Курсовая: Драматургічне новаторство Мольєра (ID:43471)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Драматургічне новаторство Мольєра (Код работы:43471)

Информация о работе Раздел: Литература
Вид работы: Курсовая
Объем: 37 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 43471
Добавлена: 02.05.2010
Просмотров: 729
СодержаниеВступ................................................................................................................................... 2
Основна частина .................................................................................................6
Розділ І. Франція епохи Мольєра ...................................................................6
1. Історичні умови розвитку .....................................................................................6
2. Французький театр епохи Мольєра ................................................................8

Розділ ІІ. Драматургічне новаторство Ж. – Б. Мольєра як передумова розвитку французької драматургії .................................... 11
1. Народження драматургічного таланту Мольєра ............................. 11
1. 1. Мольєр і його театр ........................................................................................ 11
1. 2. Естетичні погляди Ж. - Б. Мольєра .......................................................... 13
2. Історія написання комедії „Міщанин – шляхтич“......................... 15
3. Новаторство Мольєра як драматурга на основі комедії
„Міщанин – шляхтич“ ......................................................................................16
4. Значення творчості Ж.-Б. Мольєра у світовій літературі .......... 29

Висновки ...................................................................................................................... 32

Бібліографія .............................................................................................................. 35
Литература1. Артамонов С. Д. „Мещанин во дворянстве“ // Артамонов С. Д. Литература эпохи Возрождения. – М., 1994. – С. 221 – 223.
2. Бабенко Е. П. „Исправлять людей, забавляя их“. Система уроков по изучению комедии Мольера „Мещанин во дворянстве“// Русская словесность в школах Украины. – 2004. - № 5-6. с. 39-42.
3. Бандура О. М. Дидактичний матеріал з теорії літератури. – К., 1991.- С. 34.
4. Бордонов Жорж. Мольер: Пер. с фр. – М.: искусство, 1983. – 415 с., 15 ил., портр. - (Жизнь в искусстве).
5. Бояджиев Г. Н. Мольер. – М., 1967.
6. Бояджиев Г. Н. Великий реформатор комедии // Театр. – 1972. - № 1. – С. 111-124.
7. Булгаков М. Мольер. – М., 1991. – 220 с.
8. Гликман И. Мольер. Критико-биограф. очерк.- Л.: Худ. література, 1966.- 277 с.
9. Градовський А. В. „Стара моя думка на тім огні згоріла...“ Комедії Мольєра „Міщанин-шляхтич“ та Івана Карпенка-Карого „Мартин Боруля“. - Зарубіжна література. - 1998. - № 3.
10. Жованик Л. Основні проблеми й конфлікти п’єси Мольєра „Міщанин-шляхтич“: 9 кл. Зарубіжна література. – 2004.- № 45 (397). – С. 4-7.
11. Звиняцьковський В. Зарубіжна література: Підручник для 9 кл. загально-
освт. навч. закл. - К., 2004. - С. 227 - 236.
12. История зарубежной литературы ХVII века: Учеб. для филол. спец. вузов/ Н. А. Жирмунская, М. В. Разумовская и др. ; Под ред. З. И. Плавскина. – М.: Высш. шк., 1987. – 248 с.
13. Кошуба Є. І. Первісток пана Поклена. Мольєр. - Зарубіжна література. -2001.- № 4.
14. Маранцман В. Г. Литература: Учеб. пособие для 9 кл. сред. шк. - M., 1992. - С. 79-80.
15. Масімова Л. Література плюс театр. Методичні поради до вивчення комедії Мольєра „Міщанин-шляхтич“. - Всесвітня література та культура. -2002.- № 1.- С. 46-48.
16. Мірошниченко Л. Ф. Чотири уроки у Мольєра: 9 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. - № 2, С. 10-15.
17. Мольєр. Міщанін – шляхтич: Комедія. / Перекл. з фран. І. Стешенко. Передмова М. Стріхи. – К.: Котигорошко, 1993. - 80 с.
18. Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич: Посібник для 9 класу/ Автор укладач І. В. Корсунова.-Харків: Ранок, 2001.- 64 с.
19. Мультатули В. М. Мольер. Биография. Л.: Просвещение. 1970. – 125 с.
20. Ніколенко О. М. Гармонія класицизму. - Зарубіжна література. - 1999. - №2. – С. 8-12.
21. Ніколенко О. М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література ХVІІ – ХVІІІ століть: Посібник для вчителя. – Харьків: Веста: Видавництво „Ранок“, 2003. – С. 96 – 118.
22. Ніколенко О. М., Стеценко С. Д. Навіщо людині вчитися? Урок компаративного аналізу за творами Ж.-Б. Мольєра „Міщанин-шляхтич“ і Д. Фонвізіна „Мещанин во дворянстве“. - Зарубіжна література. - 1999. - № 2.
23. Прокаєв Ф. І., Кучинський Б. В., Долганов І. В. Зарубіжна література: Учбовий посібник. – К.: Вища школа, 1987.- 302 с.
24. Рада І. М. Арка класицизму, квітка романтизму... Опорні конспекти художніх напрямів та епох. - Зарубіжна література. - 1998. - № 8. - С. 18 -21.
25. Скороденко В. А. Зарубежная литература. Хрестоматия для 8-10 классов средней шк. - М., 1984. - С. 152 - 210.
26. Стаднюк Л. Сміх – сили брат: Система уроків за комедією Ж.-Б. Мольєра „Міщанин - шляхтич“ // Зарубіжна література. – 2003. - № 11 (315). – С. 16-22.
27. Стороженко Л. М. Театр Мольєра: „Традиції і новаторство“. – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2002. - № 12. – С. 44-48.
28. Стромко Н. М. Мистецтво бути Людиною. Урок-роздум за комедією Мольєра „Міщанин-шляхтич“. – Зарубіжна література. – 2002. -№ 1. – С. 31-34.
29. Тимченко С. В., Юрковская М. М. „Бонжур, господин Журден!“ (Ж.-Б. Мольер „Мещанин во дворянстве“). – Відродження. – 1995. - № 8.
30. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Західна Європа від античності до початку ст.: Підручн. для 9 кл. серед. шк. – К.: Вежа, 2005.- 304 с.
ПродавецНаталья Романцова
Примечание от продавца работы По всем возникающим вопросам обращайтесь по тел. 097-482-14-92
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Драматургічне новаторство Мольєра

