв.ред.) и др.; Севастоп. гос. техн. ун-т. – Севастополь, 1999. – 155 с. – С.138-146.
7. Радіонова Н.В. М.Гоголь: до проблеми національної освіти // Науковий вісник № 10. Серія “Філософія”. Вип. 4. – Харків:ХДПУ, 2000. – С.149-154.
8. Радіонова Н.В. Образи-концепти людського буття у творчості М.Гоголя // Мультіуніверсум. Філософський альманах: 36 наук. праць / Гол.ред. В.В.Лях. – Вип.13. – К.: Український центр духовної культури, 2000. – 228 с. – С.41-53.
9. Радіонова Н.В. Гоголівська концепція духовності // Проблеми раціональності наприкінці ХХ століття. Матеріали V Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків, 1998. – С.319-322.
10. Радіонова Н.В. Проблема людини у філософській антропології М.Гоголя // Людина: дух, душа, тіло. Матеріали ІІІ-ї науково-теоретичної конференції. – Суми, 1999. – С.54-56.
11. Радіонова Н.В. Ідея справедливості та національної самосвідомості у філософії серця М.Гоголя // Ідея справедливості на схилі ХХ століття. Матеріали VI Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків, 1999. – С.46-49.
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info