  Вступ................................................................................................................................... 2 Основна частина .................................................................................................6 Розділ І. Франція епохи Мольєра ...................................................................6 1. Історичні умови розвитку .....................................................................................6 2. Французький театр епохи Мольєра ................................................................8 Розділ ІІ. Драматургічне новаторство Ж. – Б. Мольєра як передумова розвитку французької драматургії .................................... 11 1. Народження драматургічного таланту Мольєра ............................. 11 1. 1. Мольєр і його театр ........................................................................................ 11 1. 2. Естетичні погляди Ж. - Б. Мольєра .......................................................... 13 2. Історія написання комедії „Міщанин – шляхтич“......................... 15 3. Новаторство Мольєра як драматурга на основі комедії „Міщанин – шляхтич“ ......................................................................................16 4. Значення творчості Ж.-Б. Мольєра у світовій літературі .......... 29 Висновки ...................................................................................................................... 32 Бібліографія .............................................................................................................. 35
 • Художня своєрідність та новаторство поетичної творчості Поля Верлена.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ З ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ПОЛЯ ВЕРЛЕНА 5 1.1. Біографія поета 5 1.2. Характеристика творчості Поля Верлена 8 РОЗДІЛ ІІ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ, НОВАТОРСТВО ТА ЗНАЧЕННЯ ПОЕЗІЇ ПОЛЯ ВЕРЛЕНА 15 2.1. Художні особливості та мова віршів Поля Верлена 15 2.2. Відображення новаторства та образної системи віршів Поля Верлена у поетичних збірках поета 17 2.3. Погляди митця на поезію та відображення меланхолійності характеру поета у віршах «Поетичне мистецтво» та «Осіння пісня» 21 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28 ДОДАТКИ 30
 • Реформа комедійного жанру в творчості Мольєра

  Вступ 3 1. Становлення творчих поглядів Мольера 4 1.1 Зародження комедійного жанру Мольера. 4 1.2 Розвиток комедійного мистецтва. 6 2. Особливості і реформа комедійного жанру 9 2.1 Реформування комедійного жанру. 9 2.2 Розвиток і особливості комедій Мольера. 19 Висновок 31 Перелік використаної літератури 33
 • Новаторство и традиции в божественной комедии

  Вступ 3 1. Задум Божественної комедії, сюжетно- стилістичні особливості 5 1..1 Історичні передумови появи “Божественної Комедії” 5 1.2 Історичне та літературне значення “Божественої Комедії” Данте 11 2. Символізм та алегорії твору. 15 Висновок 21 Список використаної літератури 23
 • Новаторство Володимира Винниченко у змалюванні дитячої психології

  Вступ Розділ І. Особливості поетики ранньої прози Володимира Винниченка Розділ ІІ. Засоби творення дитячих характерів у оповіданнях Володимира Винниченка “Федько-халамидник” та “Кумедія з Костем” Розділ ІІІ. Психологізм оповідання “Бабусин подарунок” Висновки Список використаної літератури


© 2013 - 2019 refsbank.info